فرق بین اسب بخار و تورک

عدد اسب بخار و تورک دو تا از مهم‌ترین واژگان مورداستفاده در صنعت اتومبیل‌سازی است؛ که معمولاً اشتباه مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به تأثیر این دو مفهوم در نحوه شتاب گیری خودرو پرداخته می‌شود. طبق گفته کارول شلبی: اسب بخار باعث فروخته شدن خودرو؛ تورک باعث برنده شدن در مسابقه می‌شود. بیایید ببینیم که واقعاً این گفته صحیح است یا خیر.

HORSEPOWER SHELBY GT500CR 900
HORSEPOWER SHELBY GT500CR 900

فرضیات:

در این مقاله برخی از فرضیات زیر را در نظر می‌گیریم:

 • اصطکاک در سطح جاده را در نظر نمی‌گیریم.
 • از اثرات آئرودینامیکی تأثیرگذار بر روی خودرو پرهیز می‌کنیم.
 • خودرو در جاده صاف قرار دارد.
 • هیچ‌گونه تلفاتی در مجموعه انتقال قدرت وجود ندارد.
 • سرعت خودرو همواره ثابت غیر صفر است.
 • تعویض دنده به‌طور آنی صورت می‌گیرد.
 • خودرو در حالت تخته‌گاز در تمامی شرایط قرار دارد.

طبیعی است که هیچ‌کدام از فرضیات فوق در شرایط واقعی اتفاق نمی‌افتد ولی توضیح بسیاری اتفاقات را ساده می‌کند. توان با واحد اسب بخار سنجیده می‌شود. توان و اسب بخار ممکن است به‌جای همدیگر در این مقاله مورد استفاده قرار بگیرد. تورک هم با واحد پوند-فوت اندازه‌گیری می‌شود.

pound feet wrench

تورک:

تورک درواقع نیرویی است که تمایل به چرخیدن را ایجاد می‌کند. نیرویی که به فاصله‌ای غیر صفر از مرکز جسم که می‌خواهد جسم را بچرخاند. در دنیای واقعیت هم مفهوم ساده‌ای دارد. هنگامی که آچار بر روی پیچ قرار دارد و نیرویی به انتهای آچار وارد می‌شود؛ پیچ شروع به چرخش خواهد کرد. اگر چنین نیرویی مستقیماً وارد به جسم شود مسلماً باعث چرخش پیچ نمی‌شود و احتمالاً باعث جابه‌جا شدن آن یا صدمه زدن به آن می‌شود. پس تورک از حاصل‌ضرب مقدار نیرو در فاصله طولی نیرو تا مرکز جسم به دست می‌آید.
در شکل پایین نشان می‌دهد که در خودرو چگونه تایر به جاده نیرو وارد می‌کند.

torque force

کار

کار جزء واژگانی است که در مورد خودرو کاربرد خاصی ندارد. کار به‌صورت انرژی انتقال داده‌شده از یک سیستم به سیستم دیگر تعریف می‌شود؛ درست مانند فردی که ارابه را به سمت جلو هل می‌دهد. به‌طور ریاضی حاصل‌ضرب نیرو در فاصله را کار گویند و واحد آن پوند-فوت یا نیوتن متر است. جهت نیرو با جهت جابه‌جایی حاصل از نیروی وارده یکی است. اگر حرکتی صورت نگیرد کاری هم انجام نشده است.

doing work

تفاوت کار با تورک:

به یاد داشته باشید که واحدهای تورک و کار باهم برابر است؛ ولی تفاوت‌های عمده‌ای باهم دارند. تورک نیرویی است که باعث چرخش چسم می‌شود بدین معنی که تمایل ندارد که جسم را در جهت نیروی وارده حرکت دهد. کار درواقع سنجشی از میزان انرژی انتقالی به سیستم است که ممکن است به‌وسیله نیروی حاصله از تورک ایجاد شود یا نشود.

torque and work
بر روی شفت در حال دوران؛ کاری که می‌توان روی آن انجام داد نتیجه نیروی حاصل از تورک است. تورک نیرویی است که تمایل دارد تا یک جسم دوار را بچرخاند.

torque unrolled

توان:

توان در حقیقت میزانی از کار است که در زمان مشخصی صورت می‌گیرد. درواقع توان را نرخ انجام کار یا نرخ انرژی در حال انتقال بین دستگاه‌ها گویند. فرمول زیر برای محاسبه توان مورداستفاده قرار می‌گیرد:

power basic
فرمول فوق را می‌توان بر اساس نیرو و سرعت نیز نوشت:

power speed

توان دورانی:

بر روی شفت دورانی؛ نیروی حاصل از تورک کار انجام می‌دهد. نرخ انجام کار وابسته به‌سرعت دورانی شفت است. بنابراین میزان توانی که باعث دوران شفت می‌شود از حاصل‌ضرب سرعت دورانی در تورک به دست می‌آید. فرمول توان برای شفت در حال دوران عبارت‌اند از:

shaftpower draw

واحد توان دورانی:

با توجه به اینکه واحد تورک پوند فوت، واحد سرعت دورانی دور بر دقیقه و توان اسب بخار است برای توان دورانی فرمول زیر قابل استخراج است:

horsepower imperial
فرمول توان در بالا معمولاً به‌طور غلط تفسیر می‌شود. همان‌طور در فرمول فوق مشاهده می‌کنید توان و تورک مانند همدیگر هستند یا به عبارت دیگر با یک ضریب ۵۲۵۲ با همدیگر در ارتباط هستند. این اشتباه از آنجا نشأت می‌گیرد که نمودار تورک و توان در سرعت دورانی ۵۲۵۲ دور بر دقیقه از همدیگر عبور می‌کنند. هنگامی‌که موتور در محدوده ۵۲۵۲ دور بر دقیقه کار می‌کند تورک و توان معنا و مفهوم مشابهی دارند. بسیاری از موتورهای دیزل و برخی از موتورهای بنزین سوز توانایی کار کردن در این دور را ندارند.

crossing curves
فرمول و نمودار فوق برای زمانی است که تورک بر اساس واحد تورک پوند فوت باشد برای زمانی که واحد تورک نیوتن متر باشد فرمول زیر برقرار است:

horsepower metric
استفاده از واحد متریک باعث می‌شود که نقطه تلاقی نمودار به‌جای دور ۵۲۵۲ دور بر دقیقه بر روی دور ۹۵۴۹ دور بر دقیقه باشد.

چرخ‌دنده:

چرخ‌دنده‌ها برای تغییر تورک و سرعت دورانی یک سیستم دوران مورداستفاده قرار می‌گیرد البته برای تغییر جهت انتقال نیز اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در یک مجموعه چرخ‌دنده ایده آل میزان توان خروجی درست مانند میزان انرژی است که در ورودی دریافت نموده است. این بدین معنا است که اگر نسبت دنده گیربکس 2:1 باشد، شفت خروجی به میزان نصف دور کمتر از شفت ورودی در حال دوران است درحالی‌که میزان تورک در شفت خروجی دو برابر است. شکل زیر نشان‌دهنده تأثیر وجود چرخ‌دنده را نشان می‌دهد.

gearbox example
اشاره به این نکته می‌تواند جالب باشد که مفاهیم چرخ‌دنده با مفاهیم موجود در ترانسفورماتورهای الکتریکی تشابه زیادی دارند. چرخ‌دنده تورک و سرعت دورانی را تغییر می‌دهد درحالی‌که ترانس‌های الکتریکی ولتاژ و جریان را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. در هر دو میزان توان خروجی به‌اندازه‌ای که در ورودی دریافت کرده‌اند. (البته با فرض اینکه اتلاف توانی وجود ندارد)

gear formulas

چرخ‌دنده‌های زنجیره توان

زنجیره توان خودرو از مجموعه‌های مختلف چرخ‌دنده تشکیل شده است تا بتواند کنترل کند که چه میزان از مجموع توان موتور به تورک تبدیل می‌شود و همچنین چه میزان به‌سرعت دورانی تبدیل می‌شود به‌طور مشخص.
تمام موتورهای احتراقی دوران سوز بنزینی تورک اندکی تولید می‌کنند و به‌تبع میزان دور کافی را به چرخ‌ها منتقل می‌کنند. باوجود تایرهای 27 اینچی در دور 6000 دور بر دقیقه سرعتی معادل با 450 مایل بر ساعت ایجاد خواهد شد. به‌اندازه‌ای بیشتر از صدها پوند نیرو نیاز خواهد بود تا جسمی به سنگینی یک خودروی سدان را به حرکت درآورد. این همان دلیلی است که تمامی خودروها باید از مجموعه تأمین‌کننده توان (زنجیره توان) بهره ببرند تا دور را تقسیم کنند و به تورک اضافه شود. (یعنی اینکه باید دور و تورک در شرایط مختلف میزان متفاوتی را به خود بگیرند تا رانندگی مطلوب حاصل شود)
اغلب خودروها به‌واسطه دو مجموعه چرخ‌دنده بین موتور و چرخ‌ها حرکت می‌کنند. مجموعه اول گیربکس (جعبه‌دنده) است که تورک را به‌اندازه‌ای مشخص افزایش می‌دهد. (با توجه به انتخاب دنده) معمولاً دنده اول نسبتی برای با 3:1 دارد درحالی‌که آخرین دنده نسبت 0.8:1 دارد. بعد از مجموعه گیربکس به مجموعه‌ای از چرخ‌دنده می‌رسیم که معمولاً نسبتی بین 2.5:1 و 6:1 بنا به نوع خودرو دارند. (که همان دیفرانسیل می‌نامند)

drivetrain
دلیل اینکه گیربکس خودروها با تعداد مختلفی از دنده روبرو است این است که دور موتور بتواند در شتاب گیری‌ها و سرعت‌های مختلف خودرو حفظ شود. (به عبارت دیگر با دور موتور مشخص سرعت‌های صفر تا 200 مایل بر ساعت را هم تجربه کنیم)

drivetrain formulas
در دنده اول بسیاری از شتاب گیری خودرو صورت می‌پذیرد چون مقدار تورک فراوانی به چرخ‌ها منتقل می‌شود. ولی در عوض سرعت کمی در اختیار داریم درحالی‌که ممکن است دور موتور به حد بحرانی قرمز رنگ هم برسد. در دنده دوم، شتاب گیری تا حدودی کاهش می‌یابد ولی در عوض سرعت ما کمی بالاتر می‌رود. این روند کاهش شتاب گیری و افزایش سرعت در دنده‌های بالاتر به همین نحوه طی می‌شود.

transmission accel

درباره نویسنده

تصویر پروفایل علی طهوری

علی طهوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو، گرایش طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو دانشگاه علم و صنعت

53 دیدگاه

 1. شاهین
  سوابق: (3364 دیدگاه) ,

  برادر عزیز،جناب طهوری
  مقاله ی بسیار مفیدی بود،واقعا از شما ممنونم.این مقاله به عنوان یه مرجع همیشه در خاطر من میمونه.
  ارادتمندم

  پاسخ
  1. احمدرضا فقط آلمان فقط بنز
   سوابق: (394 دیدگاه) ,

   شاهین نمیدونی سری 7 کی میاد پدرم میخواد ماشین بخره دوست دارم اول سری 7 رو ببینم بعد بگم چی بخره

   پاسخ
   1. تصویر پروفایل K.MAK.MISEL
    K.MAK.MISEL
    سوابق: (2686 دیدگاه) ,

    احمد رضا جان،مگه منطقه ی شما ازاد نیست؟خب پدرت بجای سری 7 و اینا بخره.همون پولو بره منطقه ازادتون موستانگ و کامارو هزار چیزه دیگه بخره…

    پاسخ
    1. شاهین
     سوابق: (3364 دیدگاه) ,

     غزیزان دل چرا به دوستمون دیس میدین؟!
     خب راهنمایی میخواد تا ماشین بخرن،این بده آیا؟
     داداش متاسفانه نمیدونم کی میاد ولی امیدوارم که هر چی میگیرین به خوبی وخوشی استفاده کنین.
     ارادتمندم

   2. احمدرضا فقط آلمان فقط بنز
    سوابق: (394 دیدگاه) ,

    مک میسل ما یه خونه توی کرج داریم و تابستونا میریم اونجا عیدها هم میریم پس پلاک منطقه آزاد به درد ما نمیخوره پورشمون هم پلا ک ملی هست

    پاسخ
    1. Alpha
     سوابق: (544 دیدگاه) ,

     خدا نگه داره ! :))

  2. لکسووووس
   سوابق: (8 دیدگاه) ,

   سلام اقا شاهين
   من ميخواستم بدونم نصب و برنامه ريزي يوني چیب مشکلی واسه ماشین پیش نمیاره ؟ ماشینم لکسوس ال 460 هستش ) ممنون میشم داداش جواب بدی

   پاسخ
 2. تصویر پروفایل CIFEX
  CIFEX
  سوابق: (80 دیدگاه) ,

  بسیار عالی و اموزنده
  به نظرم درج بیستر این نوع مسائل آموزنده خیلی خیلی مفیده و میتونه کمک کنه اصلاعاتمون کامل تر بشه
  ممنون از اقای طهوری عزیز و پدال

  پاسخ
  1. تصویر پروفایل Ahmad..F12
   Ahmad..F12
   سوابق: (2517 دیدگاه) ,

   آقای طهوری واقعاً مطلب آموزنده و مفیدی بود دستتون درد نکنه

   پاسخ
 3. احسان آرسنالی
  سوابق: (1122 دیدگاه) ,

  آقای طهوری کاش شما استاد ما بودید 4سال 20 میشدم 😉 منم امسال میام ارشد تهران البته آزاد 😀 آخه ما درس خون نیستیم

  پاسخ
  1. شاهین
   سوابق: (3364 دیدگاه) ,

   عوضش الحمدلله وضعت خوبه!!! 😉
   😆 😆

   پاسخ
   1. احسان آرسنالی
    سوابق: (1122 دیدگاه) ,

    شاهین فدات رفتم تهران البته اما ولی ولیکن اگه قبول بشم آدرس رو میزارم همین پدال هرکی اومد در خدمتیم اینم بگم شاهین 22 سالم ولی کار میکنم امیدوارم همه به این سطح فکری برسن که چه بابات پولدار باشه چه بی پول کار عیب نیست و عیب اینکه دستت تو جیب خودت نباشه البته قبول دارم وضعیت کشور گاهی بعضی افراد رو مجبور میکنه برخلاف میلشون نتونن کار بکنن ولی قبول کن نصف بیکارها دنبال یه سری شغل هستند که مناسب اسم و رسم خاتوادگی و شهرت و اینجور چرت و پرت هاشون باشه و مثلا حاضر نیستن گاهی وقتا مثل من راننده وانت بشن(تاکید میکنم راننده وانت نه اینکه وانت ماله خودم باشه راننده رفته بودم) یا حتی کارگری البته چند سال پیش تو خونه فامیل با اینکه بابام دکتر متخصص هستش

    پاسخ
    1. شاهین
     سوابق: (3364 دیدگاه) ,

     احسان جون کاملا با حرفات موافقم.کار جوهر وجودی هر مرد هستش.
     ان شاالله روزی بشنویم که دکترا قبول شدی.
     ارادتمندم

  1. مجتبی (ساروی)
   سوابق: (551 دیدگاه) ,

   اقی طهوری اگه اون تورک میگفتی گشتاور کلی از دوستان از هنگ بیرون میومدن

   پاسخ
  2. بابک
   سوابق: (30 دیدگاه) ,

   من به سختی و بعد از چند بار خوندن فهمیدم.
   از آقای طهوری هم تشکر ویژه دارم.
   ولی دست شمارو (امید برتر) به خاطر صداقتت میبوسم.
   قضیه لباس پادشاه داشت میشد.

   پاسخ
   1. تصویر پروفایل Carbonado Aventador
    Carbonado Aventador
    سوابق: (3763 دیدگاه) ,

    چرا آبروت بره؟؟؟
    من خودم خیلی وقتا غلط هام رو درست نمی کنم!!!!
    اتفاقی نیوفته که!!!!!!

    پاسخ
 4. Ebess
  سوابق: (6 دیدگاه) ,

  سلام
  من کلا کم نظر میدم یانمیدم
  ولی این پست حتما تشکر می خواستم
  ممنونم

  پاسخ
 5. mahdi
  سوابق: (627 دیدگاه) ,

  درود آقای طهوری
  مطلبتون فوق العاده بود
  سپاسگزارم
  مهدی (فرزند کوروش)

  پاسخ
 6. AMIR55
  سوابق: (79 دیدگاه) ,

  درکش سخته ولی بازم یه تصور ذهنی دستم اومد.مرسی مفید بود.

  پاسخ
 7. تصویر پروفایل امین
  امین
  سوابق: (324 دیدگاه) ,

  حالا به عنوان مثال بفرمایید بین دو خودرو که یکی 140 اسب و 184 نیوتن متر دارد و دیگری 130 اسب و 184 نیوتن متر کدام سریع تر میتونند 400 متر را طی کنند
  و اگر بر عکس اسب بخار مساوی باشه و گشتاور متفاوت

  پاسخ
  1. Pourya
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   این که مشخصه دیگه!
   وقتی اسب بخار ها یکی باشه اونی که گشتاورش بالاتره سریع تر شتاب میگیره و برعکس اگر گشتاورشون مشابه باشه برد با اسب بخار بیشتره

   پاسخ
 8. تصویر پروفایل امین
  امین
  سوابق: (324 دیدگاه) ,

  مقاله ای هم در مورد ضریب دنده های گریبکس بنویسید لطفا

  پاسخ
 9. YaShaR
  سوابق: (297 دیدگاه) ,

  برای تصور بهتر دوستان گرامی در این باره یه توضیح کوچیک هم بنده اضافه میکنم که اسب بخار مربوط میشه به شتاب ماشین و گشتاور یا تورک هم به قدرتی که از چرخها به آسفالت وارد میشه! برای مثال دو خودروی پژو 405 و وانت نیسان رو در نظر بگیرید هر دوتا تقریبا اسب بخار یکسانی دارند در وانت نیسان حداکثر توان 100 اسب بخار 4500 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 190 نیوتون‌متر 2400 دور در دقیقه و در 405 حداکثر توان 98 اسب بخار با 6000 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 148 نیوتون‌متر با 3500 دور در دقیقه
  ولی همه ما خوب می دونیم که شتاب 405 خیلی بیشتر از وانت نیسان هستش ولی در عوض قدرت وانت نیسان بخاطر گشتاور بیشتر موتورش توانایی حمل بار بسیار بیشتری رو داره (نیسان تا 4 تن بار رو می تونه راحت ببره ولی آیا 405 هم می تونه یه ماشین مثلا یک تنی رو با همون سرعت بوکسر کنه!؟)
  درسته این دوتا ماشین اختلاف های بسیار زیادی هم در کاربری و هم سیستم انتقال قدرت دارند ولی خواستم با این مثال نچندان درست تا حدودی تصور درستی به دوستان منتقل کنم.

  پاسخ
  1. alok
   سوابق: (192 دیدگاه) ,

   عزیزم اون مربوط به وزن و بقیه چیزاس اتفاقا تورک تو شتاب ثانویه کاملا اثر داره

   پاسخ
  2. تصویر پروفایل Ahmad..F12
   Ahmad..F12
   سوابق: (2517 دیدگاه) ,

   یاشار جان ممنون
   ولی قدرت نیسان از گیربکس و دیفرانسیلشه
   ینی اگر شما همون گیربکس و دیفرانسیل رو روی 405 با موتور خود 405 هم بزاری راحت میتونه 4 تن بار رو با همون سرعت حمل کنه

   پاسخ
   1. YaShaR
    سوابق: (297 دیدگاه) ,

    ممنونم از تذکری که دادید ولی من تو بند آخر هم بهش اشاره کردم:
    “درسته این دوتا ماشین اختلاف های بسیار زیادی هم در کاربری و هم سیستم انتقال قدرت دارند ولی خواستم با این مثال نچندان درست تا حدودی تصور درستی به دوستان منتقل کنم.”

    پاسخ
    1. تصویر پروفایل Ahmad..F12
     Ahmad..F12
     سوابق: (2517 دیدگاه) ,

     بله خوندم یاشار جان
     ولی بهتر بود راجع به 1 خودرو در 2 مدل که اسب بخار و سیستم انتقال قدرت یکسانی داره ولی فقط گشتاوره متفاوت داره مثال میزدی

     در هر حال ممنون

    2. YaShaR
     سوابق: (297 دیدگاه) ,

     ولی آخه خودروی دیگه ای مثل این دوتا که بشه مثال عینی زد تو ایران وجود نداره!

 10. مسعود
  سوابق: (130 دیدگاه) ,

  انصافا حق بدیم که ایران نمیتونه ماشین بسازه باور کنید کار سختیست

  پاسخ
  1. Ferya
   سوابق: (687 دیدگاه) ,

   خب اونی که میاد خودرو بسازه که مثل من و شما نیست ! باید سال ها تخصصا” همین مطالب رو بخونه و مسلط باشه 😉

   هر کاری برای متخصص اون کار آســونه …

   مهندسین جنرال موتورز و بنز و VW هم نمیتونن ساختمون بسازن . من و شما هم نمیتونیم ماشین بسازیم !

   پاسخ
 11. hollyman
  سوابق: (50 دیدگاه) ,

  سلام ب همه.
  واقعا مقالات آقای طهوری خیلی خیلی جذاب و مفیده
  مخصوصا برای کسایی مثل من ک علاقه وافری ب دنیای خودرو و مکانیک دارن
  پاینده باشی آقای طهوری…

  پاسخ
 12. تصویر پروفایل Hermidas
  Hermidas
  سوابق: (75 دیدگاه) ,

  از اون جایی که من ۱۵ سالمه فقط چند تا پاراگراف اول رو میفهمم بقیش خیلی تخصصیه…

  البته من بهترین فیزیک رو دارم….

  پاسخ
 13. عسگری
  سوابق: (51 دیدگاه) ,

  مقاله کاملا علمی بود میشه در مورد سیستم های سوخت رسانی ماشین ها هم مطلب بذارید

  پاسخ
 14. reza7
  سوابق: (26 دیدگاه) ,

  آقا ما که کم مهندس و دکتر نداریم بار علمی خوبیم دارن چرا تا حالا نتونستیم ی موتور دلودرست بسازیم؟
  واقعا چرا؟؟

  موتور های که رو ماشینامون داریم واسه موزه ها خوبن انصافا!!

  پاسخ
 15. Alpha
  سوابق: (544 دیدگاه) ,

  به طور خلاصه و عامیانه تورک در شتاب و اسب بخار در سرعت تاثیر داره . مقاله خوب بود فقط کاش آخرش تو یکی دو خط به طور ساده به سوال اول مقاله جواب میداد

  پاسخ
  1. سعید
   سوابق: (14 دیدگاه) ,

   دوست عزیز بهتر هست که انجوری بگیم:
   اسب بخار در دورهای بالا خودشو نشون میده و با شتاب گیری و افزایش سرعت رابطه مستقیم داره
   در حالی که گشتاور(تورک) در دورهای پایین خودشو نشون میده و توانایی حمل بار و کشش بار را توی دورهای پایین نشون میده

   پاسخ
 16. امید
  سوابق: (1324 دیدگاه) ,

  مطلب خوبی بود باید چن بار خوندش تا خوب درکش کرد در کل اگه یه نتیجه گیری ساده هم داشت بهتر بود

  پاسخ
 17. مهدی
  سوابق: (4 دیدگاه) ,

  یعنی الان باید نتیجه گرفت که اسب بخار به تنهایی کشک است و جنبه تبلیغاتی داره در واقع باید قدرت یک خودرو با گشتاور آن نمایش داده شود
  درست فهمیدم؟

  پاسخ
  1. مهدی
   سوابق: (4 دیدگاه) ,

   ببخشید گشتاور در دور موتور مشخص

   پاسخ
   1. تصویر پروفایل Ahmad..F12
    Ahmad..F12
    سوابق: (2517 دیدگاه) ,

    نه عزیزم اینجوری نیست

    اگه اسب بخاری نباشه گشتاوری هم وجود نخواهد داشت

    پاسخ
 18. احمد
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  سلام میخوام بدونم چرا یه کشنده قدرتش باید 480 اسب بخار باشه ولی یه سواری مدل بالا بالای هزار اسب بخار بنطرتون آیا واحد اسب بخار در سواری با تریلی مختلفه یا اگرم نیس چرا یه کشنده باید قدرتش کمترباشه.ممنون

  پاسخ
 19. جعفر صادق
  سوابق: (3 دیدگاه) ,

  سلام اقای طهوری ممنون از مطالب خیلی خوبتون .
  اگر مقدور باشه میخواستم در مورد رشته ای که تحصیل میکنید بپرسم .

  پاسخ
 20. مهمان
  سوابق: (13 دیدگاه) ,

  واقعا نمیشه فهمید.ترجمه نکنید لطفا نویسنده عزیز.تجربه خودتان را بگویید و در عمل و مزایا و معایب هر دو و ،رود و شتاب و سرعت و…
  خلاسه و کم و ساده
  مرسی
  ببخشید به خاطر انتقاد شدید

  پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.
x