بی ام و

بی ام و قیمت اکثر محصولات مدل ۲۰۲۳ خود را افزایش داد

بی ام و قیمت‌گذاری تمامی محصولات مدل ۲۰۲۳ خود در آمریکا را اعلام کرد. اکثر این خودروها گران‌تر از مدل سال قبل شده‌اند هرچند در برخی موارد این افزایش قیمت ناچیز و در حد چند صد دلار بوده ولی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت چند هزار دلاری هستیم. در جدول پیش رو می‌توانیم قیمت محصولات بی‌ام‌و، میزان افزایش قیمت و تاریخ شروع تولید آن‌ها را ببینیم:

مدلقیمت مدل سال ۲۰۲۳ (دلار)تغییر قیمت (دلار)تاریخ شروع تولید
i4 eDrive40$۵۵,۹۰۰+$۵۰۰۷/۲۰۲۲
i4 M50$۶۷,۳۰۰+$۱,۴۰۰۷/۲۰۲۲
iX xDrive50$۸۴,۱۰۰+$۹۰۰۷/۲۰۲۲
i7 xDrive60$۱۱۹,۳۰۰۷/۲۰۲۲
۲۲۸i sDrive Gran Coupe$۳۶,۶۰۰+$۹۰۰۷/۲۰۲۲
۲۲۸i xDrive Gran Coupe$۳۸,۶۰۰+$۹۰۰۷/۲۰۲۲
M235i xDrive Gran Coupe$۴۶,۴۰۰+$۹۰۰۷/۲۰۲۲
۲۳۰i Coupe$۳۷,۴۰۰+$۱,۰۵۰۷/۲۰۲۲
۲۳۰i xDrive Coupe$۳۹,۴۰۰+$۱,۰۵۰۷/۲۰۲۲
M240i Coupe$۴۷,۹۰۰+$۱,۳۵۰۷/۲۰۲۲
M240i xDrive Coupe$۴۹,۹۰۰+$۱,۳۵۰۷/۲۰۲۲
۳۳۰i Sedan$۴۲,۳۰۰+$۸۵۰۷/۲۰۲۲
۳۳۰i xDrive Sedan$۴۴,۳۰۰+$۸۵۰۷/۲۰۲۲
۳۳۰e Sedan$۴۳,۳۰۰+$۳۵۰۷/۲۰۲۲
۳۳۰e xDrive Sedan$۴۵,۳۰۰+$۳۵۰۷/۲۰۲۲
M340i Sedan$۵۴,۸۵۰+$۱۵۰۷/۲۰۲۲
M340i xDrive Sedan$۵۶,۸۵۰+$۱۵۰۷/۲۰۲۲
M3 Sedan$۷۲,۸۰۰+$۲,۷۰۰۷/۲۰۲۲
M3 Competition Sedan$۷۶,۷۰۰+$۳,۷۰۰۷/۲۰۲۲
M3 Competition Sedan xDrive$۸۰,۸۰۰+$۳,۷۰۰۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Coupe$۴۷,۴۰۰+$۱,۶۰۰۷/۲۰۲۲
۴۳۰i xDrive Coupe$۴۹,۴۰۰+$۱,۶۰۰۷/۲۰۲۲
M440i Coupe$۵۸,۲۵۰+$۱,۵۵۰۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Coupe$۶۰,۲۵۰+$۱,۵۵۰۷/۲۰۲۲
M4 Coupe$۷۴,۷۰۰+$۲,۷۰۰۷/۲۰۲۲
M4 Competition Coupe$۷۸,۶۰۰+$۳,۷۰۰۷/۲۰۲۲
M4 Competition Coupe xDrive$۸۲,۷۰۰+$۳,۷۰۰۷/۲۰۲۲
M4 CSL$۱۳۹,۹۰۰۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Gran Coupe$۴۵,۹۰۰+$۷۰۰۷/۲۰۲۲
M440i Gran Coupe$۵۷,۴۵۰+$۱,۲۵۰۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Gran Coupe$۵۹,۴۵۰+$۱,۲۵۰۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Convertible$۵۵,۵۰۰+$۲,۲۰۰۷/۲۰۲۲
۴۳۰i xDrive Convertible$۵۷,۵۰۰+$۲,۲۰۰۷/۲۰۲۲
M440i Convertible$۶۶,۲۵۰+$۲,۰۵۰۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Convertible$۶۸,۲۵۰+$۲,۰۵۰۷/۲۰۲۲
M4 Competition Convertible xDrive$۸۹,۷۰۰+$۳,۲۰۰۷/۲۰۲۲
۵۳۰i Sedan$۵۴,۸۰۰+$۶۰۰۷/۲۰۲۲
۵۳۰i xDrive Sedan$۵۷,۱۰۰+$۶۰۰۷/۲۰۲۲
۵۳۰e Sedan$۵۶,۴۰۰+$۸۵۰۷/۲۰۲۲
۵۳۰e xDrive Sedan$۵۸,۷۰۰+$۸۵۰۷/۲۰۲۲
۵۴۰i Sedan$۶۱,۶۰۰+$۱,۶۵۰۷/۲۰۲۲
۵۴۰i xDrive Sedan$۶۳,۹۰۰+$۱,۶۵۰۷/۲۰۲۲
M550i xDrive Sedan$۷۹,۹۰۰+$۳,۱۰۰۷/۲۰۲۲
M5 Sedan$۱۰۷,۹۰۰+$۴,۲۰۰۷/۲۰۲۲
۷۴۰i$۹۳,۳۰۰۷/۲۰۲۲
۷۶۰i xDrive$۱۱۳,۶۰۰۷/۲۰۲۲
X1 xDrive28i (U11)$۳۸,۶۰۰۷/۲۰۲۲
X2 sDrive28i$۳۶,۶۰۰۳/۲۰۲۲
X2 xDrive28i$۳۸,۶۰۰۳/۲۰۲۲
X3 sDrive30i$۴۵,۴۰۰+$۱,۷۰۰۸/۲۰۲۲
X3 xDrive30i$۴۷,۴۰۰+$۱,۷۰۰۸/۲۰۲۲
X3 M40i$۵۹,۹۵۰+$۲,۱۵۰۸/۲۰۲۲
X3 M$۷۲,۹۰۰+$۲,۸۰۰۹/۲۰۲۲
X4 xDrive30i$۵۳,۴۰۰+$۱,۶۰۰۸/۲۰۲۲
X4 M40i$۶۴,۶۵۰+$۲,۲۵۰۸/۲۰۲۲
X4 M$۷۶,۴۰۰+$۲,۸۰۰۹/۲۰۲۲
X5 sDrive40i$۶۱,۶۰۰+$۱,۰۰۰۸/۲۰۲۲
X5 xDrive40i$۶۳,۹۰۰+$۱,۰۰۰۸/۲۰۲۲
X5 xDrive45e$۶۵,۷۰۰+$۲,۰۰۰۸/۲۰۲۲
X5 M50i$۸۵,۴۰۰+$۲,۶۰۰۸/۲۰۲۲
X5 M$۱۰۸,۹۰۰+$۲,۸۰۰۸/۲۰۲۲
X6 xDrive40i$۷۰,۱۰۰+$۲,۷۵۰۸/۲۰۲۲
X6 M50i$۸۹,۱۰۰+$۲,۸۵۰۸/۲۰۲۲
X6 M$۱۱۳,۷۰۰+$۴,۱۰۰۸/۲۰۲۲
X7 xDrive40i$۷۷,۸۵۰+$۲,۹۵۰۸/۲۰۲۲
X7 M60i$۱۰۳,۱۰۰۸/۲۰۲۲
ALPINA XB7اعلام نشدهاعلام نشدهاعلام نشده

بی‌ام‌و علاوه بر افزایش قیمت اکثر محصولات خود تغییراتی را نیز در قیمت برخی محصولات دیگر اعلام کرده است. در جدول بعدی می‌توانیم نوع خودرو، قیمت اولیه، قیمت جدید و میزان افزایش را ببینیم:

مدلقیمت اولیه (دلار)قیمت جدید (دلار)تفاوت قیمت (دلار)
۴۳۰i xDrive Gran Coupe$۴۷,۲۰۰$۴۷,۹۰۰+$۲۰۰
۸۴۰i Coupe$۸۵,۰۰۰$۸۷,۵۰۰+$۲,۵۰۰
۸۴۰i xDrive Coupe$۸۷,۹۰۰$۹۰,۴۰۰+$۲,۵۰۰
M850i xDrive Coupe$۹۹,۹۰۰$۱۰۲,۵۰۰+$۲,۶۰۰
M8 Coupe$۱۳۰,۰۰۰$۱۳۴,۱۰۰+$۴,۱۰۰
۸۴۰i Convertible$۹۴,۴۰۰$۹۷,۱۰۰+$۲,۷۰۰
۸۴۰i xDrive Convertible$۹۷,۳۰۰$۱۰۰,۰۰۰+$۲,۷۰۰
M850i xDrive Convertible$۱۰۹,۴۰۰$۱۱۲,۵۰۰+$۲,۷۰۰
M8 Convertible$۱۳۹,۵۰۰$۱۴۳,۷۰۰+$۴,۲۰۰
۸۴۰i Gran Coupe$۸۵,۰۰۰$۸۷,۵۰۰+$۲,۵۰۰
۸۴۰i xDrive Gran Coupe$۸۷,۹۰۰$۹۰,۴۰۰+$۲,۵۰۰
M850i xDrive Gran Coupe$۹۹,۹۰۰$۱۰۲,۵۰۰+$۲,۶۰۰
M8 Gran Coupe$۱۳۰,۰۰۰$۱۳۴,۱۰۰+$۴,۱۰۰
ALPINA B8 Gran Coupe$۱۳۹,۹۰۰$۱۴۴,۹۰۰+$۵,۰۰۰
iX M60$۱۰۵,۱۰۰$۱۰۸,۹۰۰+$۳,۸۰۰
Z4 sDrive30i$۴۹,۹۰۰$۵۱,۵۰۰+$۱,۶۰۰
Z4 M40i$۶۳,۷۰۰$۶۵,۳۰۰+$۱,۶۰۰

بی‌ام‌و تنها خودروسازی نیست که قیمت محصولات خود را بیشتر می‌کند. اخیراً تصمیمات مشابهی توسط سوبارو درباره مدل‌های کراس ترک و BRZ اتخاذ شده و آئودی و لکسوس نیز قیمت برخی محصولاتش را افزایش داده‌اند. البته شورولت در حرکتی معکوس قیمت بولت و بولت EUV را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم وبسایت "پدال"

مطالب مشابه

‫۸ دیدگاه‌ها

 1. TML BN

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (595 ديدگاه)

  واقعا کسی z4 رو با اون قیافش ۶۵k میخره؟؟

  موافقم ۱۷
  مخالفم ۱۷
  1. net

   ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (1904 ديدگاه)

   TML
   z4 چراغ جلو بدی داره ولی بی ام و سری ۸ روباز خیلی زیباست

   موافقم ۲
   مخالفم ۱
 2. ممد ژانگولر

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (2630 ديدگاه)

  چه کار بدی افزایش قیمت

  موافقم ۳
  مخالفم ۷
 3. MOTORE PUSHROD

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (24 ديدگاه)

  شرم بر گران فروشان باد
  تففف بی ام و تففففف

  موافقم ۷
  مخالفم ۲۳
  1. RezaRs

   ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (142 ديدگاه)

   فشار = نیرو/ سطح
   هرچقدر سطح کمتری داشته باشید فشار بیشتری دارید
   شب و روزگار خوش

   موافقم ۱۳
   مخالفم ۰
  2. Porsche 911

   ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (739 ديدگاه)

   درود بر ارزان فروشان موتور فسیل دروددددد👍

   موافقم ۱۰
   مخالفم ۰
 4. امیرحسین

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (19 ديدگاه)

  فقط ۳۲۰ آی چراغ جلو ها گرد و چراغ عقب به سه رنگ قرمز سفید نارنجی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. آدمیزاد

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (4 ديدگاه)

  من که الان نمی تونم بخرم پس به من چه😂

  موافقم ۴
  مخالفم ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا