ایران خودروایستگاهسایر خودروهای داخلیگروه بهمن

قیمت انواع وانت+پیکاپ (۹۲.۵.۷)

 

مدل قیمت بازار
وانت باردو ۱۱
وانت باردو سپر جدید ۱۲
وانت باردو سپر جدید یورو۴ ۱۲.۵
وانت باردو دوگانه سوز ۱۲.۷
وانت باردو سپر جدید دوگانه سوز ۱۳.۴
وانت باردو سپر جدید دوگانه سوز یورو۴ ۱۴.۳۲
وانت شوکا ۲۶
وانت شوکا دوگانه سوز ۲۷.۳
وانت نیسان ABS ۲۲.۵
وانت نیسان دوگانه سوز ۲۴
وانت نیسان دیزلی کولردار ۲۶
وانت مزدا تک کابین ۲۵.۷
وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز ۲۷.۵
وانت مزدا دوکابین ۲۷.۶
وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز ۲۹
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۴۹
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۳
وانت کاپرا تک کابین ۵۵
وینگل ۳ دوکابین ۵۵
وینگل ۵ دوکابین ۵۸.۵
وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل ۶۳
وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل ۶۷
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۸
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۶

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا