تصویر پروفایل محمدحسین شاوردی

دانش آموخته و خبرنگار حوزه اقتصاد و علاقه مند به صنعت خودرو

مقاله173
تیر, 1395اردیبهشت, 1395فروردین, 1395 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده