• کاوازاکی بروت فورس 2014

    بیش از هشت سال از عرضه Brute Force گذشته و کاوازاکی در این مدت نبض بازار را به خوبی پیدا کرده؛ اینکه باید ...

    بیش از هشت سال از عرضه Brute Force گذشته و کاوازاکی در این مدت نبض بازار را به خوبی پیدا کرده؛ اینکه باید چهارچرخی تحویل مشتریانش دهد که علاوه بر توانایی فنی، در ظاهر هم زیبا، متناسب و کارآمد باشد . . ...

    بیشتر بخوانید