تقریبا چهار سال پیش که گواهیناممو گرفتم ،خورد خورد وارد مقوله ماشین شدم
مدتی که گذشت فهمیدم بالاخره هنر نهم رو پیدا کردم .بله هنر ماشین .
عجیب از اون روز تا به اینجا آمیخته این هنر شدم

دکمه بازگشت به بالا