بی ام و

بی ام و قیمت اکثر محصولات مدل ۲۰۲۳ خود را افزایش داد

بی ام و قیمت‌گذاری تمامی محصولات مدل ۲۰۲۳ خود در آمریکا را اعلام کرد. اکثر این خودروها گران‌تر از مدل سال قبل شده‌اند هرچند در برخی موارد این افزایش قیمت ناچیز و در حد چند صد دلار بوده ولی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت چند هزار دلاری هستیم. در جدول پیش رو می‌توانیم قیمت محصولات بی‌ام‌و، میزان افزایش قیمت و تاریخ شروع تولید آن‌ها را ببینیم:

مدل قیمت مدل سال ۲۰۲۳ (دلار) تغییر قیمت (دلار) تاریخ شروع تولید
i4 eDrive40 $۵۵,۹۰۰ +$۵۰۰ ۷/۲۰۲۲
i4 M50 $۶۷,۳۰۰ +$۱,۴۰۰ ۷/۲۰۲۲
iX xDrive50 $۸۴,۱۰۰ +$۹۰۰ ۷/۲۰۲۲
i7 xDrive60 $۱۱۹,۳۰۰ ۷/۲۰۲۲
۲۲۸i sDrive Gran Coupe $۳۶,۶۰۰ +$۹۰۰ ۷/۲۰۲۲
۲۲۸i xDrive Gran Coupe $۳۸,۶۰۰ +$۹۰۰ ۷/۲۰۲۲
M235i xDrive Gran Coupe $۴۶,۴۰۰ +$۹۰۰ ۷/۲۰۲۲
۲۳۰i Coupe $۳۷,۴۰۰ +$۱,۰۵۰ ۷/۲۰۲۲
۲۳۰i xDrive Coupe $۳۹,۴۰۰ +$۱,۰۵۰ ۷/۲۰۲۲
M240i Coupe $۴۷,۹۰۰ +$۱,۳۵۰ ۷/۲۰۲۲
M240i xDrive Coupe $۴۹,۹۰۰ +$۱,۳۵۰ ۷/۲۰۲۲
۳۳۰i Sedan $۴۲,۳۰۰ +$۸۵۰ ۷/۲۰۲۲
۳۳۰i xDrive Sedan $۴۴,۳۰۰ +$۸۵۰ ۷/۲۰۲۲
۳۳۰e Sedan $۴۳,۳۰۰ +$۳۵۰ ۷/۲۰۲۲
۳۳۰e xDrive Sedan $۴۵,۳۰۰ +$۳۵۰ ۷/۲۰۲۲
M340i Sedan $۵۴,۸۵۰ +$۱۵۰ ۷/۲۰۲۲
M340i xDrive Sedan $۵۶,۸۵۰ +$۱۵۰ ۷/۲۰۲۲
M3 Sedan $۷۲,۸۰۰ +$۲,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M3 Competition Sedan $۷۶,۷۰۰ +$۳,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M3 Competition Sedan xDrive $۸۰,۸۰۰ +$۳,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Coupe $۴۷,۴۰۰ +$۱,۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
۴۳۰i xDrive Coupe $۴۹,۴۰۰ +$۱,۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
M440i Coupe $۵۸,۲۵۰ +$۱,۵۵۰ ۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Coupe $۶۰,۲۵۰ +$۱,۵۵۰ ۷/۲۰۲۲
M4 Coupe $۷۴,۷۰۰ +$۲,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M4 Competition Coupe $۷۸,۶۰۰ +$۳,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M4 Competition Coupe xDrive $۸۲,۷۰۰ +$۳,۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M4 CSL $۱۳۹,۹۰۰ ۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Gran Coupe $۴۵,۹۰۰ +$۷۰۰ ۷/۲۰۲۲
M440i Gran Coupe $۵۷,۴۵۰ +$۱,۲۵۰ ۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Gran Coupe $۵۹,۴۵۰ +$۱,۲۵۰ ۷/۲۰۲۲
۴۳۰i Convertible $۵۵,۵۰۰ +$۲,۲۰۰ ۷/۲۰۲۲
۴۳۰i xDrive Convertible $۵۷,۵۰۰ +$۲,۲۰۰ ۷/۲۰۲۲
M440i Convertible $۶۶,۲۵۰ +$۲,۰۵۰ ۷/۲۰۲۲
M440i xDrive Convertible $۶۸,۲۵۰ +$۲,۰۵۰ ۷/۲۰۲۲
M4 Competition Convertible xDrive $۸۹,۷۰۰ +$۳,۲۰۰ ۷/۲۰۲۲
۵۳۰i Sedan $۵۴,۸۰۰ +$۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
۵۳۰i xDrive Sedan $۵۷,۱۰۰ +$۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
۵۳۰e Sedan $۵۶,۴۰۰ +$۸۵۰ ۷/۲۰۲۲
۵۳۰e xDrive Sedan $۵۸,۷۰۰ +$۸۵۰ ۷/۲۰۲۲
۵۴۰i Sedan $۶۱,۶۰۰ +$۱,۶۵۰ ۷/۲۰۲۲
۵۴۰i xDrive Sedan $۶۳,۹۰۰ +$۱,۶۵۰ ۷/۲۰۲۲
M550i xDrive Sedan $۷۹,۹۰۰ +$۳,۱۰۰ ۷/۲۰۲۲
M5 Sedan $۱۰۷,۹۰۰ +$۴,۲۰۰ ۷/۲۰۲۲
۷۴۰i $۹۳,۳۰۰ ۷/۲۰۲۲
۷۶۰i xDrive $۱۱۳,۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
X1 xDrive28i (U11) $۳۸,۶۰۰ ۷/۲۰۲۲
X2 sDrive28i $۳۶,۶۰۰ ۳/۲۰۲۲
X2 xDrive28i $۳۸,۶۰۰ ۳/۲۰۲۲
X3 sDrive30i $۴۵,۴۰۰ +$۱,۷۰۰ ۸/۲۰۲۲
X3 xDrive30i $۴۷,۴۰۰ +$۱,۷۰۰ ۸/۲۰۲۲
X3 M40i $۵۹,۹۵۰ +$۲,۱۵۰ ۸/۲۰۲۲
X3 M $۷۲,۹۰۰ +$۲,۸۰۰ ۹/۲۰۲۲
X4 xDrive30i $۵۳,۴۰۰ +$۱,۶۰۰ ۸/۲۰۲۲
X4 M40i $۶۴,۶۵۰ +$۲,۲۵۰ ۸/۲۰۲۲
X4 M $۷۶,۴۰۰ +$۲,۸۰۰ ۹/۲۰۲۲
X5 sDrive40i $۶۱,۶۰۰ +$۱,۰۰۰ ۸/۲۰۲۲
X5 xDrive40i $۶۳,۹۰۰ +$۱,۰۰۰ ۸/۲۰۲۲
X5 xDrive45e $۶۵,۷۰۰ +$۲,۰۰۰ ۸/۲۰۲۲
X5 M50i $۸۵,۴۰۰ +$۲,۶۰۰ ۸/۲۰۲۲
X5 M $۱۰۸,۹۰۰ +$۲,۸۰۰ ۸/۲۰۲۲
X6 xDrive40i $۷۰,۱۰۰ +$۲,۷۵۰ ۸/۲۰۲۲
X6 M50i $۸۹,۱۰۰ +$۲,۸۵۰ ۸/۲۰۲۲
X6 M $۱۱۳,۷۰۰ +$۴,۱۰۰ ۸/۲۰۲۲
X7 xDrive40i $۷۷,۸۵۰ +$۲,۹۵۰ ۸/۲۰۲۲
X7 M60i $۱۰۳,۱۰۰ ۸/۲۰۲۲
ALPINA XB7 اعلام نشده اعلام نشده اعلام نشده

بی‌ام‌و علاوه بر افزایش قیمت اکثر محصولات خود تغییراتی را نیز در قیمت برخی محصولات دیگر اعلام کرده است. در جدول بعدی می‌توانیم نوع خودرو، قیمت اولیه، قیمت جدید و میزان افزایش را ببینیم:

مدل قیمت اولیه (دلار) قیمت جدید (دلار) تفاوت قیمت (دلار)
۴۳۰i xDrive Gran Coupe $۴۷,۲۰۰ $۴۷,۹۰۰ +$۲۰۰
۸۴۰i Coupe $۸۵,۰۰۰ $۸۷,۵۰۰ +$۲,۵۰۰
۸۴۰i xDrive Coupe $۸۷,۹۰۰ $۹۰,۴۰۰ +$۲,۵۰۰
M850i xDrive Coupe $۹۹,۹۰۰ $۱۰۲,۵۰۰ +$۲,۶۰۰
M8 Coupe $۱۳۰,۰۰۰ $۱۳۴,۱۰۰ +$۴,۱۰۰
۸۴۰i Convertible $۹۴,۴۰۰ $۹۷,۱۰۰ +$۲,۷۰۰
۸۴۰i xDrive Convertible $۹۷,۳۰۰ $۱۰۰,۰۰۰ +$۲,۷۰۰
M850i xDrive Convertible $۱۰۹,۴۰۰ $۱۱۲,۵۰۰ +$۲,۷۰۰
M8 Convertible $۱۳۹,۵۰۰ $۱۴۳,۷۰۰ +$۴,۲۰۰
۸۴۰i Gran Coupe $۸۵,۰۰۰ $۸۷,۵۰۰ +$۲,۵۰۰
۸۴۰i xDrive Gran Coupe $۸۷,۹۰۰ $۹۰,۴۰۰ +$۲,۵۰۰
M850i xDrive Gran Coupe $۹۹,۹۰۰ $۱۰۲,۵۰۰ +$۲,۶۰۰
M8 Gran Coupe $۱۳۰,۰۰۰ $۱۳۴,۱۰۰ +$۴,۱۰۰
ALPINA B8 Gran Coupe $۱۳۹,۹۰۰ $۱۴۴,۹۰۰ +$۵,۰۰۰
iX M60 $۱۰۵,۱۰۰ $۱۰۸,۹۰۰ +$۳,۸۰۰
Z4 sDrive30i $۴۹,۹۰۰ $۵۱,۵۰۰ +$۱,۶۰۰
Z4 M40i $۶۳,۷۰۰ $۶۵,۳۰۰ +$۱,۶۰۰

بی‌ام‌و تنها خودروسازی نیست که قیمت محصولات خود را بیشتر می‌کند. اخیراً تصمیمات مشابهی توسط سوبارو درباره مدل‌های کراس ترک و BRZ اتخاذ شده و آئودی و لکسوس نیز قیمت برخی محصولاتش را افزایش داده‌اند. البته شورولت در حرکتی معکوس قیمت بولت و بولت EUV را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
بیمه بازار

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم وبسایت "پدال"

مطالب مشابه

‫۸ دیدگاه‌ها

 1. TML BN

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (981 ديدگاه)

  واقعا کسی z4 رو با اون قیافش ۶۵k میخره؟؟

  موافقم ۱۷
  مخالفم ۱۸
  1. net

   ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (2254 ديدگاه)

   TML
   z4 چراغ جلو بدی داره ولی بی ام و سری ۸ روباز خیلی زیباست

   موافقم ۳
   مخالفم ۱
 2. ممد ژانگولر

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (3046 ديدگاه)

  چه کار بدی افزایش قیمت

  موافقم ۳
  مخالفم ۷
 3. MOTORE PUSHROD

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (24 ديدگاه)

  شرم بر گران فروشان باد
  تففف بی ام و تففففف

  موافقم ۷
  مخالفم ۲۴
  1. RezaRs

   ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (278 ديدگاه)

   فشار = نیرو/ سطح
   هرچقدر سطح کمتری داشته باشید فشار بیشتری دارید
   شب و روزگار خوش

   موافقم ۱۳
   مخالفم ۰
  2. Porsche 911

   ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
   سوابق: (1171 ديدگاه)

   درود بر ارزان فروشان موتور فسیل دروددددد👍

   موافقم ۱۰
   مخالفم ۰
 4. امیرحسین

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (385 ديدگاه)

  فقط ۳۲۰ آی چراغ جلو ها گرد و چراغ عقب به سه رنگ قرمز سفید نارنجی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. آدمیزاد

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
  سوابق: (4 ديدگاه)

  من که الان نمی تونم بخرم پس به من چه😂

  موافقم ۴
  مخالفم ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا