آموزش

فرق بین اسب بخار و تورک

عدد اسب بخار و تورک دو تا از مهم‌ترین واژگان مورداستفاده در صنعت اتومبیل‌سازی است؛ که معمولاً اشتباه مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به تأثیر این دو مفهوم در نحوه شتاب گیری خودرو پرداخته می‌شود. طبق گفته کارول شلبی: اسب بخار باعث فروخته شدن خودرو؛ تورک باعث برنده شدن در مسابقه می‌شود. بیایید ببینیم که واقعاً این گفته صحیح است یا خیر.

HORSEPOWER SHELBY GT500CR 900
HORSEPOWER SHELBY GT500CR 900

فرضیات:

در این مقاله برخی از فرضیات زیر را در نظر می‌گیریم:

 • اصطکاک در سطح جاده را در نظر نمی‌گیریم.
 • از اثرات آئرودینامیکی تأثیرگذار بر روی خودرو پرهیز می‌کنیم.
 • خودرو در جاده صاف قرار دارد.
 • هیچ‌گونه تلفاتی در مجموعه انتقال قدرت وجود ندارد.
 • سرعت خودرو همواره ثابت غیر صفر است.
 • تعویض دنده به‌طور آنی صورت می‌گیرد.
 • خودرو در حالت تخته‌گاز در تمامی شرایط قرار دارد.

طبیعی است که هیچ‌کدام از فرضیات فوق در شرایط واقعی اتفاق نمی‌افتد ولی توضیح بسیاری اتفاقات را ساده می‌کند. توان با واحد اسب بخار سنجیده می‌شود. توان و اسب بخار ممکن است به‌جای همدیگر در این مقاله مورد استفاده قرار بگیرد. تورک هم با واحد پوند-فوت اندازه‌گیری می‌شود.

pound feet wrench

تورک:

تورک درواقع نیرویی است که تمایل به چرخیدن را ایجاد می‌کند. نیرویی که به فاصله‌ای غیر صفر از مرکز جسم که می‌خواهد جسم را بچرخاند. در دنیای واقعیت هم مفهوم ساده‌ای دارد. هنگامی که آچار بر روی پیچ قرار دارد و نیرویی به انتهای آچار وارد می‌شود؛ پیچ شروع به چرخش خواهد کرد. اگر چنین نیرویی مستقیماً وارد به جسم شود مسلماً باعث چرخش پیچ نمی‌شود و احتمالاً باعث جابه‌جا شدن آن یا صدمه زدن به آن می‌شود. پس تورک از حاصل‌ضرب مقدار نیرو در فاصله طولی نیرو تا مرکز جسم به دست می‌آید.
در شکل پایین نشان می‌دهد که در خودرو چگونه تایر به جاده نیرو وارد می‌کند.

torque force

کار

کار جزء واژگانی است که در مورد خودرو کاربرد خاصی ندارد. کار به‌صورت انرژی انتقال داده‌شده از یک سیستم به سیستم دیگر تعریف می‌شود؛ درست مانند فردی که ارابه را به سمت جلو هل می‌دهد. به‌طور ریاضی حاصل‌ضرب نیرو در فاصله را کار گویند و واحد آن پوند-فوت یا نیوتن متر است. جهت نیرو با جهت جابه‌جایی حاصل از نیروی وارده یکی است. اگر حرکتی صورت نگیرد کاری هم انجام نشده است.

doing work

تفاوت کار با تورک:

به یاد داشته باشید که واحدهای تورک و کار باهم برابر است؛ ولی تفاوت‌های عمده‌ای باهم دارند. تورک نیرویی است که باعث چرخش چسم می‌شود بدین معنی که تمایل ندارد که جسم را در جهت نیروی وارده حرکت دهد. کار درواقع سنجشی از میزان انرژی انتقالی به سیستم است که ممکن است به‌وسیله نیروی حاصله از تورک ایجاد شود یا نشود.

torque and work
بر روی شفت در حال دوران؛ کاری که می‌توان روی آن انجام داد نتیجه نیروی حاصل از تورک است. تورک نیرویی است که تمایل دارد تا یک جسم دوار را بچرخاند.

torque unrolled

توان:

توان در حقیقت میزانی از کار است که در زمان مشخصی صورت می‌گیرد. درواقع توان را نرخ انجام کار یا نرخ انرژی در حال انتقال بین دستگاه‌ها گویند. فرمول زیر برای محاسبه توان مورداستفاده قرار می‌گیرد:

power basic
فرمول فوق را می‌توان بر اساس نیرو و سرعت نیز نوشت:

power speed

توان دورانی:

بر روی شفت دورانی؛ نیروی حاصل از تورک کار انجام می‌دهد. نرخ انجام کار وابسته به‌سرعت دورانی شفت است. بنابراین میزان توانی که باعث دوران شفت می‌شود از حاصل‌ضرب سرعت دورانی در تورک به دست می‌آید. فرمول توان برای شفت در حال دوران عبارت‌اند از:

shaftpower draw

واحد توان دورانی:

با توجه به اینکه واحد تورک پوند فوت، واحد سرعت دورانی دور بر دقیقه و توان اسب بخار است برای توان دورانی فرمول زیر قابل استخراج است:

horsepower imperial
فرمول توان در بالا معمولاً به‌طور غلط تفسیر می‌شود. همان‌طور در فرمول فوق مشاهده می‌کنید توان و تورک مانند همدیگر هستند یا به عبارت دیگر با یک ضریب ۵۲۵۲ با همدیگر در ارتباط هستند. این اشتباه از آنجا نشأت می‌گیرد که نمودار تورک و توان در سرعت دورانی ۵۲۵۲ دور بر دقیقه از همدیگر عبور می‌کنند. هنگامی‌که موتور در محدوده ۵۲۵۲ دور بر دقیقه کار می‌کند تورک و توان معنا و مفهوم مشابهی دارند. بسیاری از موتورهای دیزل و برخی از موتورهای بنزین سوز توانایی کار کردن در این دور را ندارند.

crossing curves
فرمول و نمودار فوق برای زمانی است که تورک بر اساس واحد تورک پوند فوت باشد برای زمانی که واحد تورک نیوتن متر باشد فرمول زیر برقرار است:

horsepower metric
استفاده از واحد متریک باعث می‌شود که نقطه تلاقی نمودار به‌جای دور ۵۲۵۲ دور بر دقیقه بر روی دور ۹۵۴۹ دور بر دقیقه باشد.

چرخ‌دنده:

چرخ‌دنده‌ها برای تغییر تورک و سرعت دورانی یک سیستم دوران مورداستفاده قرار می‌گیرد البته برای تغییر جهت انتقال نیز اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در یک مجموعه چرخ‌دنده ایده آل میزان توان خروجی درست مانند میزان انرژی است که در ورودی دریافت نموده است. این بدین معنا است که اگر نسبت دنده گیربکس ۲:۱ باشد، شفت خروجی به میزان نصف دور کمتر از شفت ورودی در حال دوران است درحالی‌که میزان تورک در شفت خروجی دو برابر است. شکل زیر نشان‌دهنده تأثیر وجود چرخ‌دنده را نشان می‌دهد.

gearbox example
اشاره به این نکته می‌تواند جالب باشد که مفاهیم چرخ‌دنده با مفاهیم موجود در ترانسفورماتورهای الکتریکی تشابه زیادی دارند. چرخ‌دنده تورک و سرعت دورانی را تغییر می‌دهد درحالی‌که ترانس‌های الکتریکی ولتاژ و جریان را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. در هر دو میزان توان خروجی به‌اندازه‌ای که در ورودی دریافت کرده‌اند. (البته با فرض اینکه اتلاف توانی وجود ندارد)

gear formulas

چرخ‌دنده‌های زنجیره توان

زنجیره توان خودرو از مجموعه‌های مختلف چرخ‌دنده تشکیل شده است تا بتواند کنترل کند که چه میزان از مجموع توان موتور به تورک تبدیل می‌شود و همچنین چه میزان به‌سرعت دورانی تبدیل می‌شود به‌طور مشخص.
تمام موتورهای احتراقی دوران سوز بنزینی تورک اندکی تولید می‌کنند و به‌تبع میزان دور کافی را به چرخ‌ها منتقل می‌کنند. باوجود تایرهای ۲۷ اینچی در دور ۶۰۰۰ دور بر دقیقه سرعتی معادل با ۴۵۰ مایل بر ساعت ایجاد خواهد شد. به‌اندازه‌ای بیشتر از صدها پوند نیرو نیاز خواهد بود تا جسمی به سنگینی یک خودروی سدان را به حرکت درآورد. این همان دلیلی است که تمامی خودروها باید از مجموعه تأمین‌کننده توان (زنجیره توان) بهره ببرند تا دور را تقسیم کنند و به تورک اضافه شود. (یعنی اینکه باید دور و تورک در شرایط مختلف میزان متفاوتی را به خود بگیرند تا رانندگی مطلوب حاصل شود)
اغلب خودروها به‌واسطه دو مجموعه چرخ‌دنده بین موتور و چرخ‌ها حرکت می‌کنند. مجموعه اول گیربکس (جعبه‌دنده) است که تورک را به‌اندازه‌ای مشخص افزایش می‌دهد. (با توجه به انتخاب دنده) معمولاً دنده اول نسبتی برای با ۳:۱ دارد درحالی‌که آخرین دنده نسبت ۰.۸:۱ دارد. بعد از مجموعه گیربکس به مجموعه‌ای از چرخ‌دنده می‌رسیم که معمولاً نسبتی بین ۲.۵:۱ و ۶:۱ بنا به نوع خودرو دارند. (که همان دیفرانسیل می‌نامند)

drivetrain
دلیل اینکه گیربکس خودروها با تعداد مختلفی از دنده روبرو است این است که دور موتور بتواند در شتاب گیری‌ها و سرعت‌های مختلف خودرو حفظ شود. (به عبارت دیگر با دور موتور مشخص سرعت‌های صفر تا ۲۰۰ مایل بر ساعت را هم تجربه کنیم)

drivetrain formulas
در دنده اول بسیاری از شتاب گیری خودرو صورت می‌پذیرد چون مقدار تورک فراوانی به چرخ‌ها منتقل می‌شود. ولی در عوض سرعت کمی در اختیار داریم درحالی‌که ممکن است دور موتور به حد بحرانی قرمز رنگ هم برسد. در دنده دوم، شتاب گیری تا حدودی کاهش می‌یابد ولی در عوض سرعت ما کمی بالاتر می‌رود. این روند کاهش شتاب گیری و افزایش سرعت در دنده‌های بالاتر به همین نحوه طی می‌شود.

transmission accel

علی طهوری

علی طهوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو، گرایش طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو دانشگاه علم و صنعت

مطالب مشابه

‫۵۵ دیدگاه

 1. شاهین

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (3935 ديدگاه)

  برادر عزیز،جناب طهوری
  مقاله ی بسیار مفیدی بود،واقعا از شما ممنونم.این مقاله به عنوان یه مرجع همیشه در خاطر من میمونه.
  ارادتمندم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. احمدرضا فقط آلمان فقط بنز

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (394 ديدگاه)

   شاهین نمیدونی سری ۷ کی میاد پدرم میخواد ماشین بخره دوست دارم اول سری ۷ رو ببینم بعد بگم چی بخره

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. K.MAK.MISEL

    ۸ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (2711 ديدگاه)

    احمد رضا جان،مگه منطقه ی شما ازاد نیست؟خب پدرت بجای سری ۷ و اینا بخره.همون پولو بره منطقه ازادتون موستانگ و کامارو هزار چیزه دیگه بخره…

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. شاهین

     ۸ مرداد ۱۳۹۳
     سوابق: (3935 ديدگاه)

     غزیزان دل چرا به دوستمون دیس میدین؟!
     خب راهنمایی میخواد تا ماشین بخرن،این بده آیا؟
     داداش متاسفانه نمیدونم کی میاد ولی امیدوارم که هر چی میگیرین به خوبی وخوشی استفاده کنین.
     ارادتمندم

     موافقم ۰
     مخالفم ۰
   2. احمدرضا فقط آلمان فقط بنز

    ۸ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (394 ديدگاه)

    مک میسل ما یه خونه توی کرج داریم و تابستونا میریم اونجا عیدها هم میریم پس پلاک منطقه آزاد به درد ما نمیخوره پورشمون هم پلا ک ملی هست

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. Alpha

     ۹ مرداد ۱۳۹۳
     سوابق: (544 ديدگاه)

     خدا نگه داره ! :))

     موافقم ۰
     مخالفم ۰
  2. Mostafa Vp

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (350 ديدگاه)

   آقای طهوری دستت درد نکنه.آگاهمون کردی.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  3. لکسووووس

   ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (8 ديدگاه)

   سلام اقا شاهین
   من میخواستم بدونم نصب و برنامه ریزی یونی چیب مشکلی واسه ماشین پیش نمیاره ؟ ماشینم لکسوس ال ۴۶۰ هستش ) ممنون میشم داداش جواب بدی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. CIFEX

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (80 ديدگاه)

  بسیار عالی و اموزنده
  به نظرم درج بیستر این نوع مسائل آموزنده خیلی خیلی مفیده و میتونه کمک کنه اصلاعاتمون کامل تر بشه
  ممنون از اقای طهوری عزیز و پدال

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Ahmad..F12

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (2544 ديدگاه)

   آقای طهوری واقعاً مطلب آموزنده و مفیدی بود دستتون درد نکنه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. امیر

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (332 ديدگاه)

  منون بخاطر مطالب مفید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. احسان آرسنالی

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (1247 ديدگاه)

  آقای طهوری کاش شما استاد ما بودید ۴سال ۲۰ میشدم 😉 منم امسال میام ارشد تهران البته آزاد 😀 آخه ما درس خون نیستیم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. شاهین

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (3935 ديدگاه)

   عوضش الحمدلله وضعت خوبه!!! 😉
   😆 😆

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. احسان آرسنالی

    ۸ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (1247 ديدگاه)

    شاهین فدات رفتم تهران البته اما ولی ولیکن اگه قبول بشم آدرس رو میزارم همین پدال هرکی اومد در خدمتیم اینم بگم شاهین ۲۲ سالم ولی کار میکنم امیدوارم همه به این سطح فکری برسن که چه بابات پولدار باشه چه بی پول کار عیب نیست و عیب اینکه دستت تو جیب خودت نباشه البته قبول دارم وضعیت کشور گاهی بعضی افراد رو مجبور میکنه برخلاف میلشون نتونن کار بکنن ولی قبول کن نصف بیکارها دنبال یه سری شغل هستند که مناسب اسم و رسم خاتوادگی و شهرت و اینجور چرت و پرت هاشون باشه و مثلا حاضر نیستن گاهی وقتا مثل من راننده وانت بشن(تاکید میکنم راننده وانت نه اینکه وانت ماله خودم باشه راننده رفته بودم) یا حتی کارگری البته چند سال پیش تو خونه فامیل با اینکه بابام دکتر متخصص هستش

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. شاهین

     ۸ مرداد ۱۳۹۳
     سوابق: (3935 ديدگاه)

     احسان جون کاملا با حرفات موافقم.کار جوهر وجودی هر مرد هستش.
     ان شاالله روزی بشنویم که دکترا قبول شدی.
     ارادتمندم

     موافقم ۰
     مخالفم ۰
 5. امیدبرتر

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (108 ديدگاه)

  من نفهمیدم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مجتبی (ساروی)

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (551 ديدگاه)

   اقی طهوری اگه اون تورک میگفتی گشتاور کلی از دوستان از هنگ بیرون میومدن

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. بابک

   ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
   سوابق: (30 ديدگاه)

   من به سختی و بعد از چند بار خوندن فهمیدم.
   از آقای طهوری هم تشکر ویژه دارم.
   ولی دست شمارو (امید برتر) به خاطر صداقتت میبوسم.
   قضیه لباس پادشاه داشت میشد.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 6. Tesla ,Silicon Valley,

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (176 ديدگاه)

  آقا دست گلتون درد نکنه عالی بود.ساده ولی کاربردی و دقیق

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Tesla ,Silicon Valley,

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (176 ديدگاه)

   پدال این ویرایش چرا کار نمیکنه رسیدگی کن لطفا.الان من آبروم رفت! 🙁

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. Carbonado Aventador

    ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (4074 ديدگاه)

    چرا آبروت بره؟؟؟
    من خودم خیلی وقتا غلط هام رو درست نمی کنم!!!!
    اتفاقی نیوفته که!!!!!!

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
 7. Ebess

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (6 ديدگاه)

  سلام
  من کلا کم نظر میدم یانمیدم
  ولی این پست حتما تشکر می خواستم
  ممنونم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. mahdi

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (627 ديدگاه)

  درود آقای طهوری
  مطلبتون فوق العاده بود
  سپاسگزارم
  مهدی (فرزند کوروش)

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. AMIR55

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (79 ديدگاه)

  درکش سخته ولی بازم یه تصور ذهنی دستم اومد.مرسی مفید بود.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mostafa Vp

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (350 ديدگاه)

   یه سوال:

   کسی فهمیده دقیقا این مطلب چی می گه؟

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. امین

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (386 ديدگاه)

  حالا به عنوان مثال بفرمایید بین دو خودرو که یکی ۱۴۰ اسب و ۱۸۴ نیوتن متر دارد و دیگری ۱۳۰ اسب و ۱۸۴ نیوتن متر کدام سریع تر میتونند ۴۰۰ متر را طی کنند
  و اگر بر عکس اسب بخار مساوی باشه و گشتاور متفاوت

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Pourya

   ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (3 ديدگاه)

   این که مشخصه دیگه!
   وقتی اسب بخار ها یکی باشه اونی که گشتاورش بالاتره سریع تر شتاب میگیره و برعکس اگر گشتاورشون مشابه باشه برد با اسب بخار بیشتره

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. امین

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (386 ديدگاه)

  مقاله ای هم در مورد ضریب دنده های گریبکس بنویسید لطفا

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. YaShaR

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (299 ديدگاه)

  برای تصور بهتر دوستان گرامی در این باره یه توضیح کوچیک هم بنده اضافه میکنم که اسب بخار مربوط میشه به شتاب ماشین و گشتاور یا تورک هم به قدرتی که از چرخها به آسفالت وارد میشه! برای مثال دو خودروی پژو ۴۰۵ و وانت نیسان رو در نظر بگیرید هر دوتا تقریبا اسب بخار یکسانی دارند در وانت نیسان حداکثر توان ۱۰۰ اسب بخار ۴۵۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۱۹۰ نیوتون‌متر ۲۴۰۰ دور در دقیقه و در ۴۰۵ حداکثر توان ۹۸ اسب بخار با ۶۰۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۱۴۸ نیوتون‌متر با ۳۵۰۰ دور در دقیقه
  ولی همه ما خوب می دونیم که شتاب ۴۰۵ خیلی بیشتر از وانت نیسان هستش ولی در عوض قدرت وانت نیسان بخاطر گشتاور بیشتر موتورش توانایی حمل بار بسیار بیشتری رو داره (نیسان تا ۴ تن بار رو می تونه راحت ببره ولی آیا ۴۰۵ هم می تونه یه ماشین مثلا یک تنی رو با همون سرعت بوکسر کنه!؟)
  درسته این دوتا ماشین اختلاف های بسیار زیادی هم در کاربری و هم سیستم انتقال قدرت دارند ولی خواستم با این مثال نچندان درست تا حدودی تصور درستی به دوستان منتقل کنم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. alok

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (192 ديدگاه)

   عزیزم اون مربوط به وزن و بقیه چیزاس اتفاقا تورک تو شتاب ثانویه کاملا اثر داره

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. Ahmad..F12

   ۸ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (2544 ديدگاه)

   یاشار جان ممنون
   ولی قدرت نیسان از گیربکس و دیفرانسیلشه
   ینی اگر شما همون گیربکس و دیفرانسیل رو روی ۴۰۵ با موتور خود ۴۰۵ هم بزاری راحت میتونه ۴ تن بار رو با همون سرعت حمل کنه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. YaShaR

    ۹ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (299 ديدگاه)

    ممنونم از تذکری که دادید ولی من تو بند آخر هم بهش اشاره کردم:
    “درسته این دوتا ماشین اختلاف های بسیار زیادی هم در کاربری و هم سیستم انتقال قدرت دارند ولی خواستم با این مثال نچندان درست تا حدودی تصور درستی به دوستان منتقل کنم.”

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. Ahmad..F12

     ۹ مرداد ۱۳۹۳
     سوابق: (2544 ديدگاه)

     بله خوندم یاشار جان
     ولی بهتر بود راجع به ۱ خودرو در ۲ مدل که اسب بخار و سیستم انتقال قدرت یکسانی داره ولی فقط گشتاوره متفاوت داره مثال میزدی

     در هر حال ممنون

     موافقم ۰
     مخالفم ۰
    2. YaShaR

     ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
     سوابق: (299 ديدگاه)

     ولی آخه خودروی دیگه ای مثل این دوتا که بشه مثال عینی زد تو ایران وجود نداره!

     موافقم ۰
     مخالفم ۰
  1. Ahmad..F12

   ۹ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (2544 ديدگاه)

   احساس کردم ظریف شده همه چیزش

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 13. reza

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (157 ديدگاه)

  تشکر
  مفید بود 🙂

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. مسعود

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (130 ديدگاه)

  انصافا حق بدیم که ایران نمیتونه ماشین بسازه باور کنید کار سختیست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Ferya

   ۹ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (687 ديدگاه)

   خب اونی که میاد خودرو بسازه که مثل من و شما نیست ! باید سال ها تخصصا” همین مطالب رو بخونه و مسلط باشه 😉

   هر کاری برای متخصص اون کار آســونه …

   مهندسین جنرال موتورز و بنز و VW هم نمیتونن ساختمون بسازن . من و شما هم نمیتونیم ماشین بسازیم !

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 15. hollyman

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (50 ديدگاه)

  سلام ب همه.
  واقعا مقالات آقای طهوری خیلی خیلی جذاب و مفیده
  مخصوصا برای کسایی مثل من ک علاقه وافری ب دنیای خودرو و مکانیک دارن
  پاینده باشی آقای طهوری…

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. Hermidas

  ۸ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (75 ديدگاه)

  از اون جایی که من ۱۵ سالمه فقط چند تا پاراگراف اول رو میفهمم بقیش خیلی تخصصیه…

  البته من بهترین فیزیک رو دارم….

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. عسگری

  ۹ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (53 ديدگاه)

  مقاله کاملا علمی بود میشه در مورد سیستم های سوخت رسانی ماشین ها هم مطلب بذارید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. reza7

  ۹ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (26 ديدگاه)

  آقا ما که کم مهندس و دکتر نداریم بار علمی خوبیم دارن چرا تا حالا نتونستیم ی موتور دلودرست بسازیم؟
  واقعا چرا؟؟

  موتور های که رو ماشینامون داریم واسه موزه ها خوبن انصافا!!

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. Alpha

  ۹ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (544 ديدگاه)

  به طور خلاصه و عامیانه تورک در شتاب و اسب بخار در سرعت تاثیر داره . مقاله خوب بود فقط کاش آخرش تو یکی دو خط به طور ساده به سوال اول مقاله جواب میداد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. سعید

   ۴ بهمن ۱۳۹۳
   سوابق: (14 ديدگاه)

   دوست عزیز بهتر هست که انجوری بگیم:
   اسب بخار در دورهای بالا خودشو نشون میده و با شتاب گیری و افزایش سرعت رابطه مستقیم داره
   در حالی که گشتاور(تورک) در دورهای پایین خودشو نشون میده و توانایی حمل بار و کشش بار را توی دورهای پایین نشون میده

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 20. امید

  ۹ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (1324 ديدگاه)

  مطلب خوبی بود باید چن بار خوندش تا خوب درکش کرد در کل اگه یه نتیجه گیری ساده هم داشت بهتر بود

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. مهدی

  ۹ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (4 ديدگاه)

  یعنی الان باید نتیجه گرفت که اسب بخار به تنهایی کشک است و جنبه تبلیغاتی داره در واقع باید قدرت یک خودرو با گشتاور آن نمایش داده شود
  درست فهمیدم؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی

   ۹ مرداد ۱۳۹۳
   سوابق: (4 ديدگاه)

   ببخشید گشتاور در دور موتور مشخص

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. Ahmad..F12

    ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
    سوابق: (2544 ديدگاه)

    نه عزیزم اینجوری نیست

    اگه اسب بخاری نباشه گشتاوری هم وجود نخواهد داشت

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
 22. احمد

  ۶ آبان ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام میخوام بدونم چرا یه کشنده قدرتش باید ۴۸۰ اسب بخار باشه ولی یه سواری مدل بالا بالای هزار اسب بخار بنطرتون آیا واحد اسب بخار در سواری با تریلی مختلفه یا اگرم نیس چرا یه کشنده باید قدرتش کمترباشه.ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. جعفر صادق

  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
  سوابق: (3 ديدگاه)

  سلام اقای طهوری ممنون از مطالب خیلی خوبتون .
  اگر مقدور باشه میخواستم در مورد رشته ای که تحصیل میکنید بپرسم .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. میثم

  ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  مطلب بسیار مفید بود ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. مهمان

  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  سوابق: (16 ديدگاه)

  واقعا نمیشه فهمید.ترجمه نکنید لطفا نویسنده عزیز.تجربه خودتان را بگویید و در عمل و مزایا و معایب هر دو و ،رود و شتاب و سرعت و…
  خلاسه و کم و ساده
  مرسی
  ببخشید به خاطر انتقاد شدید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. Roham

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  سوابق: (451 ديدگاه)

  کاش دانشگاه هم اینجور تدریس می‌کردم
  فقط یه سوال…
  قطر فلایویل و صفحه و کلاچ تو مقدار گشتاور ایجاد شده تاثیر داره؟
  اگه آره،آیا فلایویل با قطر بیشتر ، گشتاور رو بیشتر می‌کنه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Roham

   ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
   سوابق: (451 ديدگاه)

   …تدریس می‌کردن…

   موافقم ۰
   مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا