آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه‌ها

 1. صادق

  ۱۱ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.پیکان انژکتور مدل ۸۲ دارم وقتی ترمز میگیرم یا بخاری یا هرچیز برقی امپر باتری کامل میره به سمت منفی و نور ساعت وسرعت فم بخاری میاد پایین و زمانی که راهنما میزنم امپر باطری همراه راهنما به طرف منفی میره و برمیگرده ولی نور چراغ جلو تغییری نمیکنه اگه نور جلو با ترمز استفاده بشه امپر دور موتور وکیلومتر میخوابه یه همراه راهنما چپ و راست میشه قبلا افتاماتش سوخت برق کار بدونی که دینام رو باز کنه اونو عوض کرد اما یکی از دو پیچ رو نتونست ببنده البته برق خروجی دینلم ۱۴/۷ هست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   بزرگوار عیب خودرو شما چندراه رو پیشنهاد می کنم انجام بدید
   ۱) از پشت دینام سیم (+) رو پیدا کنید بعد با یک سیم شماره ۲/۵ بطول یک متر و نیم از طریف فیش یا سوکت دینام بهممتصل کنید و سر دیگه سیم رو به پشت استارت قسمت (+) یا مسقیم به سر باطری (+) وصل کنید با این کار باطری به اندازه ۲۰ درصد قدرت پیدا می کنه
   ۲) از باطری آبی برای خودروی انژکتوری اصلا استفاده نکنید شما یک باطری خشک با توان ۶۶ آمپر رو جایگزین باطری فعلی کنید
   ۳) سیم کشی پشت داشبورد و کیلومتر شما قبلا تحت تاثیر شدت جریان بالایی بوده و در محل اتصالات دچار مقاومت بالا شده اند و باید تعویض شوند
   ۴) اتصال (-) سر باطری رو که به بدنه متصله در یک محل دیگ قرار دهید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. سین

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  امروز صبح وقتی ماشینو روشن کردم صدای تا ماشین گرم شه صدای وز وز عجیبی از موتور میومد و بوی سوختگی هم میومد وقتی هم که راه افتادم با گاز دادن باز یه مدت این صدا اومد.. در ضمن شب هوا خیلی بود و ماشینم پژو پارس مدل ۹۴ هستش

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   صدای وزوز در حین روشن کردن موتور سرد چند عیب رو نشون میده
   ۱ استپر خودرور خشک شده باید درش بیاری تمیزش کنی و به انتهاش دو قطره روغن اضافه کنی
   ۲ تسمه دینام شل شده
   ۳ هرزگرد شما سفت شده
   بوی سوختگی
   دینام شما در حین شارژ باطری فشار زیادی به ذغال و بالشتکای داخلی آورده و بوی داغی ازش بلند شده
   تسمه دینام شما در محل هرزگرد بکس باد کرده و بعد روی ریل افتاده بوش بلند شده
   بخاری خودرو شب قبل روش بوده و با استارت برق زیادی متحمل شده و از موتور فنش بوی سوختگی در اومده
   ووووو

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. حسین

  ۷ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من پژو پارس elx دارم مدتیست که هر ۲ روز اب رادیاتور کم میشود به اندازه نیم لیتر ، رادیاتور بوی دود میدهد و همچنین توی اطاق ماشین بوی دود خفیفی می اید، موتور خوب کار میکند ریپ نمیزند ، امپر اب بالا نمی اید ، و حدود یک ماه پیش دیاگ شده که هیچ مشکلی نداشت ، الا مشکلش چی میتونه باشه؟لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   سلام بزرگوار
   اول از درب رادیاتور شروع کنیم >>>> درب رادیاتور رو از نوع فابریک تعویض کنید
   اگه مطمینید که تمام جنتا و اتصالات شما سالمه و نشتی نداره روغن خودرو رو آزمایش کنید که خدایی نکرده واشر سر سیلندر نترسونده باشه
   توی شیارهای رادیاتور دنبال سوراخ ریز بگردید احتمال در حال حرکت سنگ ریزه یا سرباره که از کامیون ها تو جاده می افته رفته بین دو پوسته رادیات و سوراخ ریزی درست کرده که وقتی خودر خاموشه نشتی نداره ولی با روشن شدن خودرو نشی شروع شده و در دم تبخیر میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 4. a.s

  ۷ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دکمه ضبظ ماشینم رفته داخل (پراید)چکارکنم؟؟درست بشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. عباس

  ۱۰ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام. من پژو ۴۰۵ دارم چند مدتی هست بوی روغن داغ میاد. البته نه داخل ماشین بلکه بیرون. ولی تو سرعت کم یا موقع توقف بو میاد تو البته اگه شیشه پایین باشه. سطح روغن کم نمیشه ولی اصلا از اگزوز بوی خوبی نمیاد. ممنون میشم راهنماییم کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   اگه میخوای خرج الکی نکنی اول داخل موتور و زیر شاسی رو یه کارواش آب گرم کن
   بعدش بیا اینجا
   سطح روغن ترمز خودرو رو چک کنید بعد اگه کم بود دنبال نشتی اون زیر چرخ های جلو و پشت پمپ ای بی اس بگردید
   واشر درب سوپاپ رو چک کنید که نشتی نداشه باشه
   مخزن روغن هیدرولیک با شلنگ از روی منیفولد اگزوز رد میشه نشتی داره چک کنید
   درب تعویض روغن روی موتور یک اورینگی دار تعویض بشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 6. علي اكبر احمديان

  ۱۰ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام برای سومین باره که ماشین پژو ای ال ایکس بعد یه ترافیک نیم ساعته چرخهای عقب قفل میکنه یعنی ترمز دستی در حالت خوابیده قفل میکنه ودیکه بالا نمیاد ماشین هم هر جا که هست دیگه نمیتونی حرکت بدی تا دو الی سه ساعت دیگه یک مقدار خنک بشه ولی این دفعه اخر تا پنج ساعت هم راه نیفتاد مجبور شدم مکانیک بیارم تو وسط بیابون اونم رفت زیر ماشین به گفته خودش سیم ترمز دستی رو ازا کرد نمیدونم مشگل از چیه تازه یک هفته نیست که از تعمیر گاه مجاز برگردوندمش میگن مشگلی که فعلأ نداره هر موقع که قفل کرد بیار ببینیم چشه؟؟؟؟؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی

   ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (1 ديدگاه)

   با سلام.ریگلاژ لنتهای عقبت زیاد از حد باز هستن.۲.جنس لنت عقبت خوب نیست وقتی داغ میکنه باد میکنه و قفل میکنه.حل مشکل.تعویض لنت و کم کردن ریگلاژ لنت عقب هست

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   سلام
   به نظرم بلبرینگاش شکسته چون میگی قبلا که سرد میشد راه می افتاد
   شایدم خیلی وقته لنت عقب عوض نکردی و داخل توپی خورد شده
   راه کار
   ماشین رو به مسافت یک کیلومتر با دنده عقب حرکت بده و فقط و فقط با دستی به ارومی ترمز کن در حین حرکت با دنده عقب چند بار هر ۱۰۰ متر ترمز کن با این کر اگه بلبرینگ شات کرده باشه ریگلاژ میشه
   البته اگه هنوز خرابه این کار بکن وگرنه که خدا پشت و پناهت

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 7. حمید09178589238

  ۱۶ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (3 ديدگاه)

  سلام ماشین من پراید۸۹است وقتی درهوای سردروشن میکنم تاده دقیقه گازمیخوره بعددرست میشود لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   سلام
   استپر ماشینتو یک شستشو با اسپری انژکتور شور بده اگه نتیجه نداد توی سنسور پتانسومتر دریچه گاز erorrrr پیدا کرده که با دیاگ و پروگرام ECU درست میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 8. Akbar

  ۱۷ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام پژو۴۰۵ تیو۵ دارم مدل۹۳ پدال گازش برقیه و صبح که روشن میکنم گاز نمیخوره یعنی رو دور ۱۱۰۰ گیر میکنه و کم و زیاد نمیشه مجبور میشم خاموش کنم دوباره استارت بزنم و این کار رو باید چند بار انجام بدم تا مشکل برطرف بشه چراغ چک هم روشنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   علتش می تونه این باشه که برای روشن کردن ماشین همزمان با استارت زدن پدال گاز رو فشار می دادید و کم کم عادت کردید و همین باعث ایجاد خطا در مدارR پدال گاز خودرو که برقیه شده > ببرید ECU خودرو رو ریست و پروگرام کنید و هرگز در حین استارت زدن پدال گاز رو فشار ندید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 9. حمید

  ۱۷ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (3 ديدگاه)

  سلام کسی تجربه ازگازخوردن خودرودرهوای سرددارد پیش چندتا میکانیک بردم درست نشده پراید۸۹دوگانه کارخانه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   اگه هرجایی بردی و درستش نکردن
   اول سنسور مت MAT ;که داخله منیفوله رو با باز کردن دریچه گاز تمیز کن
   بعد اگه باز نتیجه نداد برو پیش یک دیاگ کار و میزان خطای سنسور دریچه گاز رو چک و با دست تنظیم کنه
   سنسور مپ MAP رو هم چک کنه و دست آخر کل ECU رو ریست و پروگرام کنه
   اگه نتیجه نداد باید باهاش بسازی چون ساخته ایرانه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. مهدی

  ۱۸ دی ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام .من یه مگان اتومات دارم چنروزیه دنده عقب میگیرم گاز میخوره ولی به کندی حرکت میکنه .میشه راهنمایی کنین .ممنونم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   گیربکس اتومات شما در محل اتصال بین دسته دنده و کلاچ داخلی از ریگلاژ خارج شده< شما احتمالا خودرو رو در سراشیبی تند روی R خاموش کردید چند بار و از ریگلاژ اداختیدش < فقط ببرید نماینگی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. امین

  ۸ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من پژو پارس مدل ۸۴ دارم وقتی شیشه بالاست مشکلی نیست وقتی شیشه پاین میاد بوی دود داخل اتاق میپیچه مشکل از چیه ممنون از لطفتون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. علیرضا

  ۸ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام
  من سمند مدل ۹۰ دارم دور موتور که از سه بالا میره صدای بدی داخل اتاق میاد.صدای موتور ۳ برابر میشه.مشکل چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   سلام از شتاب خودرونگفتید آیا فقط صدا بد بلند میشه یا شتاب هم افت می کنه
   اگر فقط صدای میاد احتمالا دسته موتور شکونده و باید تعویض بشه
   اگه شتاب هم کم میشه و صدا هم زیاد میشه حتما حتما تسمه تایم خودرو چک بشه
   اگه صدای بم باشه واشر گلو اگزوز سوخته که گوش آدم کیپ میشه
   اگه بازم نتیجه نداد ببرید زیر خودرو جک بزنید و با گاز دادن خودرو عیبیابی کنید
   راستی سینی زیر موتور رو چک کنید که لق نباشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. علیرضا

    ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
    سوابق: (2 ديدگاه)

    سلام شتاب ماشین کم نمیشه فقط صدا زیاد میشه. موتور و تسمه تایم هم همه نو هستن.به هر حال ممنونم دوست عزیز خیلی کمک کردی

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
 13. آرش

  ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من یه تیبا دارم که ۳۹هزار تا کارکرده و مشکلش اینه که موقع شروع به حرکت تقه میزنه در واقع وقتی کلاچ رو رها میکنم به جای حرکت نرم و ارام یک ضربه به ماشین وارد میشه به همراه صدا و ماشین شروع به حرکت میکنه. دیسک و صفحه هم کامل تعویض کردم تغییری نکرد. دلیلش چی میتونه باشه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محمدرضا 09382338235

   ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
   سوابق: (11 ديدگاه)

   سلام بزرگوار
   دلایل زیر می تونه باشه
   تراش و صیقلی شدن زیاد صفحه فلایویل
   خرابی کاسه نمد جلوی گیربکس و خرابی کاسه نمد سر میل لنگ که باعث نشت روغن واسکازین روی صفحه کلاچ شده و باعث تقه می شود

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 14. حامد

  ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام. من یه پارس سال مدل ۸۹ دارم. چند روز پیش پشت آمپر ماشینم خاموش شدش الانم فیوز پشت آمپر هر چی عوض میکنم اتصال میکنه میسوزه. همه چی کار میکنه از برف پاکن و ضبطو چراغا و بخاری و بالابرا گرفته و بقیه چیزا الا وقتی سوییچ باز میکنی پشت آمپرش بالا نمیادش. فیوزم عوض میکنم میزنه میسوزندش. نمیدونم مشکل از کجاشه؟ بعدشم اون روزی که این مشکل واسم پیش اومد چراغ بنزینم روشن بدش رفتم بنزین بزنم وسطای راه چراغ بنزین خاموش شد تو پمپ بنزین ماشینو خاموش کردم بنزین زدم اومدم روشن کنم این مشکل پیش اومد و پشت آمپر بال نیومد. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. علی

  ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید.
  بنده یه پراید ۹۳ se دارم
  موتور یورو ۴
  فلر اتومات
  روغن ۴۰*۱۰ اتومات ریختم
  برحسب اینکه فلر های موتور اتوماته این روغن رو ریختم
  وقتی هرچند زیاد یا کم داخل شهر و با سرعت شهری حرکت میکنم ایرا دی نداره.
  ولی وقتی داخل جاده میشم و بعد ۲۰ کیلومتر صدای تق‌تق فلر ها به گوشم میرسه. ووقتی نگه میدارم و گاز میدم قشنگ صدای تق‌تق فلرهام میاد ولی وقتی وارد شهر شدم و ۱۰ کیلو حرکت کردم صدای موتور عادی میشه
  ممنون میشم سریع جوابمو بدید
  خدا قووت

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. مرتضی

  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و خسته نباشید//یک روآ مدل ۸۶ دارم که با پیچاندن فرمان صدای کشیده شدن جسمی نوک تیز بر روی اهن میدهد.۲صدای ماشین هم خیلی صدای بلندی است انگار که کسی سیم گاز را دایم دارد میکشد.لطفا راهنماییم کنید که عیب از کجاست.باتشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. وحيد

  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید
  پژو پارسی رو خریداری کردیم اما سنسور اکسیژنشو بدلیل خرابی عوض کردیم اما بعداز تعویضش و تنظیم موتور مصرف سوختش دو برابر شده علتش چیه؟
  بارس موتورtu5
  مدل ٩٣

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. سینا حکیم

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ماشین ۲۰۶ تیپ ۲ در حال حرکت شدید جهش می کند هنگامیکه با سرعت یکنواخت حرکت می کنم. هر مکانیکی بردم مشکل رو پیدا نکرد. لطفا یه مکانیک منصف که با این مشکل آشنایی داره به من معرفی کنید. ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. ali

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام وخسته نباشید
  ماشین من ۲۰۶ تیپ ۶ مدل ۸۴ هستش بسیار سالم دیروز صبح بعد از راحت روشن شدن ماشین دقایقی بعد ماشین ایستاده ریپ زد انگار ساسات را بکشیم (همچنین حالتی ) یک گاز دادم درست شد بعداز مسافتی که رفتم ماشین یهوی خاموش شد چراغ چک روشن شد دنده را روی خلاص گذاشتم استارت زدم روشن شد ولی ماشین روی دنده حرکت گاز نمی خورد فرمان سفت شده بود و آمپر دور موتور بازی میکرد و فقط با قدرت اتومات خود آرام جلو می رفت دوباره ماشین و خاموش کردم مجدد چند دقیقه بعد استارت زدم ماشین روشن شد و درست شده بود مشکلی نداشت دوباره مسافتی رفتم و مجدد خاموش شد از دیروز تا حالا چندین بار اینطوری شده دیاگ زدم گفتن از دریچه گاز هست باید عوض شود و مکانیکهای دیگر هم که بردم هر کس یه چیز میگه ( از کامپیوتر – از صافی بنزین- هیدرولیک فرمانه – سیم کشی – دریچه گاز و…) از دوستان کسی علت آنرا می داند من را راهنمایی کند چرا اینطور میشه و کدام قطعه را عوض کنم با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. محمد ماکویی

  ۲ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من ماشین گل دارم که یک مدتیه یکی از چرخ هاش صدای تلق تلق می ده.البته دو تا لاستیکش پنچر شده بود و بعد از تعویض هر دو لاستیک این مشکل بوجود اومد.چطور میشه فهمید مشکلش چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. مهدیار

  ۳ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه پراید کاربرات دارم که وقتی صبحها میخوام روشن کنم دور موتور میره بالای ۳ و بعد همون لحظه خاموش میشه چند بار باید استارت بزنم تا روشن شه و زمان زیادی میبره تا به حالت عادی برسه. موقع حرکت سنگین حرکت میکنه انگار با دنده ۳ میخوای راه بیوفتی . وقتی ماشین گرمه و یکجا ایستاده صدای موتو خیلی کم میشه ولی صدای تق تق خیلی ریز میاد و ادامه داره . تو حرکت فرمون میکشه به طرفین و گاهی صدایی مثل صدای ترمز گرفتن وقتی لنت تموم شده یه حال خرخر میاد . حالت ایستاده مصرف بنزینم خیلی زیاد میشه و هر چی با سرعت بیشتر رانندگی میکنم مصرف بنزین کم میشه و جدیدا هم حالت ایستاده رطوبت از اگزوز خارج میشه ولی بوی تخم مرغ گندیده نمیده بیشتر بوی بنزین میاد . یکی از شمع ها هم یکم رطوبت زده روغن موتور زود سیاه میشه . راهنمایی کنید که بدونم مشکل چیه ممنونم . چون هرجا بردن هزینه کردم ولی دو روز که میگذره این مشکلات دونه دونه دوباره پیدا میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. حمید

  ۴ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. یه پرشیا ۸۵ دارم . یه ماهه واشر سر سیلندر عوض کردم . دوتا مشکل دارم: اولی اینکه وقتی موتور خوب گرم نشده( لاقل نیم ساعت رانندگی) اگه یه گاز سنگین بهش بدم یه بوی گند مثل تخم مرغ فاسد از هواکش کابین میاد تو. یه سرچ کردم دیدم میگن از کاتالیست اگزوزه ولی تو چال نگاه کردم کاتالیست نداره و یه لوله یه سره از گلویی رفته تا منبع وسط؟؟؟!!!
  دوم اینکه وقتی موتور سرده و ماشین روشن میشه آمپر دور موتور نوسان داره و وقتی به اگزوز هم نگاه میکنی انگار داره با آب ریپ میزنه!!!! یه هفتست آب ماشین و هر روز چک میکنم اصلا کم نکرده؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. مصطفی

  ۶ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ی پراید مدل ۸۸ دارم تازه دیسک ترمز بعلت تاب برداشتن عوض کردم اما بشدت ترمز ها بد کار میکنن .وقتی با دنده ۴ یا ۳ مجبور میشم ترمز بگیرم سرعت کم میشه اما اصلا توقف نمیکنه و ماشین برا خودش میره تا زمانیکه کلاچ بگیرم.جالبه در این موقع انگاری ی چیزی مانع پایین رفتن پدال میشه م با گرفتن کلاچ پدال ترمز پایین تر میره و توقف میکنه.همچنین لنت عقب عوض کردم از ی طرف بودی داغ شدن لنت میاد.خواهش میکنم بگین مشکل از چیه؟قبل تعویض دیسک ترمز مشکلی از بابت ترمز نداشتم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. Akbar

  ۹ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  پژو۴۰۵ tu5 مدل ۹۳ خریدم که پدال گاز برقی هست و خیلی اوقات گاز نمیخوره و کلافه شدم اگه کسی چاره ای داره برام بگه چطور درست میشه تنظیم موتور بردمش خطای پدال و کاتالیزور میزنه
  راهنمایی کنید ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. حسین

  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خودرو پژو ۴۰۵وقتی با سرعت یکنواخت دور موتور پایین حرکت می کنم دور موتور میاد پایین و گاز نمیخوره مثل اینکه یکی ماشینو میکشه به عقب

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. رضا

  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ببخشید من یک پراید مدل ۸۹دارم دوگانه دست.وقتی از دنده چهار میزنم پنج دو موتور از سه بالاتر نمیره و با گاز سرعت افت می‌کنه از ۱۲۰میاد تا صد.با بنزینم از ۱۲۰بالاتر نمیره و دورموتور از سه بالاتر نمیره.فقط سرپایینی تا ۱۴۰رفت ولی بیشتر نشد.مشکل از کجاست بزرگوار

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. رضا

  ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید ۲۰۶تیپ ۵تازه خریدم مدل ۸۴دود میکنه از کاپوت چندجا بردم کلی خرج کردم بازم دود میکنه تروخدا بگید مشکل از کجاس

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. احمد

  ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  ۴۰۵ تی یو فایو مدل ۹۲ خریدم موقع حرکت از سمت چرخهای جلو صدایی شبیه سابیده شدن چرخها به جایی میاد . بلبرینگ سر پولوس و انبار اگزوز رو هم عوض کردم جلو بندیشم تازه تعمیره مشکل بالانس و دوپوسته بودن تایر هم نداره صداش قطع نشد اعصابمو بهم ریخته لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. علی

  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام…
  ۴۰۵ اس ال ایکس مدل ۸۹ دارم،,وقتی دنده عقب می گیرم بوی بد غیر قابل تحملی داخل میاد و با مشورت مکانیک ضدیخش رو تعویض کردم بازم درست نشد.ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 30. مهدی

  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  سمند۹۲ خریدم درحرکت اگر شبشه حتی کمی پایین بیاید در سرعت اگر پا از روی گاز بردارم بوی دود بدی داخل اتاق میاید مشکل از چیست
  باتشکر مهدی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا