ایستگاه خبرهفته نامه

ابلاغ نرخ‌های جدید جرائم رانندگی؛ افزایش قابل‌توجه نرخ جریمه تخلفات حادثه‌ساز

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری مصوبه هیئت‌وزیران درباره اصلاح نرخ جرائم رانندگی را به وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.


بر اساس جدیدترین مصوبه ابلاغی دولت، جزئیات نرخ‌های جدید جرائم رانندگی مشخص شده است. به گزارش پدال و به نقل از تسنیم، مصوبه هیئت‌وزیران دراین‌باره طی روزهای اخیر از سوی سرپرست ریاست جمهوری به وزارتخانه‌های یاد شده ابلاغ گردید. در جدول زیر جزئیات کامل نرخ‌های جدید جرائم رانندگی را مشاهده می‌کنید.

ردیف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه (به ریال)
کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی سایر شهرها روستاها و راه‌های روستایی
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی
۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ حرکت بطور مارپیچ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با سبقت
۳ سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه هایی که در هر طرف رفت و برگست فقط یک خط عبور وجود دارد و یا استفاده از شانه راه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵ سبقت اتوبوس و کابین در داخل شهر ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷ راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشدار دهنده
۸ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۹ عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۰ عدم توجه به علائه هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
دنده عقب غیر مجاز
۱۱ حرکت با دنده عقب در آزاد راه ها و برزگراه ها ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راه ها ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
رانندگی در حالت بی ارادگی و مصرف مواد موثر بر اراده
۱۳ رانندگی در حالت بی ارادگی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرعت غیر مجاز
۱۵ تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۶ بیش از ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۱۷ بیش از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹ بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ بیش از ۵۰ کیلومتر ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور
۲۲ عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۳ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۴ تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدوده های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان ها ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۶ عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه ها ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
توقف غیر مجاز
۲۷ توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۸ توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۰ توقف دوبله در معابر ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۱ توقف وسایل نقلیه در پیاده رو ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۲ توقف در محل های اختصاصی معلولان و جانبازان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳۳ توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۴ هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور شود ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۵ توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۶ توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۷ توقف وسایل نقلیه در سطح سواره روی راه ها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۸ توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۹ توقف در ابتدا و انتهای پیچ ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص ۶.۵ تن و بیشتر) و اتوبوس های برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۴۱ توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۲ پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۳ خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۴ توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۵ توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین با سطوح شطرنجی ۱,۲۰۰,۰۰۰
تخلف در دور زدن یا گردش
۴۶ دور زدن در محل ممنوع ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ تجاوز به چپ از محور راه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۴۸ گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۹ عدم رعایت مقررات در گردش ها ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
عدم توجه کافی در حین رانندگی
۵۰ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱ استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت تا ۶۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۵۲ خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۵۳ در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
نقص فنی یا ایمنی
۵۴ نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک های فرسوده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۵۶ نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار
۵۷ رانندگی با وسایل نقلیه مجاز بیش از زمان مجاز ۴,۰۰۰۰,۰۰۰
۵۸ هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار در وسایل نقلیه عمومی ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۹ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۱ نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۲ نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درون شهری یا انقضای مهلت آن ۷۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶۳ نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسیله نقلیه مسافربری ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۴ عدم استفاده از تاکسیمتر ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۶۵ خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۶ سوار کردن مسافر یا داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، اینترنتی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی ۶۰۰,۰۰۰
۶۷ نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری ۵۰۰,۰۰۰
۶۸ حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۹ سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۷۰ نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۷۱ حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۲ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۳ سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷۴ سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راه های روستایی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷۵ خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷۶ حمل اشیای کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می شود ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۷ استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷۸ سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۹ سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز یا به نحوی که موجب اختلال عبور و مرور شود ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۸۰ نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸۱ عدم رعایت مقررات حمل بار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۲ حمل تیرآهن، ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۳ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۴ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده های مواد خطرناک ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۸۵ حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز ۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۶ عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۸۷ حمل کود، زباله، نخاله و مصاحل ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸۸ یدک کشی یا حمل بار غیرمتعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۸۹ نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار ۶۰۰,۰۰۰
۹۰ مغایرت مشخصات محموله یا سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون شهری ۹۰۰,۰۰۰
۹۱ همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۹۲ مغایرت مشخصات مسافر یا محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳ حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز ۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۴ حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز ۵۰۰,۰۰۰
۹۵ عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت ۳,۵۰۰,۰۰۰
۹۶ به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷ حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار
۹۸ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۹ عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس ۳۰۰,۰۰۰
۱۰۱ باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲ عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳ عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۰۴ عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با پلاک
۱۰۵ عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۶ نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷ رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری، خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹ عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری ۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰ تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه ۹۰۰,۰۰۰
۱۱۱ عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده ۹۰۰,۰۰۰
۱۱۲ پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قراردادن هر شیئی که مانع دیدن پلاک وسیله نقلیه شود ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳ عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمای و رانندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم
۱۱۴ نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۵ رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۱۶ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷ همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۱۸ انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسیله نقلیه غیرمجاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۱۹ مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه ۱,۵۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با سرنشین
۱۲۰ عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه ها، بزرگراه ها و جاده ها ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲۲ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۲۳ عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴ سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۵ سوار و پیاده کردن سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۶ حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۲۷ سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۲۸ حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۹ بیرون آوردن دست و پا و یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت یا انجام حرکات نامتعارف یا ناهنجار به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۳۰ باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید عقب یا جلو راننده شود ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۳۱ باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۲ سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با نور وسیله نقلیه و تجهیزات غیرمتعارف
۱۳۳ استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغ های الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلوی وسیله نقلیه ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۴ حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۵ استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۶ استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷ نداشتن یا نقص چراغ های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۸ پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ های جلو و عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹ نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰ نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱ استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه ۱,۲۰۰,۰۰۰
عدم استفاده از علائم هشدار دهنده، ایمنی یا مصوب
۱۴۲ عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۳ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۴۴ عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۴۵ عدم استفاده از علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه ها ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۴۶ روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴۷ نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی ۲۰۰,۰۰۰
۱۴۸ عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۴۹ نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس ۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰ نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی ۹۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با ضوابط عبور و مرور
۱۵۱ حرکت عمدی به موازات خودروی دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۵۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۵۳ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حروک بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۵۴ عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۵۵ عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶ حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۱۵۷ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۵۸ حرکت دادن غیرمجاز یا رها کردن انواع حیوانات در راه ها ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۵۹ آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰ عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۱ عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده ۶۰۰,۰۰۰
۱۶۲ دست گرفتن موتورسیکلت، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت ۳۰۰,۰۰۰
۱۶۳ عبور عابر پیاده از محل های غیرمجاز سواره رو و همچنین از طول راه هایی که دارای پیاده رو است ۱۰۰,۰۰۰
۱۶۴ رها بودن و یا در آغوش گرفتن حیواناتی نظیر سگ و گربه و یا سرگرم شدن با آنها در حین حرکت وسیله نقلیه (در حالت غیر پارک) ۵,۰۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با آلودگی محیط
۱۶۵ رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۶۶ تردد خودروی کاربراتوری در محوده های نواحی کم انتشار (ال.ای.زد) و مناطقی که ممنوع اعلام شده است هر ۲۴ ساعت یکبار ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷ پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۶۸ ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۶۹ تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها ۳,۵۰۰,۰۰۰
عدم پرداخت عوارض
۱۷۰ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای سواری، وانت، مینی بوس و کامیونت ۸۰۰,۰۰۰
۱۷۱ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای اتوبوس و کامیون دو محور ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش ۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۷۳ عدم تسویه عوارض سالیانه شهرداری ۳۰۰,۰۰۰
تخلفات مرتبط با آلودگی صوتی
۱۷۴ بوق زدن غیر ضروری و مکرر در محل های ممنوعه ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۷۵ بوق زدن نامتعارف که موجب سلب آسایش عمومی شود ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶ آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و تولید صداهای نامتعارف یا ناهنجار توسط سرنشین خودرو و یا از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن مرتبه اول ۲,۰۰۰,۰۰
مرتبه دوم ۴,۰۰۰,۰۰۰
مرتبه سوم ۶,۰۰۰,۰۰۰
آسیب به سطح راه ها
۱۷۷ استفاده از لاستیک میخ دار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۷۸ عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راهسازی در راه ها ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۷۹ تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه های عمومی ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۰ حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه ها ۳۰۰,۰۰۰
 1. مبلغ جریمه تخلفات موضوع این جدول در ردیف‌های ۱۷، ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۴۰ در صورت ارتکاب از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح با یک‌سوم کاهش محاسبه می‌شود.
 2. مبلغ جریمه تخلفات موضوع ردیف‌های ۱ الی ۴، ۶ و ۷، ۱۱ الی ۱۵، ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۱۴۸ و ۱۵۳ این جدول در صورت ارتکاب از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین در آزادراه‌ها و جاده‌های بین‌شهری به استثنای وسایل نقلیه عمومی با یک‌سوم افزایش محاسبه می‌شود.
 3. مبلغ جریمه تخلفات موضوع ردیف‌های ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۵، ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۵۰، ۱۱۹، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۴۲، ۱۴۸ و ۱۵۳ این جدول، در صورت ارتکاب با وسایل نقلیه عمومی با دو برابر افزایش محاسبه می‌شود.
 4. مبالغ مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به ترتیب پنج میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هفت میلیون و پانصد هزار (۷,۵۰۰,۰۰۰) ریال و سیزده میلیون (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مبلغ مندرج در تبصره ماده ۸ قانون یاد شده پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم مجله "پدال"

مطالب مشابه

‫۳۱ دیدگاه‌ها

 1. JaMsHiD-R1988

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (1522 ديدگاه)

  https://www.aparat.com/v/a1457o8

  فاز عکس تیتر :

  موافقم 6
  مخالفم 7
  1. پیام

   ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
   سوابق: (1911 ديدگاه)

   کسری بودجه

   موافقم 7
   مخالفم 10
   1. Amirmohammad

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (495 ديدگاه)

    چه ربطی به کسری بودجه داره؟ بنظر خودت جریمه ها منطقی بود؟ طرف هر خلافی که عشقش میکشید با ماشین میکرد تهش ۵٠ یا ١٠٠ تومن جریمه میشد! کشورهای اروپایی و حوزه خلیج و امریکا و کانادا و غیره هم ده برابر اینه جریمشون کسری بودجه دارن؟

    موافقم 14
    مخالفم 3
   2. امین

    ۱۷ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (606 ديدگاه)

    به خودت رحم نمیکنی به اطرافیان‌ت رحم کنید
    عذاب میکشن از دستت

    موافقم 1
    مخالفم 1
  2. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
   سوابق: (4251 ديدگاه)

   سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو؟؟؟
   چرا باید این رو بگن قشنگ معلومه می‌خوان پول زور بگیرن نامردا
   هیچ جای دنیا اینطوری نیست

   موافقم 1
   مخالفم 17
   1. Mohsen68

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (27 ديدگاه)

    عزیز دل شما صد متر از عوارضی تهران قم رد شو بعد راجع به تمام دنیا نظر بده. جریمه هایی که توی اکثر کشورهای دنیا هست صدها برابر اینه.

    موافقم 7
    مخالفم 1
    1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (4251 ديدگاه)

     مهم نیست این نظر منه عزیزم تو افغانستان و هند میگیری با رگبار راننده ماشینو می‌کشی ۱۰۰ دلار میدی ولت میکنن تو ایران یه دعوا دوستانه میکنی باید تا شب فقط تعهد امضا کنی

     موافقم 1
     مخالفم 5
   2. 90s culture

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (177 ديدگاه)

    توی امارات اگه بچه ۱۳ سال به پایین رو روی صندلی جلو سوار کنند… جد و آباد شو از رانندگی محرم می کنند! نه تنها امارات بلکه اکثر کشور های توسعه یافته اینجوری هست.

    موافقم 7
    مخالفم 0
    1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (4251 ديدگاه)

     نگه ما کشور توسعه یافته داریم

     موافقم 1
     مخالفم 2
   3. علی

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (95 ديدگاه)

    دقیقا شما کجای دنیا رو دیدی که این جور نبوده و اطفال رو صندلی جلو سوار میکردن !!!؟؟؟؟

    موافقم 5
    مخالفم 0
    1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (4251 ديدگاه)

     تو افغانستان بدون گواهینامه رانندگی بچه های زیر ۱۲ سال هم میتونن رانندگی کنم تو یوتیوب یه فیلم ازش دیدم
     بعد یعنی نشه تو صندلی شاگرد سوار کرد؟

     موافقم 3
     مخالفم 6
 2. Mohsen68

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (27 ديدگاه)

  باید ۱۰۰ برابر کنن نرخ رو، اونی که عزیز از دست داده توی تصادف میفهمه چی میگم.

  موافقم 19
  مخالفم 3
  1. اکبر اولاد

   ۱۷ خرداد ۱۴۰۳
   سوابق: (2 ديدگاه)

   اونا هم ماشین هاشون هم زیر ساخت هاشون هم جاده هاشون صدها برابر بهتر کشور ماست

   موافقم 5
   مخالفم 0
 3. مازیار

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (2830 ديدگاه)

  ازدیاد جرائم رانندگی خوبه، درواقع عامل اصلی رعایت قانون در کشورهای توسعه یافته همین ترس از فشار به حساب بانکی هست، به شرطی که همراه با ایمن سازی و استاندارد سازی جاده ها و خودروها باشه

  موافقم 16
  مخالفم 2
 4. زیزیگولو

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (5686 ديدگاه)

  افزایش نرخ جریمه تنها راه حل کاهش تخلفات نیستس و یه احتیاج به یه سری تحولات فرهنگی و اجتماعی هم هستش …………. الآن جمعیت آدمایی که تازه پاشون باز شده تو شهرای بزرگ مثل تهران و شیراز و اصفهان و مشهد خیلی بیشتر از بومیهای این شهرا شده و بیشتر از ۹۵ درصد این بی نظمیها و خز و خیل بازیا کار همینایی هستش که هیچ ربطی به شهر و شهرنشینی ندارن و فقط شدن مخل آسایش شهریها

  موافقم 14
  مخالفم 3
 5. امین

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (90 ديدگاه)

  متاسفانه بعضی از موارد به شدت کم هست میزان جریمه . حرکاتی که باعث به خطر انداختن جان انسانها میشه باید آنقدر زیاد باشه که بازدارندگی به همراه داشته باشه مثل رانندگی در حال مستی فقط یک و نیم میلیون ؟ باید بالای 50 میلیون باشه . حرکات مارپیچ پانصد هزار تومن؟ باید 10 میلیون باشه و موارد مشابه هم همین طور . توی کانادا عبور از چراغ قرمز به پول خودمون حدود 20 میلیون جریمه داره حالا وای به حال رانندگی در حال مستی و غیره… با این جریمه ها درست نمیشه

  موافقم 13
  مخالفم 2
  1. .

   ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
   سوابق: (259 ديدگاه)

   کسی ک مست میکنه و میاد پشت رول اونقدر داره ک یک و نیم چیزی نیست …
   حداقل باید هزینه این مورد بخصوص بیشتر بود
   حتی تو اروپا و آمریکا هم سخت ترین برخورد رو در رابطه با این داستان دارن
   نمیدونم چرا اینجا بیخیالن
   دوستی داشتم سر همین داستان زندگیش ب باد رفت بعد ی شب عروسی اگر قانون سنگین تر بود شاید با اون وضع پشت رول نمینشست

   موافقم 8
   مخالفم 2
   1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (4251 ديدگاه)

    من اگه پول داشتم الان هایما میخریدم

    موافقم 1
    مخالفم 9
   2. منصور

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (50 ديدگاه)

    فکر کنم کسی که با حالت مستی یا پس از مصرف مواد رانندگی کنه پس از جریمه شدن به مراجع قضایی هم معرفی میشه

    موافقم 4
    مخالفم 0
 6. حسین

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (2874 ديدگاه)

  خیلی وقتا علت حادثه خرد شدن اعصاب راننده بخاطر رفتار بقیه هست!
  مثلا طرف با سرعت ۶۰ تا وارد اتوبان میشه و میپیچه جلوت و با همون سرعت ادامه میده!
  یا تو صف وایسادی و میزان سر صف و میپیچن داخل!
  این تخلفات باعث میشه بقیه هم بد رانندگی کنند در حالیکه تا قبل این اعصاب خوردی ها داشتن درست رانندگی میکردن!
  باید با این تخلفات برخورد شدید بشه.
  می یان کنار خودرو دوبل پارک میکنند و میرن سوار مترو میشن و چند ساعت نیستن!!
  اینا اذیت کنندس.

  موافقم 12
  مخالفم 2
  1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
   سوابق: (4251 ديدگاه)

   باید بکوبی به ماشین طرف
   پیادش کنی جلو زنو بچش مشتو بکوبونی تو دهنش

   موافقم 3
   مخالفم 7
   1. محمد

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (806 ديدگاه)

    خیلی عصبی هستی.
    خدا تورو برای پدر مادرت نگهداره.

    موافقم 3
    مخالفم 1
    1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (4251 ديدگاه)

     همچنین ❤️
     عصبی نیستم داش من فقط این افکار رو دارم ولی اونکه در واقع کتک میخوره منم حقیقتش ولی یه فازی میگیرم انگار که مثلا رفیقام دارن منو جدا میکنن ولی بدتر از همه اونا منو جلوی یارو میزنن

     موافقم 2
     مخالفم 1
   2. علی

    ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
    سوابق: (95 ديدگاه)

    جوگیر نشو .فیلم تخیلی هم کمتر ببین .

    موافقم 2
    مخالفم 0
    1. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
     سوابق: (4251 ديدگاه)

     چشم

     موافقم 0
     مخالفم 0
 7. ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (4251 ديدگاه)

  خوشا به حال اونی مستو خرابه عشقه 🥤🥃🍸😈🤘🏻

  موافقم 1
  مخالفم 7
 8. .

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (259 ديدگاه)

  بارها شده داشتم با سرعت درست رانندگی میکردم ولی یکی که فکر کرده شوماخره از صد متر قبل تر انگار ک بیمار قلبی داره چراغ داده
  و مجبورت میکنه که تغییر لاین بدی
  جالب اینه که چند بار داشتم با تغییر لاین باعث تصادف خودم میشدم و اون بابا هم عین خیالش نبوده

  موافقم 6
  مخالفم 0
 9. Amirmohammad

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (495 ديدگاه)

  بازم خیلی کمه،باید حداقل جریمه ١ میلیون باشه،رد کردن چراغ قرمز بسیار خطرناکه و ۴٠٠ تومن اصلا کافی نیست و باقی موارد
  تو کشورهای دیگه کسی چراغ قرمز رد کنه حداقل نصف حقوقشو باید بده جریمه و کلی مسائل دیگه

  موافقم 3
  مخالفم 0
 10. افشار

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (773 ديدگاه)

  کافی نیست

  موافقم 6
  مخالفم 1
 11. میتر

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (53 ديدگاه)

  علی برکت الله

  موافقم 4
  مخالفم 2
 12. محمد

  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
  سوابق: (806 ديدگاه)

  خداوکیلی اینایی که لایی می کشن و هم سلامت ماشینمون ‌و هم سلامت خودمون که مهمتر هست رو به خطر می اندازد باید از رانندگی کردن منع کنند.

  موافقم 8
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا