ایستگاه خبرچشم اندازموتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت

قیمت انواع موتورسیکلت (تیر ۱۴۰۳)

نرخ‌های درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمت‌های متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران می‌‎باشد. قیمت‌ها بر اساس مدل ۱۴۰۳ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپ‌ها و مدل‌ها در قسمت توضیحات قید شده است.

قیمت موتورسیکلت‌

مدلتوضیحاتقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SR 160مدل ۱۴۰۲۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰---
آپریلیا STR 160مدل ۱۴۰۲۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰
آپریلیا STR GT 175مدل ۱۴۰۲---۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰
آپریلیا SXR 160مدل ۱۴۰۲۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی CL 150مدل ۱۴۰۱ کیلس---۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CX 180مدل ۱۴۰۲۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی FX 150مدل ۱۴۰۲۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی J 200مدل ۱۴۰۳۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JT 200مدل ۱۴۰۳۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JX 250مدل ۱۴۰۲۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 180مدل ۱۴۰۲۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 250مدل ۱۴۰۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 180مدل ۱۴۰۱۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 250مدل ۱۴۰۱۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی OR 125مدل ۱۴۰۳۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SF 180مدل ۱۴۰۲۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 200مدل ۱۴۰۲۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی TN 110مدل ۱۴۰۲---۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ DS 200مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200مدل ۱۴۰۲۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200 PROمدل ۱۴۰۲۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ X2مدل ۱۴۰۲۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ XY150مدل ۱۴۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰مدل ۱۴۰۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰مدل ۱۴۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵مدل ۱۴۰۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹مدل ۱۴۰۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱مدل ۱۴۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲مدل ۱۴۰۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ وترانومدل ۱۴۰۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج اونجر ۲۲۰مدل ۱۴۰۱۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 160مدل ۱۴۰۱۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 200مدل ۱۴۰۲۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج دومینار ۲۵۰مدل ۱۴۰۳۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 15 EFIمدل ۱۴۰۲---۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 150مدل ۱۴۰۳۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی، قرمز۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۳ رنگ سبز۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی و قرمز۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰
بنلی TRK 249 Nمدل ۱۴۰۲۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰
بنلی پانارئا ۱۲۵مدل ۱۴۰۳۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰
بنلی لئون چینو ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰
پژو جانگو ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPEمدل ۱۴۰۲۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو بورلی ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو بورلی ۲۴۹sمدل ۱۴۰۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸---۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰
تی وی اس آپاچی ۲۰۰مدل ۱۴۰۳۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس استار HLX 150مدل ۱۴۰۳۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰
تی وی اس انتورک ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکزمدل ۱۴۰۳۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگومدل ۱۴۰۲۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جهان همتا بلنتا VLX 150مدل ۱۴۰۲۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا Z 249مدل ۱۴۰۲۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا Z1مدل ۱۴۰۲۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا کلیک V 150مدل ۱۴۰۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا فلات تریل ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا RS 150مدل ۱۴۰۲۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی CR 150مدل ۱۴۰۳---۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
دایچی DT 200مدل ۱۴۰۳---۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰
دایچی HX 180مدل ۱۴۰۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰
دایچی JP 150مدل ۱۴۰۲۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
دایچی RX 249مدل ۱۴۰۲۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی RZ 249مدل ۱۴۰۲۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی VP 125مدل ۱۴۰۳---۷۶,۸۰۰,۰۰۰
دینو BD 249مدل ۱۴۰۱۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
دینو کاوان ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
روان سیکلت QM 200مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
رویال الوی TG 180مدل ۱۴۰۲۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230مدل ۱۴۰۱۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230Nمدل ۱۴۰۲۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰
زونتس V249مدل ۱۴۰۱---۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 G1مدل ۱۴۰۲-رینگ پره‌ای۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 G1مدل ۱۴۰۲-رینگ آلومینیومی---۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 Uمدل ۱۴۰۱۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 U1مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 Z2مدل ۱۴۰۲۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Rمدل ۱۴۰۱۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ بدون باکس۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱ جی پی۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰
سپهر خودرو شارک L200مدل ۱۴۰۲۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی V-Strom 250مدل ۱۴۰۲۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی اینازوما GW250مدل ۱۴۰۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱-رینگ پره‌ای۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰
سهند سیکلت لاکی VF3 185مدل ۱۴۰۳۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 NKمدل ۱۴۰۲۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 SRمدل ۱۴۰۲۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو NK 150مدل ۱۴۰۲۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا AC4مدل ۱۴۰۲۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا CRT 160مدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا DS2مدل ۱۴۰۲---۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا RX 150مدل ۱۴۰۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۲۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۲-رالی۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا VSP 170مدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیکمدل ۱۴۰۲۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰
کاوازاکی KX 250Fمدل ۱۴۰۲۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی Z250مدل ۱۴۰۳۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی استرلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷۸,۶۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰مدل ۱۴۰۱ با ABS۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SEمدل ۱۴۰۲۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ZX-25Rمدل ۱۴۰۲ بدون ABS۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی ورسیس X250مدل ۱۴۰۲۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 300نیکران موتور۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰
کبیر موتور ADV 150iمدل ۱۴۰۲۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور KLD 200مدل ۱۴۰۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور NVX 170مدل ۱۴۰۱۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور رایز NVX 150iمدل ۱۴۰۲۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور ساتلیس S 170مدل ۱۴۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰مدل ۱۴۰۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 125مدل ۱۴۰۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 200مدل ۱۴۰۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CGL150مدل ۱۴۰۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰---
کودرکوادرو ۴۰۰مدل ۱۴۰۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور AGV 150مدل ۱۴۰۲۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور AGV 150باکس دار---۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249تیپ ۲---۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249تیپ ۳---۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125هندلی باکس دار---۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 استارتی باکس دار---۹۶,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 استارتی---۹۴,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125هندلی---۹۳,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150رینگ پره‌ای---۹۵,۷۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ پره‌ای باکس دار---۹۷,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ اسپرت---۹۶,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ اسپرت باکس دار---۹۸,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200مدل ۱۴۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200باکس دار---۹۹,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES8 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار---۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور M1-70مدل ۱۴۰۱---۷۲,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور MT2-70مدل ۱۴۰۱---۶۶,۱۰۰,۰۰۰
کویر موتور S1 125مدل ۱۴۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150مدل ۱۴۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150باکس دار---۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150مدل ۱۴۰۲۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150باکس دار---۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲-باکس دار۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور S7 150------۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور ST3-220مدل ۱۴۰۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور T2 248 Nمدل ۱۴۰۱۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور T4 200مدل ۱۴۰۱۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰
کویر موتور X2 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 200مدل ۱۴۰۲ ABS۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰
کی تی ام ادونچر ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۰۰مدل ۱۳۹۹۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰
کی وی XVD 249------۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰
کی وی CITY 150 EFIمدل ۱۴۰۲۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کی وی K249nمدل ۱۴۰۲۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰
کی وی K249NRمدل ۱۴۰۲۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰
کی وی K249Rمدل ۱۴۰۲۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰
کی وی ویسته ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور LTR 150مدل ۱۴۰۲۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249 RRمدل ۱۴۰۳۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRV 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور VPS 125---۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
گس گس EC 249Fمدل ۱۴۰۲۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
گس گس EX 250Fمدل ۱۴۰۲۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۴۰۰,۰۰۰
لیفان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰
لیفان BM 180مدل ۱۴۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 200مدل ۱۴۰۲۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 250مدل ۱۴۰۲۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰
لیفان KPV 150------۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰
لیفان KPV 150 safari------۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵مدل ۱۴۰۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
مگلی ۲۰۰Rمدل ۱۴۰۳ SE۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249مدل ۱۴۰۱۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249 Paganiمدل ۱۴۰۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی RX249مدل ۱۴۰۳۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو محرکه نامی TS150مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲ استارتی۶۲,۰۰۰,۰۰۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ RD------۸۵,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RDمدل ۱۴۰۲---۶۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰------۷۳,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰------۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gyمدل ۱۴۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI مدل ۱۴۰۲-هندلی---۷۲,۹۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۳۵ CDI مدل ۱۴۰۲-هندلی---۹۳,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۷۷,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۶۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-هوا خنک۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-آب خنک۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170مدل ۱۴۰۳-هوا خنک۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170مدل ۱۴۰۳-آب خنک۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲-آب خنک۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CCمدل ۱۴۰۲ RED۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا اسپرینت ۱۵۰Sمدل ۱۴۰۲۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUBمدل ۱۴۰۲۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ تورینگ------۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپرمدل ۱۴۰۲۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپر تکمدل ۱۴۰۲۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرتمدل ۱۴۰۲۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر نتمدل ۱۴۰۲۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلابمدل ۱۴۰۲۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا وی ۱۵۰مدل ۱۴۰۲---۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰مدل ۱۴۰۳۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰---
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا ADV 150مدل ۱۴۰۱۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا ADV 160مدل ۱۴۰۲۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا CRF L250مدل ۱۴۰۱۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 150مدل ۱۴۰۱۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 160مدل ۱۴۰۲۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا بیت ۱۱۰مدل ۱۴۰۱۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا فیوچر ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۶۰مدل ۱۴۰۱۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰---
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۷,۶۰۰,۰۰۰
یاماها AEROX 155مدل ۱۴۰۳۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰
یاماها MT 15مدل ۱۴۰۲۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰
یاماها MT 25مدل ۱۴۰۲۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
یاماها MX Kingمدل ۱۴۰۲۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155مدل ۱۴۰۳ کیلس+ABS۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها WR 155مدل ۱۴۰۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XMAX 250مدل ۱۴۰۲۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155مدل ۱۴۰۲۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R15مدل ۱۴۰۲۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R25مدل ۱۳۹۸۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰
یاماها رپتور ۹۰مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS---۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲۰۷ رای

محمدجواد نورایی

نویسنده و خبرنگار "پدال"

مطالب مشابه

‫۴۰ دیدگاه‌ها

 1. علی جردن

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (1618 ديدگاه)

  با پول این موتور سیکلت ها می شه یه پیکان یا میتسوبیشی یا از بقیه برندها یه کلاسیک خرید و با یکم رسیدگی یه عروسک ساخت ازش که هم ایمنی لازم رو داره (در مقیاس با موتورسیکلت) هم یک اثر هنری تاریخی و خاصیه و اگه بتونی خوب جمع کنی همه عاشق ماشینت می شن

  موافقم 97
  مخالفم 118
  1. فرزاد

   ۲۹ تیر ۱۴۰۲
   سوابق: (26 ديدگاه)

   موافقم

   موافقم 49
   مخالفم 53
   1. NAVID۰۰۹۸

    ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
    سوابق: (10434 ديدگاه)

    کیا یادشون میاد ۱۵ سال پیش سوناتا آزرا کمری ماکسیما صفر چه قیمتی بود ؟؟؟!!!

    قیمت موتور سیکلت اون وقت‌ها یادتون هست چقدر بود ؟؟؟!!!

    به ما چه ، هرچقدر که بود ، بود ، به جَهَندَم که چقدر بود !!!
    فقط میخواستم بگم نسل به نسل / سال به سال / بیچاره‌تر از هر سال !!!
    اگر دلخوش به بهبودی شرایط و آینده‌‌ای شیرین هستید ، حتماً به یه دکتر فوق‌تخصص روان‌پزشک مراجعه و درمان شوید !

    زندگی تو ایران هرچقدر هم که پولدار باشی متوسط باشی بی‌پول باشی و … ، جهنمِ ، استرسِ ، اضطرابه ، وسواسِ ، شَکو تردیدِ و … !!!!
    بدبختی اینجاست ماشین زیادی تو چشمِ و اگر نه مافیا تو صنعت موتورسیکلت و املاک زمین آپارتمان و شهرداری‌ها چه پادشاهی میکنند بی‌هیچ بازرسی‌ای !!!
    میدونم بازم میخندید ، ولی کار ببینید به کجا رسیده که با پاپَتی‌های دستمال به سر طالبان باید بحث بکنند نه دیگه سران درجه۳ جهانی زیمباوه‌ای ، چه برسه به گنده‌های جهانی !

    موافقم 82
    مخالفم 15
    1. خاص

     ۲۱ آذر ۱۴۰۲
     سوابق: (215 ديدگاه)

     خوب تشخیص دادی که دیگران با خوندن نظرت، خنده‌شون میگیره.

     موافقم 9
     مخالفم 30
  2. مردیم از خوشی

   ۲۹ تیر ۱۴۰۲
   سوابق: (1403 ديدگاه)

   داش حس و حال موتور سواری با ماشین زمین تا آسمون فرق داره
   کسی که موتور گرون تو ایران می‌خره بی شک یه ماشین چینی چند میلیاردی هم در کنارش می‌خره

   موافقم 108
   مخالفم 26
   1. اشکان

    ۲۹ تیر ۱۴۰۲
    سوابق: (332 ديدگاه)

    چه ربطی داره ؟! چه منطق مسخره ای…..
    طرف پرستاره خانگیه موتور گرون خرید ، ماشین گرون ام نداره ، پولشم نداره….فقط بخاطر اینکه داخل ترافیک گیر نکنه !!!
    کسی که موتور گرون میخره با ماشین چینی گرون باید به عقلش شک کرد….

    موافقم 72
    مخالفم 27
    1. MehdiTurbo

     ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
     سوابق: (2082 ديدگاه)

     اتفاقا به عقل کسی باید شک کرد که کنار موتور گران یه ماشین خول حالا ماشین چینی مثال زد چون الان تنها خودرویی که صفرش ارائه میشه کلا کنار موتور گرانش ماشین خوب نداشته باشه به عقل اون باید شک کرد
     کامنتت عجیب اشکان
     صد در صد کسی که عشق موتور باشه کنار ماشین خوبش یه موتور گران میخره مخصوصا از سوزوکی و کاولزاکی یا هیوسانگ
     من خودم عشق هیوسانگم چون دقدقه مجوز پلیس بگیره اینارا ندارم از طرفی هم قیمتش مناسب تره هم قدرت بالایی تو مجوز دارا بهت ارائه میده البته با قدرتای بالاترشم هست
     کسی که پارتی داشته باشه موتور سنگین خوبه براش وگرنه اینقدر دهنت سرویس میشه که اصلا میگی بیخیال عشقش که متاسفانه تنها کشوری هستیم که اینجوریع و پیست درست درمونیم نداریم انگار باید بریم تو فضا باش برونیم

     موافقم 8
     مخالفم 10
   2. وی

    ۲۹ تیر ۱۴۰۲
    سوابق: (355 ديدگاه)

    کسی که موتور باز یا ماشین بازه مطمئنا سمت ماشین چینی نمیره

    موافقم 62
    مخالفم 7
  3. آرمان

   ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
   سوابق: (3 ديدگاه)

   موتور و ماشین چه ربطی دارن واقعا به هم.
   اصلا مقایسه درستی نیست اینکه پیکان سوار بشی بهتر از اسکوتر های روز دنیاست

   موافقم 21
   مخالفم 4
 2. مسعود

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (23 ديدگاه)

  قیمت ها تو بازار خیلی بالاتره . مثلا زونتس z4 r تو نمایندگی نقدی میده ۲۵۵ تومن

  موافقم 38
  مخالفم 4
  1. آرین

   ۲۱ آذر ۱۴۰۲
   سوابق: (434 ديدگاه)

   یه زمانی پرادو 50 تومان بود

   موافقم 7
   مخالفم 3
 3. AMANTE

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (1881 ديدگاه)

  یک زمانی تویوتا با 100 میلیون و بنز و بی ام و با 400 میلیون میشد خرید ولی الان……

  موافقم 52
  مخالفم 14
  1. آرمان

   ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
   سوابق: (3 ديدگاه)

   خب اون زمان ۴۰۰ تومن واقعا خیلی پول زیادی بود .اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم سانتافه یه روزی ۱۲۰ تومن بود چرا نگرفتیم پس؟

   موافقم 20
   مخالفم 7
  2. حجت تنگستانی

   ۱۱ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   اون موقع ها همچین موتور هایی هم یک ملیون تومن بود چه ربطی داره

   موافقم 8
   مخالفم 2
 4. نویدی

  ۲۹ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (349 ديدگاه)

  دوستان من بین وسپا 125سی سی 946 رنگ قرمز و mvm x22 pro اتومات مردد هستم،لطفا راهنمایی کنید کدومشو بخرم؟😉

  موافقم 40
  مخالفم 4
 5. رضا

  ۳۰ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (149 ديدگاه)

  حاجی بشمام،چه خبرههههههه

  موافقم 17
  مخالفم 1
 6. ساسان

  ۳۰ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (2 ديدگاه)

  عشق موتور چیز دیگه.ترافیک و پارک کردن نمیشناسه.امنیت پایینه ولی بستگی داره به موتورسوار.تا ۲۰۰ ملیون بزور میشه یکی دوتا موتور پیدا کرد که ارزش داشته باشه برندهای چینی و من دراوردی دوروزه عیبهایی برمیداره که طرف از موتورسواری بیزار میکنه.اگر مثل من زورتون نرسید صفر یک برند بخرید برید دنبال کارکرده اون و اصلا طرح نخرید که فقط قیافه اون خوبه اونم از دور.هوندا کلیک کجا طرح های اون که زیاد هم شده کجا.

  موافقم 31
  مخالفم 1
  1. حجت تنگستانی

   ۱۱ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   پیشنهاد میدم g1. زونتس یا DX2 طرح رالی رو امتحان کنید. قیتشون زیر ۲۰۰ هست اما ارزششون بالای ۵۰۰

   موافقم 2
   مخالفم 6
 7. بهنام

  ۳۱ تیر ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  وقتی این ملت صف میکشند واسه اشغال چینی های به قول دوستمون میلیاردی .که بهش میگن شاسی فقرا 😂 چون بخوای خودرو خوب شاسی بخری باید بیست میلیارد به بالا هزینه کنی .با این قیمتهای نجومی من درآوردی . موتورها روهم داریم میبینیم از ماشینها اشغال تر هستند .همه تک سیلندر یا جفت سیلندر با بدنه پلاستیک که مفت آرزونه .نه پشتیبانی و خدمات داره .میشه ماشین چینی‌های اشغالشون .🖤

  موافقم 17
  مخالفم 9
 8. Navid A J

  ۱ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (3703 ديدگاه)

  کرک و پری برام باقی نموند. آخرین باری که قیمت موتورسیکلت رو یادمه، 125 حدودای 5 میلیون بود و باجاج 10-12 میلیون

  موافقم 19
  مخالفم 1
  1. امین

   ۵ اسفند ۱۴۰۲
   سوابق: (609 ديدگاه)

   آخرین بار ۱۲۵cg واسه من با برندهای مختلف حوالی ۵۰۰ بود که اگر هوندا 125 اصل پیدا میکردی حوالی ۱م بود. که بعضی حاضر به پرداخت بودن .
   ۱م خیلی پول بود

   موافقم 7
   مخالفم 0
 9. R

  ۸ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1051 ديدگاه)

  125 خیلی سرتر از این اسکوتر های لاستیک فرغونیه اما اونا ده برابر گرونترن

  موافقم 24
  مخالفم 3
  1. آرین

   ۲۱ آذر ۱۴۰۲
   سوابق: (434 ديدگاه)

   125 با صدای مگس که ترمز بزنی سریع تر حرکت می‌کنه ؟

   موافقم 1
   مخالفم 5
   1. R

    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
    سوابق: (1051 ديدگاه)

    خودت فهمیدی چی گفتی؟

    موافقم 2
    مخالفم 0
    1. آرین

     ۸ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (434 ديدگاه)

     منظورم این بود که ترمز نداره

     موافقم 0
     مخالفم 0
 10. امیردانا

  ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (12 ديدگاه)

  کلا موتور وسیله خطرناک ودرد نخوریه..اونم این بنزینی ها که مردم رو خفه کردند.این عکس هم
  به جاده‌ای ما ربط ندارد.گول نخوریم..تو شهرهم
  دوچرخه یا برقی.یک باطری یک شارژر.یک ارمیچر
  تمام.بی دردسر.پاک.بدون صداهای ناهنجار.

  موافقم 6
  مخالفم 35
 11. آرمان

  ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  موتور فقط ns200 خوش رخ .خرابی کم.خوش سوار.خوش قیمت.بازار کارکرده عالی پول نقد هست واقعا.

  موافقم 11
  مخالفم 2
 12. خسرو

  ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  این نمایندگی های سطح شهر همشون کلاهبردارند مثلا شرکت نیرو موتور قیمت nmax رو گذاشته ۲۲۰ میلیون ولی نمایندگی میده ۲۹۰ میلیون یا کبیر موتور قیمت یه موتور رو گذاشته ۱۱۰ میلیون تو سایت گذاشته ۱۰۵ میلیون بریم گنرک بخریم با اختلاف ۱۰ میلیون میخریم .

  موافقم 10
  مخالفم 0
 13. حسین

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  خواستم ذهن دوستان را به این موضوع معطوف کنم که شورای رقابت طبق چه معیاری اجازه داده که قیمت موتور سیکلت در حدکیفیت متوسط ،حدود ۲۰۰ میلیون قیمت بخوره ولی مثلا قیمت کارخانه کوییک حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ باشه به نظر شما کدومشون به واقعیت نزدیکتره

  موافقم 17
  مخالفم 1
 14. علیرضا مصدقیان

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  قیمت موتورهای برند متین خودرو(ساوین) هم لطف کنید اضافه کنید…
  ممنون

  موافقم 7
  مخالفم 1
 15. mercedesamg

  ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (80 ديدگاه)

  اصلا کاری به قیمت ندارم،خود کلکسیونرا هم توی مجموعشون هوندا 125 ندارن،چطوری شما اینو هنوز مونتاژ میکنید؟
  آقا اصلا اینم هیچی،الان اگه کسی تونست بین این چند میلیون هوندا 125 کپی یه دونه هوندا اصل پیدا کنه،تعداد تولید کننده‌های ایرانی هوندا از تعداد خود موتور سیکلت‌های 125 تولید شده توسط ژاپن بیشتره!
  به خدا اسم پراید بد در‌رفته!!!

  موافقم 13
  مخالفم 2
 16. حسین دهمرد

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (2474 ديدگاه)

  درنظر داشتم با موتور و گیربکس و سایر متعلقات پیکان، یه موتور سه چرخ تو مایه های هارلی تری گلاید بسازم. اما به هرکی گفتم گفت پول دور ریختنه.

  موافقم 7
  مخالفم 0
 17. Siyavash

  ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (708 ديدگاه)

  یادمه اولین موتور سیکلتی که خریدم پالس ۱۸۰uj4بود سال ۸۸ بود ۲۴۰۰ خریدم صفر..دو ماه بعد هیوسانگ ریس خریدم ۷۷۰۰..بعد بخاطر این مامور زیاد به موتور گیر میداد فروختمش یه پالس ۲۲۰ سی سی خریدم ۳ تومن …اینارو الان به هرکی بگیم اگه ۱۰ سال پیش ایران رو ندیده باشه فکر میکنه یا شیشه میزنیم یا از دیوانه خونه فرار کردیم….راستی همین بنلی که میگم مدل هایه ۹۶ موتورشون ۳۰۰ سی سی واقعی هست و الان زیر ۲۲۰ تومن پیدا نمیشه ما همونو صفر ۱۷ تومن گرفتیم برا رفیقم…ns صفر هم ۱۳ تومن گرفتیم…

  موافقم 19
  مخالفم 0
  1. حسین دهمرد

   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
   سوابق: (2474 ديدگاه)

   سال ۸۸ اکثر معلمای ما پیکان داشتن چهار پنج تومن قیمتش بود بعد شما ۲۴۰۰ دادی برای یه موتور ۱۸۰ سی سی؟.

   موافقم 2
   مخالفم 13
 18. کرکس خفته

  ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  یادش بخیر سال نود بود کویر یه هارلی خفن داشت که حدود 7 میلیون بود پول داشتم نخریدم البته اون زمان هارلی هندی زیر 2 میلون بود که فکر کنم الان اون هارلی 7 تومانی 700 میلون شده یا بیشتر

  موافقم 3
  مخالفم 0
 19. رامین نظری

  ۵ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان
  یه راهنمایی میخواستم
  بین طرح های Adv کدومشون بهتره

  موافقم 0
  مخالفم 4
  1. امیر علی

   ۵ اسفند ۱۴۰۲
   سوابق: (14 ديدگاه)

   سلام هانی ی کم بهتره

   موافقم 0
   مخالفم 0
 20. siawash

  ۵ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (48 ديدگاه)

  جناب نورایی قیمت های اعلامی کارخونه و بازار خیلی بالاتر از اینی هست که توسایت زدین

  موافقم 3
  مخالفم 0
 21. هومن

  ۶ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (47 ديدگاه)

  ماشالله نویسنده همه رو ردیف کرده پشت هم حداقل هوندا و یاماها رو جدا با فاصله یا.. مینوشتی

  موافقم 1
  مخالفم 3
 22. Navid A J

  ۷ اسفند ۱۴۰۲
  سوابق: (3703 ديدگاه)

  اول فکر کردم قیمت ها به ریاله. خوشحال شدم گفتم بدک نیس. بعد دیدم به تومانه، برگام ریخت

  موافقم 6
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا