ایستگاه

افزایش شکایتها از خودروسازان

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رشد شکایات مشتریان از بخش فروش شرکت های خودروساز در سال گذشته را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۸ درصد اعلام نموده است.
طبق آمار مذکور بیشترین شکایت مشتریان از فروش خودرو به عدم محاسبه صحیح سود مشارکت، سود ناشی از تاخیر و همچنین عدم پرداخت سود انصراف، تاخیر در تحویل به موقع خودرو و افزایش قیمت، مربوط می شود.
sell-ikco
شکایت مشتریان از بخش فروش خودروسازان که بیشتر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارجاع می شود در حالی است که مشتریان خودروهای داخلی آنچه شکایت به دفتر بازرسی و پاسخگویی وزارت صنایع و معادن می برند بیشتر به کیفیت این خودروها مربوط می شود.
طبق آمار های ارائه شده از سوی دفتر نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عدم پرداخت سود تاخیر خودروهای تحویلی رتبه اول شکایات مشتریان را به خود اختصاص داده است.
هم اکنون پیش فروش خودرو بدون الزام به تحویل در زمان مقرر و عدم پرداخت سود تاخیر به روشی متداول در میان خودروسازان کشورمان تبدیل شده است، به طوری که خریداران ماه ها در انتظار دریافت خودرو ثبت نامی خود می مانند، بدون آنکه زمان تحویل برای آنها مشخص باشد، هرچند بر اساس قرارداد فروش، خودروساز ملزم به پرداخت سود تاخیر در تحویل است، اما در زمان تحویل خودرو، خودروسازان یا از پرداخت این جریمه سرباز می زنند یا پرداخت این جریمه به درستی صورت نمی گیرد.
هم اکنون نیز که برخی از خودروسازان به صورت چکی اقدام به فروش خودرو می کنند در حالی از تحویل به موقع خودرو ثبت نامی سرباز می زنند که چک های ارائه شده از سوی مشتریان را بدون تحویل خودرو، وصول می کنند.
در هرحال آنچه سازمان حمایت در بخش شکایت از خودروسازان اعلام کرده گویای آن است که شکایت از خدمات فروش آنها ۸۷.۵ درصد از کل شکایات را به خود اختصاص داده است. در این شرایط بخش فروش خودروهای سنگین نیز ۱۲.۵ درصد و وارداتی ها هم ۲ درصد بوده است.
تدوین آیین نامه فروش خودرو
افزایش شکایت از بخش فروش در حالی است که در سال ۸۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تصویب رسید اما اختصاص آئین نامه قانون مذکور تنها به بخش خدمات پس از فروش و حذف بخش فروش از این آئین نامه ظاهرا موجب ازدیاد شکایات متقاضیان در این بخش شده است.
حذف بخش فروش از آئین نامه مذکور موجب شد تا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی سابق تبدیل شود اختلافی که وزارت صنایع پیشین برای برطرف کردن آن تدوین آئین نامه فروش را در دستور کار خود قرار داد اما با گذشت بیش از یک ماه از تدوین آئین نامه مذکور هنوز خبری از ابلاغ آن نیست.
براساس آئین نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاست گذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه کنندگان، چگونگی رتبه بندی عرضه کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط می شود، همچنین در این آئین نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه که بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده، به صورت روز شمار و استاندارد پیش بینی شده است.
مسوولان وزارت پیشین صنایع معتقدند که با اجرای این آئین نامه شرایط فروش شفاف خواهد شد و به این طریق شکایات از این بخش کاهش خواهد یافت.

پرشکایت ترین خودروساز؟
به گفته شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سال گذشته آمار شکایت از بخش فروش خودروسازان روند رو به رشد داشته که از میان شکایات مطرح شده بیش از ۵۰۰ شکایت از این بخش به نتیجه رسیده است.
به گفته وی سال گذشته ۸۷.۵ درصد از کل شکایات مطرح شده از بخش فروش به خودروهای سبک و ۱۲.۵ درصد نیز به خودروهای سنگین و دو درصد نیز به وارداتی ها اختصاص داشته است.
وی تاکید می کند که از میان شرکت های خودروساز داخلی ،ایران خودرو با ۲۸.۵ درصد بیشترین شکایت از بخش فروش را سال گذشته به خود اختصاص داده است.
به گفته میرآخورلو شکایات مطرح شده از این این شرکت به عدم محاسبه صحیح سود مشارکت و سود ناشی از تاخیر و عدم پرداخت سود انصراف مربوط بوده است.
اختصاص بیشترین شکایت به چگونگی محاسبه سود توسط شرکت ایران خودرو در حالی است که در آئین نامه فروش چگونگی محاسبه سود نیز مشخص شده به طوریکه سود انصراف در این آئین نامه حداکثر ۵ درصد کمتر از نرخ سود مشارکت پیش بینی شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته می شد.
علی اصغر سرائی نیا معاونت فروش و بازیابی ایران خودرو در این خصوص می گوید: پیش از این سود تاخیر به صورت دستی محاسبه می شد که این روش علاوه بر زمان بر بودن مشکلاتی را نیز به وجود می آورد، اما از مرداد ماه سال جاری این سیستم اتوماتیک شده و به این طریق این مشکل هم اکنون برطرف شده است.
به گفته معاونت فروش و بازاریابی ایران خودرو در فاکتورهای سال جاری سود تاخیر به صورت اتومات درج می شود به همین دلیل زمانی که مشتری خودرو را تحویل می گیرد تمام موارد در آن ذکر شده است.
سرائی نیا در پاسخ به این پرسش که سال گذشته سود به چه طریق به مشتری پرداخت می شد نیز گفت: پیش از این از مشتری شماره حساب دریافت می شد و سود پس از محاسبه به حساب مشتری واریز می شد اما با اتومات شدن روش محاسبه سود به هنگام تحویل به مشتری اعلام می شود.
تاپکو در رده دوم
به گفته مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکت تاپکو تولیدکننده فیات سی نا پس از ایران خودرو بیشترین شکایت را سال گذشته به خود اختصاص داده است.
به گفته میرآخورلو این شرکت ۲۶.۹ درصد از کل شکایات را داشته که عمده شکایت از این شرکت نیز به عدم تحویل خودرو و عدم پرداخت سود مشارکت مربوط بوده است. پیش فروش خودرو بدون توجه به زمان مقرر تحویل و ظرفیت تولید یکی از عمده مشکلات خریداران خودرو در کشور محسوب می شود.

سی ینا بسیاری از خریداران خود را پشیمان کرد!

مشکلات به وجود آمده در زمان تحویل خودرو موجب شد تا در آیین نامه فروش برای تحویل فوری ۱۰ روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و برای روش پس انداز حداکثر سه سال زمان در نظر گرفته شود، درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی ها چهار ماه پیش بینی شده است.
در آئین نامه مذکور همچنین در صورتی که شرکت های خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند جریمه تاخیر ۳.۵ درصد برای تحویل فوری و برای قطعی نیز ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

سایپا و پارس خودرو سوم و چهارم
پس از ایران خودرو و تاپکو دو شرکت سایپا و پارس خودرو در رده های بعدی بیشترین شکایت از بخش فروش را به خود اختصاص داده اند.
به گفته میرآخورلو شرکت سایپا با ۱۲.۲ درصد در رده سوم قرار دارد و بیشترین شکایت این بخش نیز به عدم پرداخت سود ناشی از تحویل خودرو و افزایش قیمت پایه خودرو مربوط بوده است.
وی در خصوص شکایات مطرح شده از پارس خودرو نیز گفت: این شرکت نیز طی این مدت ۸.۱۸ درصد از مجموع شکایات را به خود اختصاص داده که بیشترین شکایات هم به تاخیر در زمان تحویل و افزایش قیمت مربوط می شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

جواد عقیلی

مهندسی پتروشیمی خوندم اما عاشق دنیای خودرو هستم. موسس و سردبیر پدال هستم.

مطالب مشابه

‫۲۷ دیدگاه‌ها

 1. amirnorozi61

  ۴ شهریور ۱۳۹۰
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام علیکم :
  چی خوب بود در هر شهر یک مکانی را اختصاص میدادند تا اول خریدار خودروهای صفر آن را امتحان کند و یه چند کیلومتری با آن رانندگی کند بعدا خودرو مورد علاقه اش را انتخاب و خریداری نماید .
  این یک پیشنهاد بود .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 2. حمید فرجامی قاین

  ۱۱ شهریور ۱۳۹۰
  سوابق: (49 ديدگاه)

  مدیران خودرو سازی معلومه دارید چیکار میکنید جو عمومی بر علیه تونه به فکر کیفیت باشید تا سود بیشتر اگر امسال فقط ۵درصد تعرفه واردات از این که الان هست کم تر میشد و سال ۹۱هم یه ۱۰درصدی کم تر میشد مطمئنا شما بهتر از این میشدید
  با تشکر
  حمید بچه ی قاین پایتخت طلا و یاقوت سرخ جهان(زعفران و زرشک)

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 3. اميد_تبريز

  ۴ مهر ۱۳۹۰
  سوابق: (19 ديدگاه)

  جالب اینجاس تازه میگن(مدیران کارخانه های خودرو)قیمتا باید برن بالا.از گفتن گرانی خودرو تو ایران دیگه خسته شدیم فقط باید بگم که انشالا کارخانه های خودرو سازی هر چه زودتر ورشکست بشن و ما راحت بشیم از دست این نادان ها ودیگهطاقتمون تموم شده.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. فرشید فیروزی.تهران

  ۴ اسفند ۱۳۹۰
  سوابق: (1 ديدگاه)

  خدمات بعدازفروش ام وی ام مزخرفه.بخصوص شعبه خ اجاره دار.ماشین من صفره وشیشه هاپایین نمیاد.یک ماهه نمایندگی داره بازی در میاره.فقط توکاره اسپرت کردن x33هاهستندکه ۳میلیون بگیرن.نمیدونم به کی باید شکایت کنم.
  تلفن مدیر عامل ام وی ام راازکجا باید بگیرم؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. مسعود

  ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام

  شرکت خودرو سازی سایپا ماشین های تندر ۹۰ دو ودیعه ای تحویل اسفند را به مشتری ها نمی دهد علی رغم اینکه به نمایندگی ها ماشین ها فرستاده شده است
  می خواهند اینقدر نگه دارند تا ماشین گران شود و از این میان نزدیک دو میلیارد تومان می خورند
  هیچکس هم نیست که به داد ما برسد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. yazdan

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
  سوابق: (18 ديدگاه)

  امسال بخر ۵ سال دیگه تحول بگیر این است سیاست خودروسازی روز هم کیفیت پایین تر از دیروز

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 7. امیر

  ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
  سوابق: (2 ديدگاه)

  یه روز تو یکی از این سایت های خارجی خوندم که با تعجب میگفتن این ایرانخودرو عجب شرکت خفنی هست که پول ماشینی که هنوز نساخته رو میگیره از مشتری و شرکتی مثل بنز با اون کیفیت ماشینو میده پولشو بدون سود اقساطی میگیره.(از ماست که بر ماست)

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. بهرام بهمن زاده

  ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
  سوابق: (1 ديدگاه)

  مااصلا خودرو ساز نیستیم فقط ادای خودروسازی درمیاریم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. اميري

  ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ثبت نام برای تحویل شهریور تندر ۹۰ پارس خودرو انجام شده ولی چونکه افزایش قیمت در حال تصویب است قرار شده خودرو را دیرتر بدهند و در عوض سود تاخیر در تحویل را بدهند سود میشود مثلا ۱۰۰ هزار تومان ولی افزایش قیمت مثلا ۲ میلیون تومان در نتیجه ۱۹۰۰۰۰۰ تومان به نفع خودرو ساز می شود عین نامردیه اینکار
  جالبه در قرار داد ۲ بند آمده که همه موارد بالا به واسطه آن صحیح می باشد تحویل در ماه فلان و در صورت تاخیر در تحویل سود تاخیر در تحویل + قیمت خودرو به صورت قیمت روز محاسبه می گردد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 10. واحد

  ۱۶ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (6 ديدگاه)

  سلام
  ما هم خرداد ۹۱ برای خرید تندر ۹۰ ثبت نام کردیم ۱۲ میلیون بی زبان به حساب مدیران سر گردنه ریختیم قرار بود شهریور ماشین و تحویل بدهند
  حالا که ۱۶ روز از موعدمقرر گذشته هر روز بهانه ای میارن اگه با نرخ جدید ماشین و به ما بدهند باید بگم احتکار ماشین و نگه می دارن وقتی گرون شد میدن دست مشتری خواهشا جلوی این محتکران را بگیرید .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 11. مارال

  ۲۷ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام
  من در تاریخ ۶/١٢ در نمایندگی سایپا هاشمی نژاد شیراز یک عدد پراید ١٣٢sx ثبت نام کردم که قرار تحویل ان یک ماهه بود ولی الان نزدیک به ۵ماه از اون تاریخ میگذره و مسئولان نمایندگی میگن فرمون هیدرولیک نداریم واسه ماشینا.خوب شما که این مشکلا رو داشتین واسه چی پول مردمو گرفتین ۵ماه خوابوندین؟لطفا مسئولان رسیدگی کنن.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. س.فتحی

  ۸ مرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام..۲۰۶ تیپ ۵ بهمراه آپشن ویژه ۲.۱۲۰.۰۰۰ تومانی اجباری ثبت نام قطعی و نقدی کردم.تا مدتی معلوم نبود اما الان معلوم شده این آپشن طلایی چی هست و تازه فهمیدیم چرا ایران خودرو موقع ثبت نام هیچ اطلاعاتی از این آپشن نداده بود.رهیاب،دوربین و بیش از ۲۰ مورد شامل کیسه چند منظوره-قبله نما(!)ساک لوازم-آفتابگیر-چراغ قوه-پاک کننده چند منظوره و…!!!!!!!اینها آپشن اجباری بقیمت ۲.۱۲۰.۰۰۰ تومن که حتی موقع تحویل نصب هم نیست.چندی بعد بسته بندی شده میاد در خونتون!کی حاضره نصف این قیمتو بده اینارو بگیره که ۸۰ ئدرصدش رو هم داریم معمولا!
  چه باید کرد؟؟!!کجا باید شکایت کرد؟اگر من اینکارو میکردم بعنوان کلاهبردار الان زندانیم نکرده بودند؟!
  کجا باید شکایت کنم و بگم این آپشن استثنایی رو نمیخوام؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علی مرادی

   ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (2 ديدگاه)

   باسلام به کجاشکایت کنم که به جای نمی رسد
   درتاریخ۹۲/۰۲/۰۳ یکدستگاه پارس تندر ۹۰با شماره پذیرش۵۶۳۷۸۵۰با پیش پرداخت ۱۷ میلیون تومان باسودمشارکت ۱۷درصد ثبت نام کردم ودرتاریخ ۹۲/۰۷/۲۳ دعوتنا مه آمد که سود نیز پرداخت شده بود بنده به موقع موفق به واریزبقیه پول ماشین نشدم وقتی مراجعه کردم فرمودندبعدا دعوت نامه میادودرتاریخ ۹۳/۰۳/۱۹ هشت ماه بعد مجددا دعوتنامه آمد بدون اینکه یک درصد سودی پرداخت کننددرحالی که اصلابنده قرار دادی درموردعدم پرداخت سود امضائ نکردم یک میلیون نیز ماشین گرانرا کرده اند آیا از نظر قانونی وشرعی درست است پول مردم را بگیرندوسودی پرداخت نکنند تلفن ۰۹۳۰۸۰۲۲۳۳۰ مرادی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 13. امینی فرد

  ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام

  احتراما به استحضار می رساند در مورخه ۲۱/۳/۹۲ یک دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با پک سفارشی اجباری (نا مشخص در زمان ثبت نام ) با شماره قرار داد ۷۲۳۹۹۵۵ در فروش نقدی مرحله سوم ایران خودرو خرداد ۹۲ خریداری نموده ام که مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰ تومان بابت پک سفارشی از من اخذ شده است حال در زمان تحویل خودرو در مورخه ۳۰/۴/۹۲ خودرو معمولی به من تحویل شده و طبق اظهار نمایندگی ۲۲۵۴ شیراز طی سه هفته از این تاریخ یک پک پایه طبق بخشنامه شماره ۳۲۷۴ ایران خودرو به مورخه ۲۲/۴/۹۲ شامل اقلام کم ارزش مانند کتاب اطلس گردشگری و پتو مسافرتی و … که حتی جمعا دویست هزار تومان ارزش ندارد و به عنوان آپشن خودرو نمی باشد به من تحویل میدهند حال من با مراجعه به دفتر منطقه ایران خودرو در شیراز طبق نامه با شماره پی گیری ۳۳۴۱۸۰ درخواست برگشت مبلغ فوق را کرده ام که متاسفانه جوابی نگرفته ام و همچنین با تماس با شماره شکایات ایران خودرو ۰۹۶۴۴۰ تماس گرفته که به من اعلام کردند پول شما قابل برگشت نیست لذا خواهشمندم از طریق این رسانه عمومی نسبت روشن سازی اجحاف ایران خودرو به خریداران و عدم احترام به حقوق مصرف کنندگان پیگیری لازم را مبذول فرمایید. با کمال تشکر واحترام

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. terme

  ۲ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با سلام . من خودرو مگان ۲۰۰۰ فول اپشن را در سال گذشته در دی ماه ۹۱ ثبت نام کردیم و تحویل ما اول تیر ۹۲ بود الان ۲ ماه از تاریخ تحویل میگذرد که امروز اول شهریور ۹۲ از شرکت سایپا به ما زنگ زدند و به اجبار به ما میگویند که یا باید خلاف مقررات قرارداد ماشین مگان دنده ای تحویل بگیریم یا باید انصراف بدهیم از ثبت نام با توجه به اینکه قرارداد تنظیم شده بین مشتری و شرکت سایپا همه جوره به نفع شرکت سایپا تنظیم شده است به تهران زنگ زدیم و شماره پذیرش خوذ را اعلام کردیم میگویند که فاکتور فروش شما صادر شده ولی نمایندگی هیچ چیزی به ما نمیگوید که هیچ به ما میگوید باید یا خودرو جایگزین بگیریم یا انصراف دهیم .. . .. حال میخواهم بدانم ما که همون موقع با این پول ثبت نام میتونستیم یه خودرو مگان بخریم و اشتباه کردم و به خودرو ساز ها و نمایندگی های بی انصاف انها اعتماد کردیم و الان هم با این پول که هیچ دو برابر ان را سرش بگذاریم نمیتوانیم مگان بخریم با این گرانی ها تکلیف ما چیه ؟ چرا هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه پول ما که در این مدت ارزش قبلی خودش رو از دست داده و نمتونیم باهاش هیچ کاری بکنیم چه کسی هست که درد ما رو گوش بده ؟ هیچ ارگانی جواب ما رو نمیده چه باید بکنیم یعنی هیچ قانونی وجود نداره هیچ کی نیست به داد این مردم بدبخت برسه همیشه زورتون به این مردم میرسه؟/////////////

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. terme

  ۲ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با سلام . من خودرو مگان ۲۰۰۰ فول اپشن را در سال گذشته در دی ماه ۹۱ ثبت نام کردیم و تحویل ما اول تیر ۹۲ بود الان ۲ ماه از تاریخ تحویل میگذرد که امروز اول شهریور ۹۲ از شرکت سایپا به ما زنگ زدند و به اجبار به ما میگویند که یا باید خلاف مقررات قرارداد ماشین مگان دنده ای تحویل بگیریم یا باید انصراف بدهیم از ثبت نام با توجه به اینکه قرارداد تنظیم شده بین مشتری و شرکت سایپا همه جوره به نفع شرکت سایپا تنظیم شده است به تهران زنگ زدیم و شماره پذیرش خوذ را اعلام کردیم میگویند که فاکتور فروش شما صادر شده ولی نمایندگی هیچ چیزی به ما نمیگوید که هیچ به ما میگوید باید یا خودرو جایگزین بگیریم یا انصراف دهیم .. . ..
  حال میخواهم بدانم ما که همون موقع با این پول ثبت نام میتونستیم یه خودرو مگان بخریم و اشتباه کردم و به خودرو ساز ها و نمایندگی های بی انصاف انها اعتماد کردیم و الان هم با این پول که هیچ دو برابر ان را سرش بگذاریم نمیتوانیم مگان بخریم با این گرانی ها تکلیف ما چیه ؟ چرا هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه پول ما که در این مدت ارزش قبلی خودش رو از دست داده و نمتونیم باهاش هیچ کاری بکنیم چه کسی هست که درد ما رو گوش بده ؟ هیچ ارگانی جواب ما رو نمیده چه باید بکنیم یعنی هیچ قانونی وجود نداره هیچ کی نیست به داد این مردم بدبخت برسه همیشه زورتون به این مردم میرسه؟/////////////

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. terme

  ۲ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با سلام . من در دی ماه سال گذشته (دی ماه ۹۱ )یک عدد خودرو مگان ۲۰۰۰ فول اپشن یورو ۴ ثبت نام کردم و تایخ تحویل ان اول تیر ماه ۹۲ بود حالا دو ماه که از تاریخ تحویل خودرو گذشته از نمایندگی سایپا با ما تماس گرفته به ما میگوین باید به جای مگان اتوماتیک مگان دنده ایی تحویل بگیرید وگرنه باید انصراف بدین. حال ما که ان زمان میتوانستیم با این پول ثبت نام خودرو مگان بخریم و اشتباه کردیم که به نمایندگی های سایپا و خودرو ساز ها اعتماد کردیم و حالا با این پول که هیچ با دو برابر ان هم نمیشود خودرو خرید با توجه به این گرانی ها در عرصه خودرو این هست نتیجه اعتماد مردم به سایپا و خودرو ساز های مربوط . جالب این هست که زنگ میزنیم تهران میگن که فاکتور شما صادر شده ولی نماینگی چیزی نمیگه هر کس و هر ارگانی یه چیز میگن و حرف هاشون ضد و نقیض هست هیچ کس پاسخی به ما نمیده یکنمایندگی میگه تولید مگان متوقف شده اون تهران میگه نه صحیح نیست …حال ما که پول ما رو که در اختیار شرکت سایپا گذاشتیم و این پول ارزش هشت ماه پیش را ندارد این حق ماست که اینطور ضایع بشه و هیچ کسی هیچ جواب درستی به ما نده این خودرو ساز ها و نمایندگی های بی اصافشون همیشه زورشون به این مردم بیچاره میرسه . خواهش میکنم جواب ما رو بدید ؟ تکلیف ما چیه؟این پول ما که ارزشش رو از دست داده و ما مردم قربانی عوامل این خودرو ساز ها شدیم تکلیفش چیه؟ نه از ماشین خبری هست نه حرف حسابی که به ما بگن فقطپول وسود پول این مردم بیچاره تو جیبشون هست و چماغ اونها روی سرما و قراردادی که به ما دادن همه جوره به نفع شرکت سایپا ایا ای حق است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. sahel

  ۲ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام مجدد. ما در دی ماه سال گذشته (دی ماه ۹۱)یک خودرو مگان ۲۰۰۰ فول اپشن یورو ۴ ثبت نام کردیم و تحویل خودرو ما اول تیر ۹۲ بود حالا دو ماه از تاریخ تحویل ما گذشته که نمایندگی با ما تماس گرفته و به ما میگوید به جای مگان اتوماتیک باید مگان دنده ایی بگیریم وگرنه باید انصراف دهیم حال میخواستم به مسؤلین محترم بگویم ما که ان زمان میتوانستیم با همین پول خودرو مگان بخریم ولی اشتباه کردیم و به نمایندگی های فروش سایپا اعتماد کردیم تکلیف ما چست؟ قراردادی که بین مشتری و سایپا تنظیم شده همه جوره به نفع سایپا میباشد و هیچ گونه حق و حقوقی برای ما در نظر گرفته نشده است حال ما چه باید بکنیم ؟ به تهران زنگ میزنیم میگویند فاکتور شما صادر شده است اما نمایندگی چیزی نمیگوید ما که سرمایه خود را در اختیار سایپا گذاشته ام ایا این حق ماست؟ در حالی که ارزش پول ما در هنگام ثبت نام خیلی بیشتر از حالا بود . پول ما که ارزش خودش را از دست داده و خودرو هم که خبری ازش نیست کسی هم به ما پاسخ درستی نمیدهد لطف کنید مراحل قانونی شکایت را اعلام بفرمایید و بگویید ما چه کنیم همیشه زورشون به این مردم بیچاره میرسه و هر بلایی هست مال مردمه . این پولی که ارزشش از بین رفته و ا زخودرو خبری نیست و ما هم قربانی بازی خودرو سازها شدیم تکلیفش چیه؟پول و سود پول ما مردم بیچاره تو جیب این خودرو ساز ها هست و چماغ اونها بالای سرما و همه چیز هم به نفع اونهاست نه از پول خبریه نه از ماشین ایا ای حق است لطفا رسیدگی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. محمد

  ۹ مهر ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  ابان سال گذشته در یکی از نمایندگیهای ام وی ام یک ام وی ام ۳۱۵ ثبت نام کردم کل وجه معامله نقدا پرداخت شد . قرار تحویا سه ماه به ۸ ماهه تبدیل شد . بعد از گذشت یک سال هنوز ماشین پلاک نشده سند ندارد . مشخص شده که نماینده شرکت کلاه بردار بوده پولها را به حساب خودش و نه شرکت اموی ام واریز کرده . این نمایندگی ( ایمانی ) در حصارک کرج تحت تعقیب می باشد . مدیران شرکت ام وی ام هم جواب درستی نمی دهند .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. حمادی

  ۱۶ مهر ۱۳۹۲
  سوابق: (304 ديدگاه)

  حقشونه با این ماشینایی که دارن میسازن

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. علی مرادی

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام به کجا شکایت کنم در تاریخ ۹۲/۲/۳ پارس تندر ۹۰ ثبت نام کردم با سود مشارکت ۱۷درصد با شماره پذیرش ۵۶۳۴۸۵۰ با پیش پرداخت ۱۷ میلیون تومان که در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ دعوتنامه امد بقیه پول را به موقع نتوانستم پرداخت کنم قرارشد دعوتنامه بعدی بیاد متاسفانه دعوتنامه بعدی در تاریخ ۹۳/۳/۱۹ هشت ماه بعد فرستادن بدون اینکه سود مشارکت پرداخت کنند در حالی هیچگونه نامه مبنی بر عدمپرداخت سودامضائ نکردماین نه از نظر شرعی ونهاز نظرقانونی درست است

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. reza

  ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (146 ديدگاه)

  کاش کارخونه های ایرانی برشکست میشدن تا قیمت ماشین های وارداتی می اومد پایین
  کاششششششششششششش……………. . . . .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. شهرام محمد تقی عطار

  ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام اینجانب در بهمن ماه سال ۹۲ اقدام به پیش خرید خودروی ال ۹۰ از آن شرکت به شماره پذیرش ۵۹۳۳۶۲۲ نموده ام.با توجه به تسویه ی کامل در مرداد امسال هنوز خودرو به اینجانب تحویل نشده است.واقعا اگر قادر به انجام تعهدات نیستید واضح بفرمایید تا لا اقل تکلیفمان را بدانیم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. آراد

  ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
  سوابق: (1 ديدگاه)

  من یک ۲۰۶ تیپ ۲ در تاریخ مرداد ماه ۹۳ ثبت نام کردم.
  موعد تحویل سی ام آذر اعلام شد.تا اینجا رو داشته باشین تا بگم ایران خودرو چه بلایی سرتون میاره و چه جوری باهاتون معامله میکنه.
  -سی آذر که تحویل ندادن .سیزدهم دی دعوتنامه اومد و گفتن تا ۲۵ دی مهلت پرداخت بقیه وجه رو دارین و تهدید و فلان که اگه بموقع نریزین فلان میکنیم و بهمان. (چشم).
  زنگ زدم نمایندگی پرسیدم اگه من زودتر پولو واریز کنم چی؟
  گفتن ۱۰ روز بعد از واریز وجه ماشینو میدن.
  من شانزدهم دیماه تسویه کردم.امممممما تا حالا که دوازدهم بهمنه هیچ خبری نیست.
  حالا:
  ۱. ماشین ندارن بدن دایم دارن پیش فروش و فروش فوری میذارن و
  پولو که گرفتن جواب سر بالا میدن.
  ۲.یه قرارداد یه طرفه تنظیم کردن که فقط به نفع خودشونه و جریمه تاخیرشون تازه اگه اونم بدن بسیار کمتر از سودیه که پولتونو بذارین تو بانک.!
  ۳.با شکایت به واحد شکایات راه به هیچ جا نمی برید و فقط جواب سربالا و
  میپیچونن.
  ۴.آدم میافته رو دور باطل که راه به هیچ جا نداره و ضرر روی ضرر با اعصاب داغون.
  خلاصه اینکه اینا جایی نمیخوابن آب زیرشون بره وگرنه تا حالا دوام نمی آوردن!!پس اول حسابی سبک سنگین کنین بعد اقدام کنین.هیچ سودی برای مصرف کننده مد نظرشون نیست.
  در یک کلام بد کلاهی سر مشتری میذارن!!!!!!

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. فاطمه گودرزی

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و خسته نباشید
  من در تاریخ ۹۳/۱۲/۷
  به سایپا هاشمی نژاد در شیراز برای خرید پراید ۱۱۱ نقدی ۱۵ روزه مراجعه کردم وبعد از ۲ماه تاخیر که در تاریخ ۹۴/۱/۲۹ برای تحویل خودرو مراجعه کردم و بعد سریع به کارشناس رنگ رفته وگفتند که در ان رنگ دارد ودوباره به نمایندگی مراجعه کردم قبول کردند وتایید کردند که رنگ دارد ولی مسول فروش میگفتند مورد ماشین زیاد خاص نیست ان را به خانه ببرید وما قبول نکردیم که ماشین صفر رنگ شده را به خانه ببریم وبعد از ۱۸ روز تماس گرفتیم که برای ماشین چه کنم طلبکار وبا دعوا میگویند میخواستید ماشین را به ببرید معولم نیست چقدر طول میکشدو برگ سبز ماشینم هنوز نیامده،که دوباره مراجعه کنم به سایپا وجواب نامه من از سایپا تهران در رابطه به رنگ ماشین به دلیله قبول نکردن کارشناس رنگ سایپا هاشمی نژاد سود تعلق نمیگیرد چرا وقتی به نمایندگی مراجعه کردیم قبول کردند که رنگ دارد اما الان کارشناس قبول ندارد نمیدانم چه کنم مقصر کیست سایپا تهران یا سایپا شیراز یا خودم که ماشین رنگ شده را قبول نکردم خواهشمند هستم وتقاضا دارم رسیدگی کنید
  با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. bafahmi

  ۱۲ تیر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  پیگیری کنید
  در تاریخ ۱۹فروردین۹۴ با مراجعه به نمایندگی سایپا
  واقع در تهران محدوده شرق یه دستگاه تیبا۲ ثبت نام کردم و قرار شد دعوت نامه صادر بشه و بعد وجع رو نسبت به اپشن پرداخت کنم.روز دعوت نامه نه خبر از اپشنی بود نه چیز خاصی و فقط هم گفتن همین رو داریم میخوای بخواه نمیخوای به ما چه.بعد کلی بدبختی راضی به همون تیپ معمولی شدم و وجه رو پرداخت کردم.الان قرار بوده از تاریخ ۹۴٫۳٫۱ تا ۹۴٫۳٫۳۰ تحویل بدن اما خبری که نیست هیچ تازه تو سایت هم نگاه میکنم نه ماشین فاکتور شده که امیدی بهش باشه و نه عذر خواهی بابت دیر کرد و این مسایل. بنده هم اولین نفر نیستم که این مشکل رو داره که بگیم حالا اشتباهی رخ داده انگار کلا شرکت سایپا مشتریا رو گوسفند فرض کرده و کار خودش رو میکنه.منی که کارم با ماشینه و رو تحویل حساب باز کردم خسارتم رو کی میخواد بده؟ تا جایی که بتوتم این متن رو به نشانه اعتراض پخش میکنم تا دیگه مشتری به شعورش توهین نشه و گرفتار این شرکت بد قول نشه حالا بماند که بعد تحویل باید رختخواب بندازم تو نمایندگی بابت تعمیر هر روز این خودرو بی کیفیت.حتی انقدر بی کیفیت که وقتی ادم چرخی تو اینترنت و نمایندگی ها میزنه همه از خرابی و کیفیت بد تو کیلومترهای بسیار ناچیز مینالند
  شماره درخواست بنده ۷۶۵۲۰۰۸ است.البته میدونم پیگیری وجود نداره و در حد حرف هست بیشتر
  شماره تماس هم ۰۹۳۰۲۰۰۴۰۷۷

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. استاجی

  ۱۹ آبان ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  من در ۹۴/۰۵/۱۴ یک خودرو برلیانس h330 پارس خودرو ثبت نام نمودم و در مورخه ۹۴/۰۶/۱۴ انصراف دادم ولی متاسفانه پس از دو ماه هنوز پولم را پس ندادن و با تلفن شکایات سایپا تماس میگیرم و نمایندگی هر کدوم یک حرف می زنند لطفا کسی شماره تماس از شکایات مردمی را اعلام نمایند تا مردم شکایات خوردو را …. ممنون میشوم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا