ایستگاه خبرسایپا

فروش سایپا – بهمن 1402

در این نوشتار جدیدترین شرایط فروش و پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا را می‌خوانید؛ با پدال همراه باشید.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

فراخوان سایپا برای متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده – بهمن ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی ویژه متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه، کلیه محصولات خود را عرضه می‌کند. متقاضیانی که سال گذشته در سامانه یکپارچه پیش ثبت نام انجام داده‌اند می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در سایت فروش سایپا نسبت به تکمیل وجه و پرونده اقدام نمایند:


فروش فوق العاده و پیش فروش وانت سایپا ۱۵۱ – بهمن ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی وانت ۱۵۱ را عرضه می‌کند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش سایپا نسبت به خرید خودرو اقدام کنند:


فروش فوق العاده و پیش فروش کوییک و اطلس ویژه متقاضیان جدید در دهه فجر – بهمن ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش ویژه متقاضیان جدید سامانه یکپارچه کوییک و اطلس را عرضه می‌کند. متقاضیان واجد شرایط عمومی بخشنامه (شامل تمامی محدودیت‌ها) می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش سایپا نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند:


فروش فوق العاده زوتی DL5 وارداتی برای متقاضیان جدید – بهمن ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش ویژه متقاضیان جدید خودروهای وارداتی، زوتی DL5 را عرضه می‌کند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش سایپا نسبت به خرید این خودرو اقدام کنند:


فروش فوق العاده سایپا کوییک GX-L – بهمن ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX  اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش سایپا کوییک GXR-L – بهمن ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX تیپ R اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش سایپا شاهین اتوماتیک – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اتوماتیک اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده و پیش فروش سایپا اطلس – بهمن ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده بدون محدودیت سایپا شاهین اتوماتیک و ساینا اس – دی ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه در گروه جوانی جمعیت، شاهین اتوماتیک و ساینا اس را عرضه می‌کند. متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه فروش سایپا نسبت به تکمیل فرآیند خرید این خودروها اقدام کنند:


فروش فوق العاده سایپا کوییک GXR-L – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX تیپ R اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش وانت سایپا ۱۵۱ – دی ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ثبت‌نام بخشنامه عادی فروش خود وانت سایپا ۱۵۱ را بدون محدودیت خرید عرضه می‌کند:


پیش فروش سایپا شاهین اتوماتیک – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اتوماتیک اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده سایپا کوییک GX-L – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده سایپا کوییک GXR-L – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX تیپ R اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده سایپا کوییک GX-L – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش وانت سایپا ۱۵۱ – دی ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ثبت‌نام بخشنامه عادی فروش خود وانت سایپا ۱۵۱ را بدون محدودیت خرید عرضه می‌کند:


پیش فروش سایپا شاهین اتوماتیک – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اتوماتیک اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش وانت سایپا ۱۵۱ – دی ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ثبت‌نام بخشنامه عادی فروش خود وانت سایپا ۱۵۱ را بدون محدودیت خرید عرضه می‌کند:


فروش فوق العاده سایپا اطلس – دی ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده بدون محدودیت سایپا شاهین اتوماتیک و ساینا اس – دی ۱۴۰۲

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط بدون محدودیت اعلامی ویژه متقاضیان جدید سامانه یکپارچه در ۳ گروه عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده، شاهین اتوماتیک و ساینا اس را عرضه می‌کند. متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۳ تا ۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه یکپارچه خودروهای داخلی نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند:


فروش فوق العاده سایپا اطلس – آذر ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش سایپا اطلس – آذر ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش سایپا اطلس – آذر ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


فروش فوق العاده سایپا شاهین اتوماتیک و ساینا اس ۸۵ گانه – آذر ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودروهای شاهین اتوماتیک و ساینا اس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش سایپا اطلس – آذر ۱۴۰۲

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و تابستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش وانت سایپا ۱۵۱ (آذر ۱۴۰۲)

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ثبت‌نام بخشنامه عادی فروش خود وانت سایپا ۱۵۱ را بدون محدودیت خرید عرضه می‌کند:

متقاضیان از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی گروه خودروسازی سایپا  نسبت به واریز وجه و ثبت نام اقدام نمایند .


فروش سایپا: کوییک و ساینا اس با استاندارد ۸۵ گانه و شاهین اتوماتیک (آذر ۱۴۰۲)

گروه خودروسازی در جدیدترین بخشنامه فروش خود ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه، سه خودروی کوییک و ساینا اس با استاندارد ۸۵ گانه و شاهین اتوماتیک را با رنگ سفید عرضه می‌کند:


فروش سایپا: کوییک اس، ساینا اس استاندارد ۸۵ گانه و شاهین اتوماتیک (آبان ۱۴۰۲)

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان ۱۴۰۳ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد:


پیش فروش ساینا اس و جی ایکس (آبان ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خودروهای ساینا اس با سیستم کنترل پایداری و ساینا جی ایکس با اولویت بهار ۱۴۰۳ را به صورت پیش فروش به فروش می‌رساند.


فروش نقدی و پیش فروش ساینا اس (آبان ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خودروی ساینا اس با سیستم کنترل پایداری با اولویت بهار ۱۴۰۳ را به صورت نقدی و پیش فروش به فروش می‌رساند.

این بخشنامه از ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه مورخ ۰۹ آبان ۱۴۰۲ برقرار می‌باشد. متقاضیانی که از سایپا پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند برای خرید این خودرو به وب‌سایت فروش شرکت سایپا مراجعه نمایند.


پیش فروش سایپا: کوییک GX (مهر ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خودروی کوییک GX با اولویت بهار ۱۴۰۳ را به صورت فروش پیش فروش، قیمت روز و تحویل اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳ به فروش می‌رساند.

این بخشنامه از ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ برقرار می‌باشد. متقاضیانی که از سایپا پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند برای خرید این خودرو به وب‌سایت فروش شرکت سایپا مراجعه نمایند.

خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت علی الحساب (تومان) زمان تحویل
 

کوییک Sکوییک GX

قیمت روز در زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳

فروش فوق العاده وانت پراید ۱۵۱ (مهر ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خودروی وانت پراید ۱۵۱ را به صورت فروش فوق العاده، قیمت قطعی و تحویل ۹۰ روزه به فروش می‌رساند. این شرایط فروش به صورت عادی و خارج از سامانه یکپارچه برگزار می‌شود.

این بخشنامه از ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ برقرار می‌باشد. متقاضیان می‌توانند برای خرید این خودرو به وب‌سایت فروش شرکت سایپا مراجعه نمایند.

خودرو رنگ خودرو قیمت نقدی (تومان) زمان تحویل
وانت پراید ۱۵۱ DA با لاینر سفید، مشکی، نوکمدادی ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ ۹۰ روزه
 • به ازای هر کد ملی یک دستگاه خودرو فروخته می‌شود.
 • متقاضیان می‌بایست حداقل ۱۸ سال تمام سن و دارای گواهینامه رانندگی باشند.
 • امکان صلح برای این قرارداد وجود ندارد.

فروش فوق العاده شاهین اتوماتیک (مهر ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه خودروهای داخلی، خودروی شاهین اتوماتیک را به صورت فروش فوق العاده، قیمت قطعی و تحویل ۹۰ روزه به فروش می‌رساند.

شرکت در سایپا در اصلاحیه بخشنامه خود قیمت شاهین اتوماتیک را حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش داده و از مبلغ ۶۴۲ میلیون تومان به ۶۱۴ میلیون تومان تغییر داد.

خودرو قیمت نقدی (تومان) زمان تحویل
شاهین اتوماتیک CVT ۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰ ۹۰ روزه

همچنین بخوانید: شاهین اتوماتیک گران ترین خودروی ساخت ایران؛ آیا ارزش خرید دارد؟


فروش فوق العاده چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ وارداتی (مهر ۱۴۰۲)

شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، خودروی چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ را به صورت فروش فوق العاده، مدل ۲۰۲۳، قیمت قطعی و تحویل ۹۰ روزه به فروش می‌رساند.

خودرو مدل قیمت نقدی (تومان) زمان تحویل

چانگان CS35 پلاس تیپ ۲

۲۰۲۳ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ ۹۰ روزه

بخوانید: معرفی چانگان CS35 پلاس و تفاوت تیپ‌های آن


قیمت‌ روز خودروهای سایپا

مدلمشخصاتقیمت کارخانهقیمت بازار
سایپا پراید ۱۵۱لاینر۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا پراید ۱۵۱ساده۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساینا Sاستاندارد ۸۵ گانه۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینااتوماتیک - ۸۵ گانه---۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییکپلاس اتوماتیک DA۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰---
کوییک Rاتوماتیک فول پلاس DA۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک Sاستاندارد ۸۵ گانه۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GX-H---۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی
کوییک GX-L---۳۶۰,۸۴۱,۰۰۰۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اطلس Gدستی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰---
شاهیندستی - M15 T۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۵۰ رای

محمدجواد نورایی

نویسنده و خبرنگار "پدال"

مطالب مشابه

‫۱۰۹ دیدگاه‌ها

 1. فرش دستباف.زیلو فرش سلامت کاملا طبیعی

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (2 ديدگاه)

  بایدموتور تارا رو بزارن روی شاهین .چراغ شاهین سرجایش باشه و فقط بفروشن باید همکاری باشه بین خودرو سازی تا لااقل مشکل هایی که میشه رو رفع کرد

  موافقم 51
  مخالفم 28
  1. ali_x76

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (327 ديدگاه)

   شاهین حدود ۱۰۰ کیلوگرم از تارا سنگین‌تره. تارا به خودی خود ماشین خسته‌ایه، دیگه وای به حال شاهین EC5.
   باز انجین EF7+ که DVVT شده میتونه قابل قبول‌تر باشه.

   موافقم 36
   مخالفم 7
  2. Anti Tesla

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (547 ديدگاه)

   ۱۱۲ اسب بخار قدرت داره موتور تارا!
   من به شخصه دوست دارم سایپا m20رو داخلی سازی کنه و هم مصرفش کمتره و هم قدرت بیشتر.

   موافقم 45
   مخالفم 4
  3. مصطفی

   ۹ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (22 ديدگاه)

   خدایی وقتی پول رو امروز بدی تحویل 90 روز دیگه کجاش فوق العاده هست که اسم این روش فروش رو گذاشتن فروش فوق العاده؟

   موافقم 38
   مخالفم 3
  4. پیام

   ۱۳ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (1219 ديدگاه)

   از بغل شبیه دمپایی هست 😂😂😂😂😂😂

   موافقم 30
   مخالفم 15
  5. پیام

   ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
   سوابق: (1219 ديدگاه)

   باید به سایپا گفت چهار پا

   موافقم 1
   مخالفم 0
 2. فرش دستباف.زیلو فرش سلامت کاملا طبیعی

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (2 ديدگاه)

  میخام بدونم کشور ما هنر ساخت یک ماشین درست حسابی نداره؟پس چطور موشک و پهباد و …میسازه. اگر هم میگن دست مافیا هست یعنی حریف مافیا نمیشن و نمیتونن دستش رو کوتاه کنن.وقتی دولت بگه باید این محصول ساخته یا وارد بشه نظارت هم بکنه هم کیفیت هم قدرتو قیمت دیگه ماقیا معنی نداره‌یعنی این کشور حریف مافیا نمیشه میخام بدونم اصلا مسئولین ما اولا حقوق واسه انجام چه کاری میگیرن بعد هم واسه کی و به نفع کی کار میکنن کشور ما لگر همه مسئولان به جز نیرو های نظامی اینم واسه امنیت مابقی استعفا بدن واسه کشور هیچ تفاوتی نمیکنه و بدتر از این هم نمیشه چون هر کی هر چی میخواد تولید و
  عرضه میکنه یه هر قیمتی که عشقش بکشه

  موافقم 30
  مخالفم 39
  1. حسین

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (357 ديدگاه)

   ربطی بین موشک و ماشین وجود ندارد. توسعه در ایران فقط در راستای موشک اتفاق افتاده دقیقا مثل توسعه در کره شمالی یا روسیه.

   موافقم 104
   مخالفم 19
   1. کوروش

    ۵ مهر ۱۴۰۲
    سوابق: (30 ديدگاه)

    مساله اینجاست که ادعای توسعه و پیشرفت در صنایع نظامی به راحتی چنین ادعایی در صنعت خودرو قابل راستی آزمایی نیست. وگرنه حتما اونجا هم پراید وانت و کوئیک و می شه دید!

    موافقم 62
    مخالفم 14
   2. م

    ۱۶ آبان ۱۴۰۲
    سوابق: (1324 ديدگاه)

    همون روسیه و کره هم قطعاتشون از اروپا و امریکا تهیه میکنن و ساخته های نظامیشون هم تبلیغاتی بیش نیست

    موافقم 19
    مخالفم 17
  2. CR7

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (18 ديدگاه)

   کاملا درست. یک حقیقت تلخ!

   عمر بچه های با استعداد ایرانی در نسلهای مختلف به باد فنا رفت و متاسفانه ادامه هم داره . . .

   ما همین جوری هم لوله هستیم. خدایی وضع زندگی نکبت بار مردم مفلوک رو ببینید!!!!!!!!!!

   موافقم 64
   مخالفم 13
  3. Anti Tesla

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (547 ديدگاه)

   خیلی عوامل دست به دست هم داده تا تو خودرو درصد پیشرفتمون کم هست.
   شوهر عمه ی من اقتصاد خونده و کلی مقاله درباره ی همین عدم پیشرفت خودرو سازی ایران در سایت SID
   منتشر کرده.

   موافقم 26
   مخالفم 8
  4. علی یوسفی

   ۱۳ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (225 ديدگاه)

   کاربر عزیز فرش دستباف همین نکته که شما فرمودین چرا نمیتونیم خودرو خوب داشته باشیم رو میشه تعمیم داد به این که چرا بانک خوب و بین المللی نداریم چرا بورسمون مضحکه چرا اتاق های بازرگانی فعال نداریم چرا دانشگاه و حوزمون نمیتونه پاسخگو باشه متاسفانه متولیان صنعت هنوز نگاهشون به صنعت نگاه بساز بفروشیه نه نگاه هنر صنعت خیلی از به اصطلاح منتقدان فرمایشی دیروز امروز متولین و دوباره منتقدین گزینشی امروز فردا متولی میشن و چون شفافیت و پاسخگویی نیست گزینش ها هم دستوریه و همون عزیزان و نخبگانی مث شما که میتونن موثر باشن جایی ندارن از اونطرف مدیرایی مث مدیر اسبق سایپا داریم که نهایتا در همین سیستم سر از حبس در میاره و تمام خدماتش! ناتمام میمونه.

   موافقم 12
   مخالفم 0
 3. امیر

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
  سوابق: (26 ديدگاه)

  در کل سه نوع حاکمیت در جهان داریم
  دموکراسی : حاکمیت تصمیمات اکثریت جامعه انگلستان
  ایلگارشی : حاکمیت تصمیمات یک عده که بر اساس منافعشون تصمیم میگیرن برای کل جامعه مثل روسیه کره شمالی و….

  دیکتاتوری رو به جلو مثل امارات

  دیگه شانس مردم تو کدومشون بیفتن البته حاکمیت هایی هم داریم که بینابینی هست مثلا آمریکا که دمکراسی هست اما یک عده داخل هسته ی قدرت هستن که چندین سال اون داخل میمونن ولی خب رو به جلو هست
  یا مثلا ترکیه که دموکراسی هست که عده ای ایلگارش داخل خودش داره که دارن جریان اقتصادی رو جوری جلو میبرن که بیشتر خودشون نفع ببرن ولی خب همه رو نمیبرن یک عده هم میگزارن برا مردم
  امیدوارم فهمیده باشی مافیا کیه

  موافقم 44
  مخالفم 20
 4. abuerffan

  ۳ شهریور ۱۴۰۲
  سوابق: (5 ديدگاه)

  پیشنهاد میشه دو ابر خودروساز دولتی باظرفیت بالقوه ایی که دارن یه سایت رسمی مشترک بزنن بنام (IRSA)
  ویک یا دو محصول استاندارد و بروز در حد رقبای آسیایی و حتی تـُرک و عربستانی که درحال پیشرفتی عجیب در عرصه خودروسازی جهانی و معرفی برندهای بازار پسند و بروز هستند ، تشکیل و بازار منطقه رو قبضه کنیم .

  #خودباوری
  خواستن توانستنه .
  مامیتونیم مثل عرصه موشکی و پهپادی خودمون رو تو دنیا به محصولات جهانی معرفی و بشنوسانیم .

  مالیاقت و توانش رو داریم
  #چینی_نخریم

  موافقم 11
  مخالفم 79
  1. باشو

   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
   سوابق: (27 ديدگاه)

   عزیزدل،اقایون نمیخوان نه اینکه نتوانند نمیخواهند که اوضاع عوض بشه، طراح ایرانی کم نداریم که رفتن و هستن گمنام و بی نام مث خود من که حتی کسی هیچگونه حمایت نمیکنه که نرم افزار طراحی در اختیارش بزاره. اقایون این رو شرایط رو باید نگهدارند تا امکان سواری گرفتن بر مردم رو داشته باشن

   موافقم 40
   مخالفم 5
  2. Shahriar

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (3 ديدگاه)

   این مقایسه صنایع نظامی و موشکی با خودروسازی قیاس مع الفارقه… برای ساخت موشک نه تنها قیمت تمام شده مهم نیست(در ایران چون صادرات و فروش قانونی تسلیحات نداریم) بلکه حتی بهره وری بالا و به هدف خوردنش هم مهم نیست. شما از صدتا موشکی که میفرستی سمت دشمن اگر فقط 5تا به هدف بخوره و 95 تا توسط پدافند دفع بشه یا بخوره به شنهای بیابون یعنی موفق بودی ولی در زمینه خودروسازی تمام معیارهای مقایسه فرق میکنه، قیمت تمام شده مهمه، طراحی و رقابت با خودروهای خارجی مهمه، بسلامت رسیدن تمام خودروها به مقصد مهمه و و و

   موافقم 33
   مخالفم 4
  3. CR7

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (18 ديدگاه)

   خواستن واسه ملت های تلاشگر مثل ژاپن، توانستن است و نه ما!

   ایران سرشار از دروغهای بزرگه که این قدر این دورغ ساخت موشک بزرگ شده که خودشون هم باورشون شده. هیچ موشک و پهبادی در کار نیست. همش خریداری میشه از چین و روسیه. این جا فقط سر هم میشه.

   در زمان یک جنگ واقعی عیار ها مشخص خواهد شد!

   ما نه توانش رو داریم و نه لیاقتش رو. این موضوع رو تاریخ ثابت کرده!

   #همه مون هم اگه بتونیم، چینی می خریم. چون حقیقتا از آشغالهای ایرانی با فاصله بهتر و با کیفیت تره!

   موافقم 42
   مخالفم 13
  4. Anti Tesla

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (547 ديدگاه)

   مدیران ایران خودرو انقدر به مغزشان فشار نمی‌آورند که تو فشار می یاری!😄😄
   البته مزاح بود.

   موافقم 21
   مخالفم 1
  5. سعید

   ۱ دی ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   ببند دهنت ره

   موافقم 1
   مخالفم 2
 5. Arshia m3csl

  ۵ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (947 ديدگاه)

  خیانتی که سایپا و ایران خودرو به ملت کردن رو روسیه نکرد ایران خودرو و سایپا سطح کیفیت ماشین های ایران رو اووردن پایین و بدترین ماشین های جهان رو به ملت میدن

  موافقم 16
  مخالفم 2
  1. Anti Tesla

   ۵ مهر ۱۴۰۲
   سوابق: (547 ديدگاه)

   و بقیه کشور ها

   موافقم 14
   مخالفم 1
 6. علی جردن

  ۵ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (906 ديدگاه)

  سلام. بسیار بسیار گران

  موافقم 7
  مخالفم 0
 7. Enzo Ferrari 2008

  ۶ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (1208 ديدگاه)

  برای شتر گاو پلنگ باید 600میلیون تومان نه ریال
  باید بدی

  موافقم 10
  مخالفم 1
 8. Ali

  ۶ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (83 ديدگاه)

  برای بنده دیشب پیامک اومده بیا ۲۹۰ واریز کن که اسفند ۱۴۰۳ تحویل بدیم ! من هم انصراف زدم. این ماشین اگر قیمتش کلا ۲۹۰ و تحویل روز باشه هم ارزش خرید نداره چه برسه به یک سال و نیم دیگه به قیمت روز ! میرم یه ۲۰۷ یا تارای دستی یا سورن پلاس یا دناپلاس آزاد میخرم چرخشون به این می ارزه و الان هم سوارم نه دو سال دیگه !

  موافقم 14
  مخالفم 1
 9. خالقی

  ۱۳ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان.من زمستان تو سامانه یکپارچه نوبت خودرو دارم.ولی ۱۵۱ هم می‌خوام بخرم،با توجه به این موضوع،آیا برای خرید خودرو نوبتدهی  شده تو سامانه به مشکل بر میخورم؟یعنی چون برام پلاک فعال میشه خودرو سامانه رو بهم نمیدن؟

  موافقم 3
  مخالفم 0
  1. سعید

   ۱ دی ۱۴۰۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   نه نمیدن

   موافقم 1
   مخالفم 0
 10. 𝐀𝐥𝐢

  ۳۰ مهر ۱۴۰۲
  سوابق: (736 ديدگاه)

  واقعا خدا باعث و بانی این همه گرونی رو لعنت کنه هرکی که میخواد باشه

  موافقم 16
  مخالفم 1
 11. مهر

  ۱۰ آبان ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  لعنت به گرانفروشی لعنت به باعث و بانیش من بدبخت ۳ ساله میخوام ماشین بخرم هرچی پول جم می کنم گرونتر میشه لعنت به این زندگی لعنت به این کشور که جونیم داره تباه میشه

  موافقم 9
  مخالفم 1
 12. زیزیگولو

  ۱۶ آبان ۱۴۰۲
  سوابق: (4341 ديدگاه)

  سعی کنین نخندین

  موافقم 6
  مخالفم 2
 13. زیزیگولو

  ۱۶ آذر ۱۴۰۲
  سوابق: (4341 ديدگاه)

  سایپا و ایرانخودرو کی منقرض میشن؟

  موافقم 2
  مخالفم 1
  1. Taha Ayoobi

   ۲۵ دی ۱۴۰۲
   سوابق: (546 ديدگاه)

   هیچ وقت

   موافقم 1
   مخالفم 1
 14. amingh

  ۲۱ دی ۱۴۰۲
  سوابق: (4 ديدگاه)

  پول مفت دارین برین شاهین بخرین پلتفرم هاچبکو یکم تغیرات دادن گفتن پلتفرم شاهین من عموم شاهین گرفت خب ماشین 200 تا کار کرد نو نو ها چراغ اچار یا چک روشن شد بردن نمایندگی گفتن ایراد از ecuهست 5 تومن هزینش شد 1500 تا کارکرد شیشه پاکن کار نمی کرد کلا موتور اون ایراد داشته رسید به 5000 تا نمی دونم روغن سوزی داشت کیفیت مونتاژ ضعیف پلاستیک خشک خالص

  موافقم 2
  مخالفم 0
  1. Taha Ayoobi

   ۲۵ دی ۱۴۰۲
   سوابق: (546 ديدگاه)

   خب شما بگو چی بخریم؟؟؟؟

   موافقم 1
   مخالفم 0
 15. ساینا gx اتومات

  ۲۴ دی ۱۴۰۲
  سوابق: (282 ديدگاه)

  توی ثبت نام اردیبهشت ماه یه خودروی ساینا جی ایکس اتومات به من تخصیص داده شد واسه پاییز ۱۴۰۳،چند روز پیش پیامک اومد که میتونی بجاش ساینا دنده ای تحویل نود روزه ثبت نام کنی ولی من قبول نکردم چون اتومات میخواستم،وزارت صمت هم زحمت کشید سفارش من رو که ساینا جی ایکس بود و هنوز نه تولید شده و نه قیمتش مشخصه،از پروفایلم حذف کرد…به همین راحتی!!
  خیلی وضع خرابه.

  موافقم 1
  مخالفم 0
  1. Taha Ayoobi

   ۲۵ دی ۱۴۰۲
   سوابق: (546 ديدگاه)

   اولش خواستن خودت انتخاب کنی بعد دیدن نه زیر بار نمیره😂

   موافقم 1
   مخالفم 0
 16. رامتین

  ۲ بهمن ۱۴۰۲
  سوابق: (2983 ديدگاه)

  بجای پیش فروش این لگنها به فکر طراحی یک موتور خوب باشید. شما فقط 1 موتور خوب داشته باشید کافیه. روی همه خودروها بیارید. اما همونو هم نمیتونید.

  موافقم 1
  مخالفم 0
 17. ساپا

  ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  همه تولیدتت سایپا غیر از لیسان اِبی پایشون با پراید هست کوئیک همون پراید دوّم خخخخخ

  موافقم 2
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا