آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۶۹ دیدگاه

 1. قمصری

  ۲ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام
  من ۱۱۱ مدل۹۰ دارم وقتی رو سطح ناهموار خیابون میرم زیر ماشین جیر جیر تیز میکنه خیلی رو مخمه چکنم؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۱ آذر ۱۳۹۴
   سوابق: (31 ديدگاه)

   از کمک ها میتونه باشه از منجیغ اگزوز که احتمال خشک شدنش هست میتونه باشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. حسین

  ۵ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام من یک پراید دوگانه شرکتی دارم که وقتی صبح ها میخوام برم سر کار با استارت اولیه روشن نمیشه، حتما باید با دو یا سه بار استارت زده بشه تا روشن بشه.دلیلش چی میتونه باشه؟
  ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 3. مهران

  ۱۲ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من پارس مدل ۸۵ دارم وقتی که سوئیچ را می بندم و ماشین خاموش نمی شه ولی راحت استارت می خوره گفتم شاید سوئیچم خراب شده باشه ولی نبود همه چیوه چک کردم نمی دونم از چیه گفتن باید کل سیکشی هارو چک کنیم ، کسی همچین مشکلی داشته کمکم کنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. محمد

  ۱۸ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  پژوه ۴۰۵ مدل ۸۹ دارم
  تو سرعت بالا بیشتر مشهوده ک وقتی گاز میدم ماشین ب راست میکشه و وقتی سریع پامو برمیدارم ب چپ ماشین بدون رنگ)(چپی نیست) و لاستیک نو هستش مشکل چیه ممنون.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۱ آذر ۱۳۹۴
   سوابق: (31 ديدگاه)

   دوسته عزیز یه جلو بندی ماشینت ربط داره

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 5. سعید

  ۱۸ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  پراید مدل ۹۴ دارم موقع حرکت در جاده خاکی و جاده ناهموار صدای جیکو جیک میدهد لطفا راهنماییم کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. مجتبی

  ۱۸ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  من یک سمند۸۸دارم بلبرینگ چرخ وپولوس سمت راست رو عوض کردم الان درسرعت۸۰تا۱۰۰بافشارپدال گاز خودرو شروع ب لرزش میکند قبلش اینجور نبود.جلو بندی و لاستیکها رو هم نو کردم.
  فرمان اصلا لرزش ندارد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۱ آذر ۱۳۹۴
   سوابق: (31 ديدگاه)

   یا کله گاویت خورده شده یا ۳شاخ پلوست خراب شده

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 7. علیرضا

  ۱۹ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید من یک پراید زیمنس ۸۸دارم ،هنگام حرکت ،در لحظه ی تعویض دنده وقتی کلاچ میگیرم و پا م اصلا رو گاز و ترمز نیست ،دور موتور بالا میره و بعد برمیکرده سر جاش ،یکم ماشین گاز میخوره ،انگار زیر بار بوده موتور یهویی سبک شده ،تنظیم موتوری بردم چند جا اما چیزی نشان نداده ،استپر موتور هم خریدم انداختم اما درست نشد استپر خودم و سنسور دریچه ی گازمم سالمه لطفا راهنماییم کنید ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۱ آذر ۱۳۹۴
   سوابق: (31 ديدگاه)

   با سلام شما دیاگ بزن تا خطا پاک بشه اگه درست نشد استپر موتور درجه ۱ نیست

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 8. علی

  ۱۹ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین ۴۰۵ مدل ۸۲ دارم(تک سوز) الان چند وقته ریپ میزنه. دریچه گاز کامل عوض کردم سوزنها رو شستم شمع و وایر عید عوض کردم فیلتر هوا صافی بنزین و مغزی پمپ بنزین هم عوض کردم . الان ریپ میزنه و گاز نمیخوره موقعی. که میخواد خاموش بشه گاز میدی گاز نمیخوره. تو سرعت بالا ریپش کمه ولی سرعت کم میشه ماشین خاموش میشه وقتی امپر اب ۹۰ باشه ریپ خیلی کمه ولی امپر بیاد پایین ریپ بیشتر میشه سیلندر قبلا ترک داشت جوش دادم الان اب هم کم نمیکنه
  لطفا کمک کنین ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. رضا

  ۲۰ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام مهندس.من یه پارس ۹۳ دوگانه دارم دنده ۴تا ۱۴۰ میره ولی وقتی میری ۵ اصلا از ۱۴۰ بالاتر نمیره انگار قفل کرده گاز تخته ولی دور موتور بالا نمیره.شمع رو عوض کردم بازم همونطوریه.ضمنا گیربکسم دنده ریزه و زانتیایی هستش.لطفا راهنمایی کنید اشکال از چیه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 10. رضا

  ۲۰ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام من پارس دوگانه دارم تا دنده ۴ شتاب خوبه ولی دنده ۵ میری دیگه روی ۱۴۰ میمونه بالاتر نمیره.گیربکس دنده ریز انداختم.شمعم عوض کردم.ماشینم کارکردش ده هزاره هر جا هم بردم متوجه نمیشن اشکالش چیه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 11. افشین

  ۲۲ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (25 ديدگاه)

  با عرض سلام و تشکر بابت موارد مهمی که نوشتید و واقعا به معلومات فنی من افزود موردی که چند وقتیه خودروی سمند اکس یو۷ من به سرش اومده و هر کاری که مکانیک ها کردند هنوز درست نشده اینه که موقع استفاده از گاز راحت و روان گاز میخوره اما با بنزین موقع حرکت تو دنده یک یا تعویض دنده چند لحضه اول که گاز میدم ماشین کمی کپ میکنه و گاز نمیخوره و بعد عادی میشه فیلتر و شمع و وایر و فیلتر هوا رو هم عوض کردم ولی فرقی نکرد میشه بگید مشکلش از چی میتونه باشه ممنونم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. احمدرضا

  ۲۳ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من پراید ۱۳۱ مدل ۹۱ دارم cng و دستی گازسوز شده.
  دو روزه که وقتی صبح ها میخوام ماشین رو روشن کنم توی ماشین پر از بوی گازه و صندوق عقبم همینطور. ولی غروبا این بو رو احساس نمیکنم.با کف محل خروجی ها رو چک کردم ولی نشتی نداشت.میشه لطفا راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 13. بهنام

  ۲۴ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  ماشینم وقتی صبح روشنش میکنم حدود یک دقیقه طول میکشه که خوب گاز بخوره اولش که سرده ماشین جون نداره میزنی دنده خاموش میشه.زانتیا۱۸۰۰.ایراد دیگش وقتی میشینی رو صندلی از کمک عقب جیرجیر میکنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. رضا

  ۲۵ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک پارس ۸۹ دارم تازه گرفتم تو کفی راحت میره ولی یه زره به سربالایی میرسه خیلی افت سرعت داره با سه به زور میره ولی کفی خوب همه چی رو عوض کردم از شم وایر پمپ دیسک صفحه تا تمام سنسور ها حتی اگزوز هم کامل باز . کردم سرسیلندر هم برداشتم دادم تست کردن. ای سی یو هم عوض شد کویل هم همینطور راستی دل دل هم میزنه ماشینو تخته میکنی انگار خف میکنه با یک نه ولی دو به بالا اینطوریه اگه کسی میتونه کمک کنه لطفا راهنمایی کنه ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. بهرام

  ۱ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام و خسته نباشید. لطفاً جواب سوال بنده رو بدید ‘ممنون میشم. سه ماه پیش واشر سر سیلندر سوزوندم عوضش کردیم’یک هفته بعد رادیاتور بخاری و رادیاتور خود ماشین و واتر پمپ عوض کردم’ماشین دو ماه خوابیده بود. الان پنج روز ه که ماشین رو به کار انداختم. ولی وقتی میخوام بخاری رو بزنم بوی بنزین از بخاری ماشین میاد که خیلی عذیتم میکنه. هر کی میدونه بنده رو راهنمایی کنه. بینهایت
  ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. بهرام

  ۱ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام و خسته نباشید. بنده یه ماشین پژو پارس مدل ۸۴ دارم. که ۴ ماه پیش واشر سر سیلندر سوزوندم عوضش کردیم’یک هفته بعد رادیاتور بخاری و رادیاتور خود ماشین و واتر پمپ عوض کردم’ماشین دو ماه خوابیده بود و پنج روز هست که به کار انداختم ولی موقع روشن کردن بخاری بوی بنزین میاد لطفاً راهنمایی کنید ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. دیاکو

  ۲ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (3 ديدگاه)

  سلام.من یک ۴۰۵ دوگانه کارخانه ای مدل ۸۶ دارم هنگام دنده معکوس چه روی گاز چه بنزین یا خاموش میشه یا نزدیک به خاموشی و خاموش نمیشه.استپ مپ سنسور و سنسور دریچه گاز هم عوض کردم.درست نشده.کیلومترم درست کار میکنه و سنسور دور موتودو هم تمییز کردم لطفا راهنماییم کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. Diyako

  ۳ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با سلام.۴۰۵ مدل ۸۶ دارم ماشینم دوگانه کارخانه هست.در دنده معکوس بیشتر اوقات یا خاموش میکنه یا میخواد خاموش بشه و نمیشه.سنسور دریچه گاز استپ موتور سنسور مپ عوض کردم ماشینو به دستگاه دیاگ زدم هیچی نشون نداده .دریچه گاز تمیز کردم شمع و وایر عوض کردم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. omid

  ۵ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان
  مشکلم اینه
  دنده یک میزارم گاز میدم ماشین سرعتش کم میشه و خودشو میگیره تکون تکون میخوره
  ودنده دو میزارم باز گاز بازم همین جور میشه….وتا آخر دنده…

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. Ali

  ۵ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام وقت بخیر
  پراید مدل ۹۰ دارم که بعد از باز کردن سویچ قبل از استارت صدای بدی از اگزوز خارج میشه….به نظرتون علتش چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. بنیامین

  ۶ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام، من یه پراید دوگانه فابریک مدل ۹۳ یورو ۲ دارم. بعضی وقت ها چراغ چک روشن میشه و بعد از مدتی هم خاموش میشه. هیچ حساب کتابی هم نداره، صبح، گرم سرد، گاز یا …
  توی دیاگ هم میگه خطا در عملکرد میل بادامک
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. هاتف

  ۱۲ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  ماشینم پراید هست وقتی حرکت میکنم هرزگاهی انگار یه چیزی مانع حرکت ماشین میشه بعد ول میکنه و درست میشه کسی میدونه علتش چیه ؟؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. ehsan

  ۱۵ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ببخشی ماشین ۴۰۵ دوگانه در بنزین وقتی در دنده یک و دو گاز تند میدی ماشین حالت خفه بهش دست میده تا دور موتور به ارومی به ۳ برسه بعد شتاب میگیردمشکلش چیه سنسور دریچه گاز و دیگر سنسور ها رو تغییر دادیم ولی درست نشد وایر ها هم برق دزدی داشت که عوض کردم ولی همون برق دزدی رو داشته ولی احتمال هست مشکل سوزن باشه؟ ممنون میشم جواب بدین

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. میثم جعفری

  ۲۰ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام سمند مدل ۸۲ کیلومتر شلاقی میزنه هم سنسورو عوض کردم ولی بازم شلاقی میزنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. ایمان

  ۲۰ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.ببخشید من یه سمند ای اف ۷ دارم.وقتی در حرکتم و گاز میدم دور موتور غیر عادی زیاد میشه و گازم میخوره ولی سرعت ماشین زیاد نمیشه.تو رو خدا جوابمو بدید مشکلم چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. حامد

   ۲۶ دی ۱۳۹۴
   سوابق: (6 ديدگاه)

   دوست عزیز بنزین یکنواخت به موتور نمیره سوپاپ ها هم توتلاشن تاحزم کنن.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 26. کیان

  ۲۲ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  باسلام سمند LX با موتور تک سوز بنزینی ۱۸۰۰ دارم مدتیه که در سرعتهای مختلف خودرو کپ ناگهانی داره و بعضی اوقات نیز در سر بالایی که میخوام سبقت بگیرم کپ ماشین بیشتر میشه.بهم گفتن استپر موتورش مشکل داره عوض کردم کمی بهتر شده ولی مشکل پابرجاست حالا هم بهم میگن باید دریچه گاز خودرو بطور کامل عوض بشه.لطف کنید راهنمایی کنید که مشکل از چیه؟سپاسگزارم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. امید

  ۲۳ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  من پراید صفر گرفتم وقتی گاز میدی صدای از موتور شنیده میشه تو حالت ایست صدا نمیده فقط تو حرکت در ضمن یورو۴ هسته

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. فاطمه

  ۲۳ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و خسته نباشید.من یه سمند دارم چند وقت یه بوی سوختنی و گاهی اوقات دود از جلوی ماشین در میاد احساس میکنم وقتی از کلاچ را زیاد میگیرم این بو ی سوختنی از ماشین بلند میشه علتش چیه؟
  با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. حامد

   ۲۶ دی ۱۳۹۴
   سوابق: (6 ديدگاه)

   ماشینتون تین داره. یا واشار نیمسوز کرده یا سنسورت خرابه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 29. علی رضا

  ۲۵ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ۲۰۶ مدل ۸۲ دارم هنگامی که ماشین در حالت سیلو و یا در حالت حرکت ، تمامی چراغ های ماشین نورشان نوسان دارد و این نوسان موازی با نوسان عقربه دور موتور است، و وقتی که کمی به ماشین گاز میدهم این سرعت این نوسان هم زیادتر میشود و نور چراغ ماشین به سرعت کم و زیاد میشود! علت چیست؟ باطری را هم چند ماهی است که عوض کردم ولی فایده ای نداشته.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. حامد

   ۲۶ دی ۱۳۹۴
   سوابق: (6 ديدگاه)

   دوشک هاش معیوبه شارژ نمیگنه دینامو.۸۰هزار خرجشه بادس مزد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 30. جواد

  ۲۵ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. من یک ماشین تندر ۹۰ مدل ۹۱ دارم. شب گذشته وقتی به خانه بر می گشتم در دور موتور ۳۰۰۰ موتور صدای زیادی می داد و می لرزید و به محض پایین آوردن دور صدا قطع می شد. لطفا راهنمایی فرمایید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا