نبودم . . . به دنیا آمدم . . . هنوز هستم . . .

دکمه بازگشت به بالا