آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه‌ها

 1. علی

  ۴ بهمن ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من پراید۱۴۱هست امپراب بالامیرودترموسات عوض کردم بازم فرقی نکردگه گداری بوی سیم سوخته میاد داخل ماشین علت چیست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. basir

   ۲۸ آبان ۱۳۹۸
   سوابق: (3 ديدگاه)

   احتمالا دور کند فن سوخته ،من همین مشکل داشتم سیم آتیش گرفته بود

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. بابك

  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وخسته نباشید
  ٢٠۶تیپ ٢ SD دارم مدل ٩٠ چند روزى مشیه زمان حرکت با دنده یک و دو صداى تق تق یا تر تَر خیلى زیادى میاد میشه هم گفت مثل صداى حرکت با دنده مرده.
  حتى تو سر پایین هم بریم این صدا شنیده میشه.
  اما وقتى که ماشین در حال حرکت هستش کلاجو فشار میدم این صدا قطع میشه فقط زمان درگیرى گیربکس حرکت با دنده یک و دو .
  سرعت هم بره بالا صدا قطع میشه واقعا صداش بدجور رو مخه.
  صدا از سمت چب جلوى پا قسمت گیربکس میاد.
  ممنون میشم اگه راهنمایى کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا جمال آبادی

   ۲ شهریور ۱۳۹۸
   سوابق: (1 ديدگاه)

   داداش مشگل داخل گیربکس دنده دیشب خراب شده آگه بذارش نرسی دنده میزاری ماشین راه نمی ره بدون دنده دیشب خورد شده زودتر اقدام کن

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. حسین

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین پراید دارم بعد در هنگام حرکت در سرعت بالا ماشین خیلی تاپ میخورد و تعادل کردنش خیلی سخت است صافکاری هم بردم گفت مشکلی ندارد جلوبندیاشم درست کردم نو گذاشتم ولی حل نشد مشکلش از کجاست؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. اکبر

  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
  سوابق: (5 ديدگاه)

  مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
  مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
  مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود.
  مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود.
  مشکل: قدرت موتور کم شده است.
  مشکل: موتور ضعیف کار می کند
  برای تمام موارد بالا تنظیم کپ (فیلر زدن)میل سوپاپ و +نشتی شیلنگهای متصل به منفولد فراموش نکنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. حسین

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  وقتی پدال ترمز را فشار میدهم صدایی مانند باروق میدهد خودرو پارس است

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. عدنان

  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت بخیر و خسته نباشید.یه پراید مدل ۹۰ دارم زمانی که ترمز میگیرم در دور موتور در حد دنده یک.صدای شبیه کرت کرت یا تق تق در حد ۱ ثانیه که هر بار پدالو فشار میدم میده.لنت هام ۱ ماهه انداختم جنس خوبش.و دیسک ترمز سمت چپ هم عوض شده.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 7. محسن

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  ماشیم من پژو ۴۰۵ دوگانه هست . وقتی دور موتور میره بالا برای دنده عوض کردن حالا چه هز دنده ۱ برم ۲ یا از ۳ برم ۴ فرق نداره وقتی دور موتور میره رو ۳ یه صدایی تولید میکنه چطور بگم حالت ( خر خر ) هر مکانیکی هم میبرم میگن کاسه اگزوز و مخزنشه عوض کردم ولی باز اینطوریه هیچ کسی هم نمیدونه این صدا واسه کجاشه لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. وحید

  ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ۲روزه اومدم شمال.از دیروز ماشینم از قسمت جلو سمت شاگرد صدا میده.صدا هم موقعی میده که وقتی پامو از رو پدال گاز برمیدارم.صداش مثل جیر جیر ولی شدیدتر.احساس میکنم هرچی ماشین بیشتر کار میکنه و گرمتر میشه صدا هم بیشتر میشه.ماشینم راناست.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.
  در ضمن ترمز و کلاچ هم هیچ ناثیری رو صدا ندارن.حتی تو دس انداز هم صدا نمیده.
  فقط موقعی که پامو از رو پدال گاز برمیدارم صدا میده.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. Farzin

  ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید یه پراید ۸۴دارم وقتی سرعت از ۸۰بالاتر میره تمام ماشین به لرزش میفته اتاق فرمون همه بلبرینگ چرخها عوض کردم جلوبندی هم بالانس کردم .دیوانم کرده یک دفعه تو اتوبان بعضی موقعه یدفعه خوب میشه همینکه سرعت کم وزیاد میشه دوباره شروع به لرزش میکنه.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. سالار

   ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
   سوابق: (1 ديدگاه)

   سه شاخ پولوس خراب است

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علی مکانیک

   ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
   سوابق: (2 ديدگاه)

   سه شاخ پلوست احتمالا دنده هاش خراب شده یا لاستیک طبق ها خرابن

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. صمد آقاجانی

  ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقتی ماشینو روشن میکنم وبه محض اینکه فرمان ماشینو کمی به چپ ویارتست میچرخونم فرمان شروع به تقه زدن میکنه وخیلی هم سفته.ماشین ۴۰۵

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. میثم

   ۲۳ آبان ۱۳۹۸
   سوابق: (1 ديدگاه)

   اول روغن هیدرولیکت رو نگاه کن، منم همین مشکل رو داشتم، روغن هیدرولیک کم شده بود

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. جواد

  ۱۴ تیر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و درود ۴۰۵ مدل ۹۲ دارم فرمون ماشین در حالت درجا لرزش داره به محض اینکه پاروی پدال گاز میذارم صدا قطع میشه ولی پارو که برمیدارم دوباره لرزش فرمان وصدای قرقر از غربالک فرمان میادراهنمایی کنید لطفا هر جا بردم هیچکس سر درنیاورد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. یحیی

  ۱۹ تیر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام درحین حرکت چراغهای پشت آمپر ماشینم(پراید ۸۸) قطع و وصل میشه لطفاً راهنمایی بفرمایید؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علی مکانیک

   ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
   سوابق: (2 ديدگاه)

   داخل جعبه فیوزت سمت چپ یه فیوز هست برای آمپر که گویا اتصالاتش کثیف شده یا زنگ زده در بیار هم داخل فیوز رو تمیز کن هم خود فیوز رو اگه فیوز زنگ زده یه فیوز هم آمپرش بگیر

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 13. محمود نیک بخت

  ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام بنده به تازگی ماشین جیلی خریدم ، از زمانی که ماشین روشن میشه صدای تق تق با فاصله سی ثانیه از هم از زیر ماشین بلند میشه ، حتی وقتی ماشین رو خاموش میکنم تا ده دقیقه بعد هر سی ثانیه یک تق صدا میده
  به نظر شما مشکل از کجاست؟

  موافقم ۱
  مخالفم ۰
  1. محمد شریفی

   ۱ دی ۱۳۹۹
   سوابق: (1 ديدگاه)

   میگن صدای انبساط و انقباض اگزوز هست و همشون این مشکل رو دارن… منم همین مشکل رو دارم…. وحشتناک ترین مشکل هم اینه که وقتی قفلش میکنی بوق ماشین یک بار میزنه…خیلی رو اعصابه

   موافقم ۱
   مخالفم ۰
 14. سید

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من یک سمند ال ایکس مدل ۹۸ دارم یک هفتس گرفتم وقتی از دنده ۲ به بعد گاز میدی و سرعت روی شصت و دور موتر سه هزار یه صدای زر زر یا رررررررر اینطور صدایی میده ولی از ۶۰ به بعد قطع میشه فقط طی همون لحظه کا به ۶۰ برسه با افزایش سرعت صدا هم بیشتر میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. حسین

  ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.
  Ef7 مدل ۱۳۸۶ موتورآزمایشی دارم ۲۰۰ هزار تا کارکرده .اگه با سرعت ۱۴۰ تا به بالا رانندگی کنم.بعدازنیم ساعت موتور صدای تق تق می دهد انگار سوپاپها شل شدن.بعد از نیم ساعت خاموش کردن متور به حالت اولیه برمی گردد.از دوستان خواهش می کنم کمکم کنید.ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. حسین

  ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام اکسل ماشین رو چند روز پیش درست کردم اما ارتفاع یک طرف خودرو از اون طرف بیشتر این یک ابراد برای خودرو هست ؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. سعید فرخی

  ۴ شهریور ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت بخیر ماشین پارس اتومات tu5 دارم پند وقتی است ماشین زمان حرکت وقتی موتور گرم میکند یا در سربالایی فن تند روشن میشودو در این هنگام ماشین کشش ندارد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. سعید

  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقتتون بخیر دوستان
  پژو ۴۰۵ دارم تو دور موتور ۳ هزار پدال کلاج میلرزه و صدای تق تق میده، لطفا اگه میشه راهنمایی کنید علتش چیه و چطوری رفعش کنم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. حسین وحیدی

  ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام

  خودروی من پراید است. هنگام گاز دادن برای دنده ۱ و قبل از گرفتن کلاچ برای دنده ۲ وقتی گاز را قطع می کنم ، صدای کوبیدن موتور به گوش می رسد. و تو دنده ۲ این کوبش کمتر میشه و دنده ۳ و ۴ دیگه ندارده.

  علتش به من بگید ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. متین

  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام مشکل ماشینه من روشن موندن چراغ ایربگه و حجمش رو ۶ میتونه مشکل از عوض کردن ضبط باشه؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. یونس

  ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام روز بخیر
  سمند ef7 مدل ۹۵دوگانه دارم زمانیکه پدال گاز رها میکنم یه صدای شبیه لق لق به گوش میرسه زمانیکه گاز میدم صدا حذف میشه. بعضی مواقع چراغ چک روشن و خاموش میشه
  علت خرابی چیه؟
  تعمیرکار خوب در کرج محدوده گوهردشت واطرافش میشناسید بهم معرفی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. رضا

  ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام، من یه پراید ۸۹ دارم موقع حرکت کردن یا ترمز گرفتن یه صدای چق از چرخ جلو سمت راننده میاد، جلوبندی کلا سالم طبق، موج گیر، توپی، رام، کمک، شفت، شاسی، پمپ ترمز دسته موتور کلا همه چی سالمه منتهی کسی سر درنمیاره مکانیک رو چاله میگه شاسی هس صافکار میگه نیس خلاصه این صدا رفته رو مخ ممنون میشم کمک کنید، صدا دقیقا یه چق هس یه بار موقع حرکت میاد یه بار موقع ترمز نه دست انداز نه چرخش فقط موقع کندن از زمین و ترمز گیری چق صدا میده

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. نوری

  ۲۲ مهر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان، من v8 مدل ۹۴ دارم ، موقعه عوض کردن تسمه تایم باتری ماشین خالی کرد و مجبور به باتری گیری شدیم تو جاده دید م کولرم گرما میده (فن کار نمی کرد ) رفتم تعمیرگاه سر در نیاورد فیش فن و عوض کرد فیش فشنگی رو چک کرد مقاومت و چک کرد رله ها رو عوض کردگاز کولرو شارژ کرد و ecu رو آپدیت کرد درست نشد ولی با باز کردن سر باتری کولر درست شد و فن کار کرد. ولی بعد اون فهمیدم فن دور تند کار نمیکنه و کمپرسور بعد ده دقیقه کار کردن پشت سر هم کلاچ میکنه و صدای کلیک میده… وقتی برگشتم به شهرمون بردم یه تعمیرگاه دیگه اول فشار گاز کولر و چک کرد و کلاچ کمپرسور هم تست کرد سپس ecu رو آپدیت کرد و فن دور تند شروع به کار کرد ولی باز کولرو روشن میکنم بعد از ده دقیقه دوباره کمپرسور پشت سر هم کلاچ میکنه ، بنظرتون ایراد از کجاست از ECU از اتصال به بدنه از سنسور دما و فشار گاز از سنسور دمای اتاق یا از سنسور دمای بیرون ؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. محمد

  ۶ آبان ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  وقتی به سرعت گیر میرسم و ترمز میزنم وقتی چرخ ها تو موج های ریز قبل سرعت گیر میفته ترمز ندارم و ماشین برا خوش میره انگار که ترمز نداری وفقط زمانی که تو دست انداز ها میفتم اینجوری میشه مشکل چیه ماشین سمند ef7لطفا راهنمایی کنید ایا از سیستمabs هستش این اتفاق

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. یاسر

  ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت بخیر
  من ماشینم پراید ۱۳۱مدل ۹۷هست وقتی می خوام دنده عوض کنم صدا میده البته فقط دنده سه این جوری هست بنظرتون مشکل از چی میتونه باشه و این که اگه
  ادرس گروه تلگرامی که درباره مشکلات ماشین باشه بهم معرفی کنید
  ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. Reza

  ۱۳ آبان ۱۳۹۸
  سوابق: (2 ديدگاه)

  من چند وقته b30 خریدم واقعا نرم و بی صداست
  فقط موقع ترمز کردن حالت سکته ای وایمیسه
  البته بعضی وقتا
  کسانی که دارن میتونن راهنمایی کنن عادیه یا غیر طبیعی
  ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. احمد

  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام گیربگس سمند تازه باز کردم دیسک و صفحه بوش ماهک کوچیک و بزرگ بلبرینگ کلاج همه نو ولی ماشین در کوچیکترین سربالایی و سرپایینی درحالت خاموش تو دنده حرکت میکنه علتش چیه؟ممنون احمداز همدان

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. مرتضی

  ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.ماشین من پژو پارس تیپ۵ هست بارون میومد یه مسیر خیلی طولانی ماشین ریر اب رفت الان چراغ روغن روشن شده وصدای تق تق شدید از سر سیلندر میاد مشکلش چی هست خیلی مهمه ممنونم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. پارسا

  ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خودروی من وقتی که در حرکت دور متور را بالا میبرم لرزش میکند

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 30. محمد

  ۱۰ دی ۱۳۹۸
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت همگی بخیر…
  یه دنا پلاس خریدم تقریبا دو ماه پیش، وقتی توی دور پامو از روی پدال گاز بر میدارم صدایی شبیه لرزش اگزوز احساس میشه در صورتی که بردم اگزوز سازی کاملا چک شد و مشکلی نداشت، آچارکشی هم کردم ولی بازم صدا و لرزش داره کسی تجربه داره بگه …
  ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا