ایستگاه خبرموتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت

قیمت انواع موتورسیکلت (اسفند ۱۴۰۲)

نرخ‌های درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمت‌های متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران می‌‎باشد. قیمت‌ها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپ‌ها در قسمت توضیحات قید شده است.

قیمت موتورسیکلت‌

مدلتوضیحاتقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SR 160مدل ۱۴۰۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپریلیا STR 160مدل ۱۴۰۲---۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰
آپریلیا SXR 160مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CL 150مدل ۱۴۰۱ کیلس۷۳,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CX 180مدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی FX 150مدل ۱۴۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی J 200مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JT 200مدل ۱۴۰۲۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JX 250مدل ۱۴۰۲۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 180مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 250مدل ۱۴۰۲۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 180مدل ۱۴۰۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 250مدل ۱۴۰۱۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی OR 125مدل ۱۴۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SF 180مدل ۱۴۰۱۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 130مدل ۱۳۹۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی SR 200مدل ۱۴۰۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰مدل ۱۳۹۹۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ DS 200مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200مدل ۱۴۰۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴۹,۸۱۷,۰۰۰
ایران دوچرخ KPT 200 PROمدل ۱۴۰۲---۱۶۶,۳۴۱,۰۰۰
ایران دوچرخ X2مدل ۱۴۰۲---۲۸۰,۹۰۸,۰۰۰
ایران دوچرخ XY150مدل ۱۴۰۲---۷۷,۱۱۲,۰۰۰
ایران دوچرخ آرشیا ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۹۹۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۶۳۸,۰۰۰
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۴۴۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵مدل ۱۴۰۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۰۳۲,۰۰۰
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰۶,۶۸۵,۰۰۰
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹مدل ۱۴۰۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۷۳۳,۰۰۰
ایران دوچرخ وترانومدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۸۳۹,۰۰۰
باجاج اونجر ۲۲۰مدل ۱۴۰۱۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج بوکسر ۱۵۰مدل ۱۴۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 200مدل ۱۴۰۲۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج دومینار ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 135مدل ۱۴۰۲-سفید، مشکی و قرمز---۱۴۴,۶۷۰,۰۰۰
بنلی TNT 135مدل ۱۴۰۲-سبز۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰۱۴۸,۳۸۲,۰۰۰
بنلی TNT 15 EFIمدل ۱۴۰۲---۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰
بنلی TNT 150مدل ۱۴۰۲۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۰۳,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۹۴۵,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ طلایی۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۱ رنگ سفید، مشکی و قرمز۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۲,۵۳۷,۰۰۰
بنلی TRK 249 Nمدل ۱۴۰۱۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی VZ 125مدل ۱۴۰۱۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی پانارئا ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۳۰,۰۰۰
بنلی لئون چینو ۲۴۹مدل ۱۴۰۱۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰---
پژو جانگو ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPEمدل ۱۴۰۲۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۱۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
تک تاز موتور TK 125مدل ۱۴۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰---
تک تاز موتور TK 150مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
تی وی اس استار HLX 150مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس انتورک ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکزمدل ۱۴۰۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگومدل ۱۴۰۱۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
جهان همتا بلنتا Z 249مدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی CR 150مدل ۱۴۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰۸۲,۲۰۰,۰۰۰
دایچی DT 200مدل ۱۴۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰
دایچی HX 180مدل ۱۴۰۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰۸۴,۳۰۰,۰۰۰
دایچی JP 150مدل ۱۴۰۲---۹۸,۵۰۰,۰۰۰
دایچی RX 249مدل ۱۴۰۲۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
دایچی RZ 249مدل ۱۴۰۲۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰
دایچی VP 125مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰
دینو BD 249مدل ۱۴۰۱۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
دینو کاوان ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
روان سیکلت QM 200مدل ۱۴۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
رویال الوی TG 170مدل ۱۴۰۱۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
رویال الوی TG 180مدل ۱۴۰۱---۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230مدل ۱۴۰۱---۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰
زونتس N2 N230مدل ۱۴۰۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس V249مدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z2 150 G1مدل ۱۴۰۲۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z2 150 Uمدل ۱۴۰۱۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z2 150 U1مدل ۱۴۰۱------
زونتس Z4 250 Rمدل ۱۴۰۱۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ بدون باکس۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱ جی پی۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی V-Strom 250مدل ۱۴۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی اینازوما GW250مدل ۱۴۰۱۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو CUxمدل ۱۴۰۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو CUx Ducatiمدل ۱۴۰۱۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TCمدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TSمدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TS Pمدل ۱۴۰۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
سهند سیکلت لاکی VF3 185مدل ۱۳۹۹۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 NKمدل ۱۴۰۲۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 SRمدل ۱۴۰۲۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو NK 150مدل ۱۴۰۲۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا AC4مدل ۱۴۰۲۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا CRT 160مدل ۱۴۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا RX 150مدل ۱۴۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۲-رالی۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170مدل ۱۴۰۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۶۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیکمدل ۱۴۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰
کاوازاکی استرلا ۲۵۰مدل ۱۳۹۸۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰مدل ۱۳۹۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰مدل ۱۴۰۱ با ABS۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SEمدل ۱۴۰۲۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ZX-25Rمدل ۱۴۰۲ بدون ABS۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو A 150مدل ۱۴۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
کایو A 180مدل ۱۴۰۰۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 110مدل ۱۴۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 150مدل ۱۴۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 180مدل ۱۴۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 200مدل ۱۴۰۱۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AY 70مدل ۱۴۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور ADV i150مدل ۱۴۰۲---۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور KLD 200مدل ۱۴۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور NVX 170مدل ۱۴۰۱۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور رایز NVX 150iمدل ۱۴۰۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور ساتلیس S 170مدل ۱۴۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰مدل ۱۴۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CGL150مدل ۱۴۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰---
کودرکوادرو ۴۰۰مدل ۱۴۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ۱۹۵۸مدل ۱۴۰۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ هندلی۶۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ استارتی۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 200مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES1 1800مدل ۱۴۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES2 1500مدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES5 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES5 2000مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES6 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES8 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور EST2 1500مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور EST4 1500مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ET1مدل ۱۴۰۱۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور iTangoمدل ۱۴۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور M1-70مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MADمدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MAD Truckمدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MT2-70مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S1 125مدل ۱۴۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S2 150مدل ۱۴۰۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S2 ADV 150مدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ST3-220مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور T2 248 Nمدل ۱۴۰۱۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور T4 200مدل ۱۴۰۱۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور X2 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام RC 250مدل ۱۳۹۹۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام RC 200مدل ۱۴۰۲۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام ادونچر ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام دوک ۲۰۰مدل ۱۳۹۹۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام دوک ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
کی وی CITY 150 EFIمدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۵۰۱,۰۰۰
کی وی K249nمدل ۱۴۰۲۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۶۷۴,۰۰۰
کی وی K249NRمدل ۱۴۰۲۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۲,۲۱۰,۰۰۰
کی وی K249Rمدل ۱۴۰۲۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۳,۳۷۷,۰۰۰
کی وی ویسته ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150مدل ۱۴۰۲۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰---
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
گس گس EC 249Fمدل ۱۴۰۲۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰
لامبرتا LPB 170مدل ۱۴۰۱۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۲۰۰,۰۰۰
لیفان ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۸۰۰,۰۰۰
لیفان BM 180مدل ۱۴۰۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 200مدل ۱۴۰۱۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 250مدل ۱۴۰۱۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان پی کی ۱۳۵مدل ۱۴۰۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰---
مگلی ۲۰۰Rمدل ۱۴۰۱۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
موندیال HPS 249 Paganiمدل ۱۴۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو محرکه نامی RX249مدل ۱۴۰۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو محرکه نامی TS150مدل ۱۴۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲ استارتی۵۴,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱ هندلی۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RDمدل ۱۳۹۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵مدل ۱۴۰۲---۶۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RDمدل ۱۴۰۲---۶۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰مدل ۱۴۰۲---۶۲,۴۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰مدل ۱۴۰۲---۶۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gyمدل ۱۴۰۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI مدل ۱۴۰۲-هندلی---۵۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۳۵ RD مدل ۱۴۰۲---۷۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۶۲,۴۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۶۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-هوا خنک---۹۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-آب خنک---۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲-آب خنک---۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CCمدل ۱۴۰۲ RED۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا اسپرینت ۱۵۰Sمدل ۱۴۰۲۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUBمدل ۱۴۰۱۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰مدل ۱۳۹۹۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپرمدل ۱۴۰۲۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرتمدل ۱۴۰۲۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلابمدل ۱۴۰۲۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰
هوندا ADV 150مدل ۱۴۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا CRF L250مدل ۱۴۰۱۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 150مدل ۱۴۰۱۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا بیت ۱۱۰مدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا فیوچر ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۶۰مدل ۱۴۰۱۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰---
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰
یاماها AEROX 155مدل ۱۴۰۲ ABS۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰
یاماها MT 15مدل ۱۴۰۲۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
یاماها MT 25مدل ۱۴۰۲۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها MX Kingمدل ۱۴۰۲۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها QBIX 125مدل ۱۴۰۱۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها WR 155مدل ۱۴۰۱۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها XMAX 250مدل ۱۴۰۲۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155مدل ۱۴۰۲۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R15مدل ۱۴۰۲۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R25مدل ۱۳۹۸۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰
یاماها رپتور ۹۰مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS---۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۷۹ رای

محمدجواد نورایی

نویسنده و خبرنگار "پدال"

مطالب مشابه

‫۳۸ دیدگاه‌ها

 1. علی جردن

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (907 ديدگاه)

  با پول این موتور سیکلت ها می شه یه پیکان یا میتسوبیشی یا از بقیه برندها یه کلاسیک خرید و با یکم رسیدگی یه عروسک ساخت ازش که هم ایمنی لازم رو داره (در مقیاس با موتورسیکلت) هم یک اثر هنری تاریخی و خاصیه و اگه بتونی خوب جمع کنی همه عاشق ماشینت می شن

  موافقم 89
  مخالفم 109
  1. فرزاد

   ۲۹ تیر ۱۴۰۲
   سوابق: (19 ديدگاه)

   موافقم

   موافقم 43
   مخالفم 46
   1. NAVID۰۰۹۸

    ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
    سوابق: (9925 ديدگاه)

    کیا یادشون میاد ۱۵ سال پیش سوناتا آزرا کمری ماکسیما صفر چه قیمتی بود ؟؟؟!!!

    قیمت موتور سیکلت اون وقت‌ها یادتون هست چقدر بود ؟؟؟!!!

    به ما چه ، هرچقدر که بود ، بود ، به جَهَندَم که چقدر بود !!!
    فقط میخواستم بگم نسل به نسل / سال به سال / بیچاره‌تر از هر سال !!!
    اگر دلخوش به بهبودی شرایط و آینده‌‌ای شیرین هستید ، حتماً به یه دکتر فوق‌تخصص روان‌پزشک مراجعه و درمان شوید !

    زندگی تو ایران هرچقدر هم که پولدار باشی متوسط باشی بی‌پول باشی و … ، جهنمِ ، استرسِ ، اضطرابه ، وسواسِ ، شَکو تردیدِ و … !!!!
    بدبختی اینجاست ماشین زیادی تو چشمِ و اگر نه مافیا تو صنعت موتورسیکلت و املاک زمین آپارتمان و شهرداری‌ها چه پادشاهی میکنند بی‌هیچ بازرسی‌ای !!!
    میدونم بازم میخندید ، ولی کار ببینید به کجا رسیده که با پاپَتی‌های دستمال به سر طالبان باید بحث بکنند نه دیگه سران درجه۳ جهانی زیمباوه‌ای ، چه برسه به گنده‌های جهانی !

    موافقم 66
    مخالفم 11
    1. خاص

     ۲۱ آذر ۱۴۰۲
     سوابق: (204 ديدگاه)

     خوب تشخیص دادی که دیگران با خوندن نظرت، خنده‌شون میگیره.

     موافقم 5
     مخالفم 18
  2. مردیم از خوشی

   ۲۹ تیر ۱۴۰۲
   سوابق: (1373 ديدگاه)

   داش حس و حال موتور سواری با ماشین زمین تا آسمون فرق داره
   کسی که موتور گرون تو ایران می‌خره بی شک یه ماشین چینی چند میلیاردی هم در کنارش می‌خره

   موافقم 95
   مخالفم 24
   1. اشکان

    ۲۹ تیر ۱۴۰۲
    سوابق: (253 ديدگاه)

    چه ربطی داره ؟! چه منطق مسخره ای…..
    طرف پرستاره خانگیه موتور گرون خرید ، ماشین گرون ام نداره ، پولشم نداره….فقط بخاطر اینکه داخل ترافیک گیر نکنه !!!
    کسی که موتور گرون میخره با ماشین چینی گرون باید به عقلش شک کرد….

    موافقم 66
    مخالفم 22
    1. MehdiTurbo

     ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
     سوابق: (1896 ديدگاه)

     اتفاقا به عقل کسی باید شک کرد که کنار موتور گران یه ماشین خول حالا ماشین چینی مثال زد چون الان تنها خودرویی که صفرش ارائه میشه کلا کنار موتور گرانش ماشین خوب نداشته باشه به عقل اون باید شک کرد
     کامنتت عجیب اشکان
     صد در صد کسی که عشق موتور باشه کنار ماشین خوبش یه موتور گران میخره مخصوصا از سوزوکی و کاولزاکی یا هیوسانگ
     من خودم عشق هیوسانگم چون دقدقه مجوز پلیس بگیره اینارا ندارم از طرفی هم قیمتش مناسب تره هم قدرت بالایی تو مجوز دارا بهت ارائه میده البته با قدرتای بالاترشم هست
     کسی که پارتی داشته باشه موتور سنگین خوبه براش وگرنه اینقدر دهنت سرویس میشه که اصلا میگی بیخیال عشقش که متاسفانه تنها کشوری هستیم که اینجوریع و پیست درست درمونیم نداریم انگار باید بریم تو فضا باش برونیم

     موافقم 5
     مخالفم 8
   2. وی

    ۲۹ تیر ۱۴۰۲
    سوابق: (336 ديدگاه)

    کسی که موتور باز یا ماشین بازه مطمئنا سمت ماشین چینی نمیره

    موافقم 54
    مخالفم 4
  3. آرمان

   ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
   سوابق: (3 ديدگاه)

   موتور و ماشین چه ربطی دارن واقعا به هم.
   اصلا مقایسه درستی نیست اینکه پیکان سوار بشی بهتر از اسکوتر های روز دنیاست

   موافقم 17
   مخالفم 2
 2. مسعود

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (21 ديدگاه)

  قیمت ها تو بازار خیلی بالاتره . مثلا زونتس z4 r تو نمایندگی نقدی میده ۲۵۵ تومن

  موافقم 33
  مخالفم 3
  1. آرین

   ۲۱ آذر ۱۴۰۲
   سوابق: (209 ديدگاه)

   یه زمانی پرادو 50 تومان بود

   موافقم 2
   مخالفم 3
 3. AMANTE

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (1814 ديدگاه)

  یک زمانی تویوتا با 100 میلیون و بنز و بی ام و با 400 میلیون میشد خرید ولی الان……

  موافقم 45
  مخالفم 13
  1. آرمان

   ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
   سوابق: (3 ديدگاه)

   خب اون زمان ۴۰۰ تومن واقعا خیلی پول زیادی بود .اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم سانتافه یه روزی ۱۲۰ تومن بود چرا نگرفتیم پس؟

   موافقم 17
   مخالفم 4
  2. حجت تنگستانی

   ۱۱ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   اون موقع ها همچین موتور هایی هم یک ملیون تومن بود چه ربطی داره

   موافقم 6
   مخالفم 1
 4. نویدی

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (282 ديدگاه)

  دوستان من بین وسپا 125سی سی 946 رنگ قرمز و mvm x22 pro اتومات مردد هستم،لطفا راهنمایی کنید کدومشو بخرم؟😉

  موافقم 37
  مخالفم 2
 5. رضا

  ۳۰ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (143 ديدگاه)

  حاجی بشمام،چه خبرههههههه

  موافقم 16
  مخالفم 0
 6. ساسان

  ۳۰ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (2 ديدگاه)

  عشق موتور چیز دیگه.ترافیک و پارک کردن نمیشناسه.امنیت پایینه ولی بستگی داره به موتورسوار.تا ۲۰۰ ملیون بزور میشه یکی دوتا موتور پیدا کرد که ارزش داشته باشه برندهای چینی و من دراوردی دوروزه عیبهایی برمیداره که طرف از موتورسواری بیزار میکنه.اگر مثل من زورتون نرسید صفر یک برند بخرید برید دنبال کارکرده اون و اصلا طرح نخرید که فقط قیافه اون خوبه اونم از دور.هوندا کلیک کجا طرح های اون که زیاد هم شده کجا.

  موافقم 25
  مخالفم 0
  1. حجت تنگستانی

   ۱۱ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   پیشنهاد میدم g1. زونتس یا DX2 طرح رالی رو امتحان کنید. قیتشون زیر ۲۰۰ هست اما ارزششون بالای ۵۰۰

   موافقم 1
   مخالفم 0
 7. بهنام

  ۳۱ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  وقتی این ملت صف میکشند واسه اشغال چینی های به قول دوستمون میلیاردی .که بهش میگن شاسی فقرا 😂 چون بخوای خودرو خوب شاسی بخری باید بیست میلیارد به بالا هزینه کنی .با این قیمتهای نجومی من درآوردی . موتورها روهم داریم میبینیم از ماشینها اشغال تر هستند .همه تک سیلندر یا جفت سیلندر با بدنه پلاستیک که مفت آرزونه .نه پشتیبانی و خدمات داره .میشه ماشین چینی‌های اشغالشون .🖤

  موافقم 11
  مخالفم 5
 8. Navid A J

  ۱ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (3671 ديدگاه)

  کرک و پری برام باقی نموند. آخرین باری که قیمت موتورسیکلت رو یادمه، 125 حدودای 5 میلیون بود و باجاج 10-12 میلیون

  موافقم 14
  مخالفم 1
  1. امین

   ۵ اسفند ۱۴۰۲
   سوابق: (531 ديدگاه)

   آخرین بار ۱۲۵cg واسه من با برندهای مختلف حوالی ۵۰۰ بود که اگر هوندا 125 اصل پیدا میکردی حوالی ۱م بود. که بعضی حاضر به پرداخت بودن .
   ۱م خیلی پول بود

   موافقم 1
   مخالفم 0
 9. R

  ۸ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (995 ديدگاه)

  125 خیلی سرتر از این اسکوتر های لاستیک فرغونیه اما اونا ده برابر گرونترن

  موافقم 18
  مخالفم 2
  1. آرین

   ۲۱ آذر ۱۴۰۲
   سوابق: (209 ديدگاه)

   125 با صدای مگس که ترمز بزنی سریع تر حرکت می‌کنه ؟

   موافقم 0
   مخالفم 2
 10. امیردانا

  ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (4 ديدگاه)

  کلا موتور وسیله خطرناک ودرد نخوریه..اونم این بنزینی ها که مردم رو خفه کردند.این عکس هم
  به جاده‌ای ما ربط ندارد.گول نخوریم..تو شهرهم
  دوچرخه یا برقی.یک باطری یک شارژر.یک ارمیچر
  تمام.بی دردسر.پاک.بدون صداهای ناهنجار.

  موافقم 5
  مخالفم 28
 11. آرمان

  ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  موتور فقط ns200 خوش رخ .خرابی کم.خوش سوار.خوش قیمت.بازار کارکرده عالی پول نقد هست واقعا.

  موافقم 7
  مخالفم 0
 12. خسرو

  ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  این نمایندگی های سطح شهر همشون کلاهبردارند مثلا شرکت نیرو موتور قیمت nmax رو گذاشته ۲۲۰ میلیون ولی نمایندگی میده ۲۹۰ میلیون یا کبیر موتور قیمت یه موتور رو گذاشته ۱۱۰ میلیون تو سایت گذاشته ۱۰۵ میلیون بریم گنرک بخریم با اختلاف ۱۰ میلیون میخریم .

  موافقم 6
  مخالفم 0
 13. حسین

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  خواستم ذهن دوستان را به این موضوع معطوف کنم که شورای رقابت طبق چه معیاری اجازه داده که قیمت موتور سیکلت در حدکیفیت متوسط ،حدود ۲۰۰ میلیون قیمت بخوره ولی مثلا قیمت کارخانه کوییک حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ باشه به نظر شما کدومشون به واقعیت نزدیکتره

  موافقم 10
  مخالفم 1
 14. علیرضا مصدقیان

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  قیمت موتورهای برند متین خودرو(ساوین) هم لطف کنید اضافه کنید…
  ممنون

  موافقم 5
  مخالفم 0
 15. mercedesamg

  ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (80 ديدگاه)

  اصلا کاری به قیمت ندارم،خود کلکسیونرا هم توی مجموعشون هوندا 125 ندارن،چطوری شما اینو هنوز مونتاژ میکنید؟
  آقا اصلا اینم هیچی،الان اگه کسی تونست بین این چند میلیون هوندا 125 کپی یه دونه هوندا اصل پیدا کنه،تعداد تولید کننده‌های ایرانی هوندا از تعداد خود موتور سیکلت‌های 125 تولید شده توسط ژاپن بیشتره!
  به خدا اسم پراید بد در‌رفته!!!

  موافقم 10
  مخالفم 2
 16. حسین دهمرد

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (2399 ديدگاه)

  درنظر داشتم با موتور و گیربکس و سایر متعلقات پیکان، یه موتور سه چرخ تو مایه های هارلی تری گلاید بسازم. اما به هرکی گفتم گفت پول دور ریختنه.

  موافقم 5
  مخالفم 0
 17. Siyavash

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (600 ديدگاه)

  یادمه اولین موتور سیکلتی که خریدم پالس ۱۸۰uj4بود سال ۸۸ بود ۲۴۰۰ خریدم صفر..دو ماه بعد هیوسانگ ریس خریدم ۷۷۰۰..بعد بخاطر این مامور زیاد به موتور گیر میداد فروختمش یه پالس ۲۲۰ سی سی خریدم ۳ تومن …اینارو الان به هرکی بگیم اگه ۱۰ سال پیش ایران رو ندیده باشه فکر میکنه یا شیشه میزنیم یا از دیوانه خونه فرار کردیم….راستی همین بنلی که میگم مدل هایه ۹۶ موتورشون ۳۰۰ سی سی واقعی هست و الان زیر ۲۲۰ تومن پیدا نمیشه ما همونو صفر ۱۷ تومن گرفتیم برا رفیقم…ns صفر هم ۱۳ تومن گرفتیم…

  موافقم 13
  مخالفم 0
  1. حسین دهمرد

   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
   سوابق: (2399 ديدگاه)

   سال ۸۸ اکثر معلمای ما پیکان داشتن چهار پنج تومن قیمتش بود بعد شما ۲۴۰۰ دادی برای یه موتور ۱۸۰ سی سی؟.

   موافقم 1
   مخالفم 8
 18. کرکس خفته

  ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  یادش بخیر سال نود بود کویر یه هارلی خفن داشت که حدود 7 میلیون بود پول داشتم نخریدم البته اون زمان هارلی هندی زیر 2 میلون بود که فکر کنم الان اون هارلی 7 تومانی 700 میلون شده یا بیشتر

  موافقم 1
  مخالفم 0
 19. رامین نظری

  ۵ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان
  یه راهنمایی میخواستم
  بین طرح های Adv کدومشون بهتره

  موافقم 0
  مخالفم 2
  1. امیر علی

   ۵ اسفند ۱۴۰۲
   سوابق: (8 ديدگاه)

   سلام هانی ی کم بهتره

   موافقم 0
   مخالفم 0
 20. siawash

  ۵ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (48 ديدگاه)

  جناب نورایی قیمت های اعلامی کارخونه و بازار خیلی بالاتر از اینی هست که توسایت زدین

  موافقم 1
  مخالفم 0
 21. هومن

  ۶ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (32 ديدگاه)

  ماشالله نویسنده همه رو ردیف کرده پشت هم حداقل هوندا و یاماها رو جدا با فاصله یا.. مینوشتی

  موافقم 0
  مخالفم 1
 22. Navid A J

  ۷ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (3671 ديدگاه)

  اول فکر کردم قیمت ها به ریاله. خوشحال شدم گفتم بدک نیس. بعد دیدم به تومانه، برگام ریخت

  موافقم 1
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا