آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه‌ها

 1. رضا

  ۵ فروردین ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۸۳ دارم. دوتا مشکل داره اول اینکه وقتی فرمانو میچرخونم صدا میده فکر کنم از پمپش. و دوم اینکه وقتی درجا کار میکنه بوی بد از اگزوز میاد. لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 2. سعید

  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  فشاربنزین واسه انژکتورا خیلی بالاست پارس ۸۱ چندتاسنسورعوض کردم درست نشد موتورتازه تعمیره فشاربزین به سوزانای انژکتور به قدری بالاست که خفه میکنه دردش چیه دوستان

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 3. محسن بیک

  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام به دوستان – همگگگگگگی
  پارس ۸۳ دارم چند وقتی هس که تو حرکت مثلا دنده۳ و ۴ توسرعت بالا صدای زوزه میپیچه تو اطاق ماشین یه صدایی شبیه خوندن دیفرانسیل پیکانهای قدیمی که از اونور خیابون هم همه صداشو میشنیدن .پیش چند نفر مکانیک رفتم یکی گفت از گیربکسته یکی گفت از بلبرینگ وسط پلوسه یکی گفت از لاستیکاته . خلاصه پلوسو باز کردم دیدم بلبرینگش خرابه تعویض کردم اون صدای وحشتناکش خوب شد ولی هنوز صدای هوهوهوووو یا به اصطلاح زوزه میده که اعصابمو بهم ریخته جرات نمیکنم گیربکسشو باز کنم میترسم خرجش بزنه بالا. خواهش میکنم دوستان کسی اطلاعاتی داره کمک کنه ایرادش واقعا از چیه این صدا رو میده

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. Alireza

  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید من یه سوال داشتم
  یه پژو جدیدا خریدم مدل ۹۱ این یه مشکل داره وقتی در خودرورو باز میکنیم چراغای داخل ماشین روشن نمیشه به خاطر همین دزدگیر هم کار نمیکنع کسی میتونه کمک کنه؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. بابك

   ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
   سوابق: (1 ديدگاه)

   سلام ایراد از کلید لای درب میباشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 5. محمود

  ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من پرایده هنگام دنده عقب درحال حرکت صدای قرقر میده ولی در دنده۱.۲.۳.۴.۵هیچ مشکلی نداره میشه راهنمایی کنید مشکلش چیه وچه جوری درست میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. جابر

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من به پراید کاربرات دارم .بیشتر وقتا تو حرکت یه لحظه خاموش میشه و بعد چند دقیقه روشن میشه .جدیدا تو حرکت پرت پرت میکنه و خاموش میشه و سخت تر روشن میشه .ممنون میشم راهنمایی کنید .ایراد از کجاست .به برق ماشین ربط داره

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 7. آوا

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت بخیر.ماشینم ۱۱۱مدل۹۳هست و صفر خریدم ۷ماهه در حین رانندگی ( در بالا بردن سرعت از۶۰ ب بالا) پدال گاز ماشین قفل میشه بخصوص موقع تعویض دنده از ۳ب ۴ و ماشین گاز نمیخوره و از نفس میفته میتونم بگم یعویی انگاری خاموش بشه چنین حالتی .تمامی سرویسهاشو سر موعد انجام میدم . بخاطر این ایراد چند نمایندگی نشون دادم حتا غیر نمایندگی ها هم بردم متاسفانه هیچکی متوجه ایرادش نمیشه تا الان حدود۱میلیون خرجش شده باز همچنان ایرادبقوت خودش باقیه.بخصوص تو دور گرفتن و اتوبان یهو پدال گاز قفل میکنه و ماشین میره بسمت خاموشی.لطف می کنید راهنمایی بفرمایید؟تشکر وسپاس

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. مهدی

  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام یک سوال داشتم دوستم یک ماشین پژو ۴۰۵ مدل ۸۹ خریده و کلاج آن سمت راست است و گاز سمت چپ آیا چنین چیزی هست از خود خریدار سوال کرده گفته فابریک هست آیا میشه جاش را عوض کرد مشکلی پیش نمیاد ممنون اگه راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. محمد

  ۷ خرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خدمت همه ۴۰۵ مدل ۸۷ خریدم مشکلم اینه دور موتور رو هر عددی باشه تو هر دنده ای وقتی ثابت باشه انگار خفه میشه دوباره ازاد میشه. بوی بنزینم به مشامم میخوره. وقتی ماشین روشنه و بد استارت میخوره چند بار باید بزنم چه سرد چه گرم شمع ۲ زمانه وایر سنسور اکسیژن استوپر حتی سوزن انژکتورم شستم استوبلایزر کردم بازم اینجوریه اینم بگم شاید کمک کنه ترموستاتم ۷۵ بندر عباسم خواهشن نظر بدین …

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 10. سمند ال ایکس

  ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  وقتی با پدال گاز سمند ال ایکس بازی میکنم صدای زنگ خوردن یا صدای حرکت چند قاشق در یک سینی میاد !! گاهی این صدا قطع میشه اما دوباره میاد،البته این صدا در هنگام ترافیک که مرتب پدال گاز رو فشار میدم و یا در هنگام تعویض دنده ها ، بیشتره اما در اتوبان وقتی ماشین در یک دنده قرار داره هرچقدر هم با پدال گاز بازی کنم صدایی نداره، یکی بهم میگفت این ایراد از سیستم اگزوز ماشینه!! تازگی ها هم هنگام رد شدن از دست اندازها صدایی از زیر ماشین میاد به نظر میرسه چیزی در زیر ماشین شل شده باشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 11. Amin

  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من سمند مدل ٨٣ است
  زمانی که کلیدA/C را میزنم ماشین سوت میکشه
  و یا زمانى که ماشین سرد است استارت میزنم چند ثانیه سوت میکشد
  و یا وقتى که فرمان رو میچر خونم هم سوت میکشه
  علت چیست؟؟؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. امین

  ۷ تیر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  پژو ۴۰۵ صفر دارم ماشین ک کمی کار می کنه و داغ میشه بعد موقع ایستادن سلو کار میکنه ی صدای قیژ قیژ از قسمت جلو ماشین بلند میشه دست میزارم ب رادیاتور موقع صدا کردن ی لرزشی داره .کسی میدونه صدای چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 13. مصطفی

  ۱۷ تیر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  پراید مدل ۸۲کاربرات دارم دوگانه دستی
  که بعد یک ساعت دوساعت که توجاده کارمیکنه
  ۴۰یا۵۰ تابیشتر نمیره
  هرچیم گاز بدی بی فایده ست.ماشین وای میسته نمیره
  چندوخت پیش ۸۰۰،تومن خرج موتوریش کردم
  رینگاش و …عوض کردم.صفه کلاجشم تازه ی ماه عوض کردم
  مشکل دیگشم اینه که ماشین وختی رو گازه موتورش صدانمیده اصلا.
  وختی میزنی رو بنزین و دنده عوض میکنی صدا تلق تلق میده مث اینکه دنده مرده میده
  هرپنجتا دنده اولش صدای تلق تلوق میده
  وختی ماشین دور برمیداره ساکت میشه
  توسربالایی کم میاره بازم سرعتش به چهل پنجاه میرسه
  صدای تلق تلوقم میاد.دنده رو هم کم که میکنی بازم صدای تلق تلق میده فرقی نمیکه که چی دنده مرده بری یا نه.ی مشکل دیگه که داره آمپرشه آبشه
  چن روزه آمپرش میادبالاوجوش میاره ترموستاتشم تازه عوض کردم۷۵ فشنگیشم تازه عوض کردم
  فنش درست کارمیکنه.چن بار حواسم نبوده سر رادیاتو باز کردم.بنظرتون احتیاج به هواگیری داره??!!!!الطفن کمک کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. حسین

  ۲۳ تیر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با عرض سلام
  پراید مدل ۸۴ انژکتور دارم
  تازگی ها شتابش مرده و نزدیک یک ملیون هم خرجش کردم اما دردش معلوم نیس
  موتور گرم کار میکنه تقریبا و صدای تق تق ضعیفی موقع گاز دادن تو حرکت میده و قتی ک گاز میدی شتاب بگیره صدای تق تق داره و کم شتاب میگیره
  تسمه تایم ،شمع وایر تازه عوض کردم فیلر گذاری تازه کردم انبار اگزوز تازه عوضکردم .
  ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. ساسان

  ۲۶ تیر ۱۳۹۶
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام استاد یه پراید ۱۴۱ مدل ۸۴ دارم که انصافا موتوریش حرف نداره و شتابش ازین جدیدا خیلی بیشتره و ای سی یو ساژمه فقط یه مشکلی داره صبحا استارت اولو خوب میزنه و ماشین سر حال روشن میشه اما اگه روشن شدن اولیه ش به حوالی ظهر بخوره یا ماشین بعد از مدتی کار کردن خاموش بشه و یه ساعت بعد لازم بشه که روشن بشه یا در جای نسبتا گرمی پارک بشه استارت زیاد میبره تا روشن بشه البته اگه پلی تیک بهش بزنی و پدالو فشار بدی استارت زیاد نمی بره و زودتر روشن میشه چون یکی دیگه لنگه شو داریم تا حالا از سالمه موارد زیرو باهاش جابجا کردم ولی مشکل رفع نشده : استپر سنسور دور موتور سنسور مپ برجک کویل رله دوبل کنیستر ، ممنون میشم راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. محمدجعفری

  ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام جندروزیه که ماشینم(پرایدمدل۸۷)اب کم میکنه یعنی دویاسه روزی یکباربایدیک لیتریاشایدم بیشتراب رادیات بریزم توماشین رفتم پیش تعمیرکارمیگه ازلوله فلزی ورودی بخاریت هستش چون لوله چندسال روماشینه وله شده واب ازش میریخت درضمن لوله جنتشوهم عوض کردم میخواستم بدونم احتمال داره ازجای دیگه باشه یانه؟بعدمیخواستم بدونم اسم این لوله فلزی بخاری دقیقاچیه؟باتشکرمرسی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. مهدی

  ۱ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام کارشناسان محترم
  پراید ۱۳۱le دارم یه چند وقتیه از کمک جلو سمت شاگرد صدایی میاد شبیه به اینکه انگار بهش زور وارد میشه و وقتی تمامی افراد میشنن هم این صدا میاد جالب اینجاست که وقتی ماشین گرمتر میشه این صدا محسوستر و وقتی فرمون رو میچرخونم هم این صدا میاد به نظرتون عیب از جلوبندی و کمک فنره یا چیز دیگه ای هستش؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. زانیار

  ۲ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من سمند۹۴هستش وقتی تو دنده یک ماشینو زیاد گاز میدم وپا رو از روی پدال گاز برمیدارم در اخر گاز خوردن صدای بدی از زیر ماشین میاد پیش اگزوز ساز هم رفتم اگزوز هیچ مشکلی نداشته ممنون میشم از راهنمایی شما

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. احسنی

  ۹ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام MVM110 دارم.گاهی بعد ازچند بار ترمز گرفتن پشت سرهم درترافیک موتور داغ میشه ودور موتور بادنده نمیخونه وبوی لاستیک داغ شده توماشین میپیچه..انگارباترمز دستی بالا داری حرکت میکنی…مشکل چیه .باسپاس ازحمات شما

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. علی

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام، اغاااااا ماشین من وقتی حالت عادی را میره فک کنم ا چرخ جلو سمت راننده یه صدای فر فری میاد ک خلاص کنی تو اون حالت صداش واضح شنیده میشه!!! از چی میتونه باشه!؟!

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. رهام نظری

  ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام من یک پژو پارس موتور ۱۸۰۰ مدل ۸۸ دارم وقتی ماشین رو روشن میکنم وموتور روی دور پائین کار میکنه یا کولر میگیرم یه صدای تق تق و لرزشی از اتاق موتور میاد اوایل فکر میکردم صدای لرزش کاپوت یا جلو پنجره هست ولی دقت کردم دیدم صدا از داخل محفظه موتور خواهش میکنم راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. پوریا

  ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  ۲۰۶ دارم مدل ۹۵ یه ماهه این مشکلو پیدا کرده که وقتی استارت میزنم تا حرکت ، صدای تق توق میاد ولی وقتی گاز میدم قطع میشه صدا باز وقتی تو ترافیک متوقف میشم همون صدا میاد میخاستم بدونم علتش چیه ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. Milad

  ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید من ماشینم سمنده ۸۳ هر کار میکنم از۱۶۵تا بیشتر نمیره اینو چیکار کنم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی

   ۶ مهر ۱۳۹۶
   سوابق: (4 ديدگاه)

   ممکنه از دریچه گاز باشه یا صفحه کلاچ تمام شده باشه یا مورد دیگر رو بررسی کن

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 24. هوشنگ

  ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ماشینم سوزوکی ویتاراست.ازاگزوزش بوی بنزین نیم سوخته میاد.لطفا دلیلش چیه….؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. سعادت

  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشینم پراید مدل نود سه دوگانه کارخانه است در هنگام صبح با تک استارت روشن میشود ولی در بقیه موارد استارت میخوره میشه کمکم کنید هر جا میرم سر در نمیارند

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. حمید

  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
  سوابق: (3 ديدگاه)

  سلام پراید من زمان دنده عقب وقتی ترمزمیزنم چرخ جلو یهو یه تق صدایی میدهد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. امیرحسین

  ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام . من یه خودرو پژو پارس دوگانه سوز دارم که هنگام رد شدن از سرعت گیر صدای بوق میده در موقعی که رادیو روشن است این صدا رو میده ولی اگر پخش روی فلش باشه این صدارو نمیده در ضمن موقعی که رادیو روشن است چراغ خودرو را اگر روشن کنی باز همان صدارا میدهد لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. علی

  ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.من ۲۰۶ اس دی وی ۲۰ دارم.
  مدل ۸۹
  وقتی که کولر و روشن میکنم دنده ۳ و ۴ با سرعت بالای ۸۰ کیلومتر ریپ میزنه.
  حالت عادی مشکلی نداره فقط با کولر این حالت پیش میاد.
  بردم تعمیرگاه سوزن انژکتورو شست .شمع رو عوض کرد .کوئل رو هم عوض کرد.ولی بازم همونه.
  در ضمن یکی گفت شاید اتصال به بدنه باشه ولی اونم نیست. نمیدونم چه مشکلی داره

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. مهدی

  ۶ مهر ۱۳۹۶
  سوابق: (4 ديدگاه)

  سلام دوستان
  ماشینم پارس elx مدل ۸۵ هست. پارسال که خریدمش بعد از یک سال متوجه شدم سیلندرش ترک داره و موتور رو عوض کردم و اخیراً کاتالیست رو هم عوض کردم. خدا رو شکر ماشین مشکل نداره اما مدتی بعد از تعویض موتور یه صدایی از اگزوز میاد صدایی شبیه بریدن سنگ توسط سنگ فرز البته نه دقیقاً مثل اون و شدتش هم مثل اون نیست خیلی کمتره اما یه همچنین چیزی. مثلا صبح ها که ماشین رو روشن میکنم بعد از چند دقیقه کارکردن چند ثانیه صدا میده و بعد قطع میشه یا وقتی که موتور گرم شد چراغ ها رو روشن و سپس خاموش میکنم اون صدا چند ثانیه از اگزوز میاد و بعد قطع میشه به نظرتون مشکل از سوراخ بودن اگزوز میتونه باشه یا مشکل جای دیگه ای هست؟ اگه راهنمایی کنین ممنون میشوم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 30. مهدی فرازمند

  ۶ مهر ۱۳۹۶
  سوابق: (4 ديدگاه)

  اگه منظورتون از ریپ اینه که ماشین کله میکنه یعنی گاز نمیخوره به صورتی که میگیره و ول میکنه احتمالا بسیار زیاد از پمپ بنزین هست که باید تعویض بشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا