آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۶۹ دیدگاه

 1. حامد

  ۲۶ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (6 ديدگاه)

  سلام.
  دوستانی که زیاد عاشق سرعت وشتابن.
  من یه پرشیا دارم این کارارو روش انجام دادم به خدا داشت اسفالتو جرمیداد.
  ۱:اول از هرکاری کاتولیز ماشین رو میدی برات برمیدارن.بجاش لوله میزنن
  ۲:شمع ۳پر المانی اصل میزاری روش
  ۳:فیلتر هواشو نو میکنی
  ۴:میدی مصرف سوختشم بزارن رو ۱۲
  ۵:میرسیم به اصل نکته.مهمترازهمه”سوختشه دو عدد تینر هزار یک عدد الکل سفید با ۵لیتر بنزین باهم قاطی میکنی میریزی توباک.داخل باک هم بنزین باید کم باشه حدودا۵ لیتر.
  نکته مهمشم بکم استفاده مدام از تینر باعث مور انداختن روسوپاپ هامیشه.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   داداش گلم تینر باعث سوختن سوپاپ ها و ضعیف شدن رینگ های موتور شما در دراز مدت میشه پیشنهاد میکنم انجام ندید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. امین

  ۳۰ دی ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک سمند مدل ۸۴ دوگانه دارم (دوگانه غیر کارخونه)
  روی گاز و بنزین هردو شتاب کمی داره اما بعضی مواقع همه چی خوب میشه بگیر نگیر داره وقتی شتاب میاد پایین همزمان فرمون و ترمز هم سفت تر میشه و در دنده سنگین اگر کم گاز تر حرکت کنم خاموش میکنه بعضی مواقع با کم کردن سرعت از بالا به پایین ماشین خاموش میشه بردمش تنظیم موتور و دستگاه زدم خطاهاشو گرفتم خوب شد ولی با ز دوباره مثل قبل شد تسمه تایم رو هم تازه عوض کردم. در حال حاضر یه زمان خوبه و پرشتاب و باز یهویی همه چی به هم میریزه دیگه واقعا کلافه شدم لطفا راهنمایی بفرمائید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   سنسور مپ روی منیفولد رو بدین برا تست بعد از آون نشت انژکتور رو تست کنید بعد هم املاتور

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. ابراهیم

  ۱ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  من اردی انژکتوری مدل ۸۵ دارم.چند وقتیه احساس میکنم تو جاده هایی که دست انداز زیاده مثلا کوچه ها فکر میکنم عقب ماشین به چپ و راست میره اما وقتی پیاده میشم و با دست عقب ماشین رو به چپ و راست تکون میدم هیچ مشکلی نداره.به مکانیک هم نشون دادم میگه اولا رینگ و لاستیک ۱۴ داری و لاستیک پهن تر شده باعث شده نیرو های عرضی که به ماشین فشار میاره محسوس تر بشه جک زد زیر ماشین و گفت مشکلی نداری حتی از پشت سر هم به ماشین نگاه کرد و من ماشینو میروندم بازم گفت مشکلی نیست…اما امروز یکی از رفیقام با موتور پشت سرم بود گفت عقب ماشینت تو دست اندازهایی که با سرعت کم میری به چپ و راست میره البته لاستیک عقب هام شکاف های ریز زیادی برداشته از بغل میتونه مشکل از این باشه ببخشید سرتون رو درد اوردم ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   یه نگاه به گاردان ماشینت بنداز احتمالا تاب دار شده

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علی

   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
   سوابق: (1 ديدگاه)

   لاستیکای قامه ای فنرهای عقب رو عوض کن بده مهره های کرپی هارو هم آچار بندازن خوب میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 4. مصطفی

  ۲ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان
  ی مشکلی داشتم خواهش کسی اطلاعات داره کمک کنه من پراید دارم ک ی کم ارتفاع داره تو سرعت کم دنده ۱.۲ میرم چرخ جلو سمت راستم تق تق میکنه بعضیا میگن موج گیرم مشکل داره. بعضیا میگن پلوس مشکل داره ب نظرتون مشکل چیه
  مممونم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   احتمالا بلبرینگ هات معیوبه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 5. مجتبی

  ۲ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام یه پارس tu5مدل ۹۴دارم.توسرعت بالابیشتراز۱۴۰کیلومترفلشرماشین خودبه خودشروع به زدن میکنه وبادست قطع نمیشه,ولی وقتی سرعتم روکم میکنم قطع میشه.لطفاراهنمایی کنیدکه بایداینجوری باشه یااینکه ایرادداره.ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. مسعود

  ۳ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از شما مشکلی که برای من متاسفانه پیش اومده و یکم ذهن منو به خودش درگیر کرده اینه که ماشین من پژو مدل ۹۲ هستش در حدود دو هفته است که چراغ چک ماشین بعد از ده دقه خاموش میشه بعضی مواقع خاموش نمیشه و اخیرا هم زیاد روشن میشه معمولا داخل شهر وقتی داخل جاده میشم خاموش میشه اما باز رفتارش غیر قابل پیش بینی هستش چون شهرستان دانشجوام و مکانیک خوب نمیشناسم یه جا برای دیاگ بردم که خطای سنسور میل بادامک رو نشون میداد خطا رو پاک کرد اما نیم ساعت بعد دوباره مشکل ایجاد شد به صدای موتور هم دقت کردم وقتی که موتور هنوز کامل گرم نشده یه صدای ضعیفی رو احساس میکنم مثل اینکه یه پیچی یه کم شل باشه و لق بزنه البته ضعیف، شتاب و دور موتور و سطح آب و روغن و میزان سوخت و دود خروجی از اگزور رو هم چک کردم همه چی استاندارد هستش و مشکلی نداره
  ممنون میشم اگر محبت کنید و بنده رو راهنمایی کنید با تشکر فراوان

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   داداش گلم تینر باعث سوختن سوپاپ ها و ضعیف شدن رینگ های موتور شما در دراز مدت میشه پیشنهاد میکنم انجام ندید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   آگه ecu ساژمه که فقط باید پروگرم بشه و آگه زیمنس باشه باید بدیش ایران خودرو برا تست نهایی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 7. سايه

  ۵ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام. بنده بنز ٢٠٠٠ مدل A دارم. جدیدا براى استارت مشکلى ندارم ولى بعد یه کم رانندگى توى توقفها ماشین اروم خاموش میشه و بایستى ۴-۵ بار استارت همراه با گاز بزنم تا روشن شه. ماشین بعد روشن شدن تو سرعت پایین ریپ میزنه و مدام جهش میکنه جورى که به سختى میشه پارک کرد. اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. جوا

  ۵ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام سنسور کیلومتر عوض کردم ولی الان کیلومتر پرش داره یه راهنمایی کنید تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   سنسور بازاری همشون همینطورن باید فابریک بندازی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 9. فرهاد حاجي زاده

  ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام یک ماشین پژو ۴۰۵ مدل ۸۸ دارم صبح روشن کردم خواستم جلو عقب بکنم ماشین رو از پارکینگ دربیارم دنده جلو مشکلی نداشت ولی دنده عقب که میزدم سریع خاموش می شد خواهشا راهنمایی بفرمایید دوستان عزیز.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 10. اشکان

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام دوستان.بنده حدوداهشت-نه میلیون دارم ومیخوام پراید سدان بخرم ولی نمیدانم چه مدلی بگیرم…هرکی دراین مورد اطلاعات خوبی داره لطفا مرا راهنمایی کنید خیلی ممنون…..منتظرم….

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. ابراهیم

   ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (2 ديدگاه)

   سلام داداش
   ببین با نه تومن میتونی پراید ۸۴ تمیز گیر بیاری …دقت کن گفتم تمیییییییز که واقعا ماشین باشه
   دوما میتونی پراید مدل ۸۵ دور رنگ یا کمتر رنگ شده بگیری که از نظر فنی بازم تمیز باشه
   فقط داداش کار کرد ماشین و دقت کن که زیاد نباشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. مجتبی صابری

  ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  من یه ۲۰۶مدل ۸۱تیپ ۲ دارم از پشت زدم به تیر چراغ برق، بعد صافکاری ماشین روشن میشد بعد یک دقیقه خاموش میشد، دو سه روز بعد در حال حرکت هم خاموش میشد وبا استارت زدن روشن میشد، اما الان دیگه روشن نمیشه مکانیک گفت از سوئیچ اینرسی هست فعال شده ولی چنین چیزی تو ماشین من نیست یا برداشته شده است الان هم جا فیوز ها رو داخل وتوی کاپوت چک کردم،صدای سوت پمپ قطعی داره باز وصل میشه استارت میخوره روشن هم میشه دوباره بعدیه دقیقه خاموش میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   سوییچ اینرسی رو یکسره کن ببین خوب میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 12. نیما

  ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.من پژو ۴۰۵ دارم.وقتی گاز میدم واسه بالا رفتن سرعت و تعویض دنده ماشین دل میزنه.انگار کمتر از یک ثانیه گاز کم و بعد دوباره وصل میشه.
  بعضی مواقع هم با ۴ یا ۶ بار استارت روشن میشه.استارت سالم به نظر میاد و صدای خاصی نه از استارت میاد نه موتور.
  لطفا راهنماییم کنید.ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. رضا

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
   سوابق: (9 ديدگاه)

   از تسمه تایم ماشین بازدید کنید احتمالا دنده رد کرده

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 13. هادی

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام ماشین در حالت سرد دندش بد جا میروذ علت چیست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. امیر

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشین من ماشینم ۲۰۷،مدل ۹۰ و موتورش تازه تعمیر بعد از تعمیر وقتی میخوام یه دفه شتاب بگیرم ماشین پت پت میکنه و سه تا بوق میزنه که نشونه است سه کار میکنه به نظرتون دلیلش چیه کوویل هم مشکل نداره

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. مهدی

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  بنده یک پژو پارس مدل ۸۷ دارم وقتی موتور سرد است موقع حرکت ریپ میزنه(حالت ضربه زدن) بعد از ده دقیقه مشکل بر طرف میشه. لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. amir

  ۲ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام یه ماشین پراید مدل ۸۶ موقعی روی بنزین در حال حرکتم ریپ میزنه شعم و کویل ووایر شمع عوض کردم به نظر شما چ اشکالی داره

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. محسن

  ۹ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام،ماشین من پژو ۴۰۵هستش،وقتی رو بنزین می زارم درحال حرکت ،ماشین میگیره ،ول میکنه،تکان میده

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. آرمان

  ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  پژو ۴۰۵ slx خریدم با ۶۵۰۰ کار کرد که دنده ۱ و ۲ یه ذره بد جا میره و کلاج که میگیرم به ته که میرسه یه صدای جیر خفیفی هم میکنه البته نه همیشه. کلاج رو رگلاژ کردم و روغن گیر بکسم رو عوض کردم درست نشده. کسی میدونه که مشگل چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. وحید

  ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من تندر ۹۰ مدل ۸۶ با کارکرد ۱۲۸۰۰۰ تا دارم وقتی از حالت استارت سرعت به ۶۰ الی ۸۰ کیلو متر بر ساعت میرسه چراغ ای بی اس با ترمز دستی روشن می شه و پمپ ترمز زیر پا خالی میکن و موتور که خاموش میشه و روشن میشه چراغ ها هم خاموش می شن ای بی اس کار میکن تا زمانی که به سرعت روشن شدن چراغ برسم .همه جا بردم اما عیب رو با دیاگ نشان نمیده نمیخوام هم تا مطمئن نشدم بوستر و ای بی اس رو تعمیر کنم .نمایندگی میکه بلبرینگ خراب شده که تارگت بلبرینگ به ای بی اس فرمان اشتباه در سرعت رو میده نمیدونم چه کا ر کنم لطفا مرا راهنمایی کنید .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. مجتبی

  ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوست عزیز من تیبای مدل ٩۴ دارم چند روزیه عقب ماشیم زیرش یه صدای غیر عادی میاد که تو سرعت پایین بیشتره مثل صدای تق تق هست تووسرعت بالا قطع میشه و تو پیچ صدا از عقب سمت شاگرد میاد بعضی اوقات هم نمیاد ممنون میشم جواب بدید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. At

  ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ دارم با کارکرد ۱۳۰۰۰ کیلومتر تا الان ۲ بار گیربکس ماشین تعویض شده اینبار گیربکس خوبه دنده ها بد جا نمیره البته اوایل بدجا می رفت که با رگلاژ کلاچ بهتر شد ومشکلی ندارم با تعویض دنده ها ولی مشکل من اینه که صبح ها که ماشین سرد استارت میزنم از گیربکس صدایی میاد مثل اینکه چیزی شل هستش داخل گیربکس که در جا گاز هم میدم این صدا بیشتر میشه که با گرفتن کلاچ این صدا از بین میره ولی وقتی ۱۵ دقیقه ماشین کار میکنه و گرم میشه این صدا کاملا” قطع میشه و گیربکس بدون هیچ گونه صدا کار میکنه به نظر دوستان مشکل از چی هستش ؟؟؟البته موقع تعویض گیربکس که حدودا” ۲ ماه پیش بود دیسک وصفحه جنس luk و بلبرینگ کلاچ اصل انداختم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. یوسف

  ۱ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه پراید دارم مدل ۸۴ وپراید ۱۴۱هستش مشکل ماشینم ترمزشه هر کاری کردم باز خوب نمیگیره دیسک وپمپ ولنت جلو صفر کاسه ولنت عقب وپمپ صفر پوستر چند تا عوض کردم باز همینجوریه بااین پوستر اخری که روش هستش اسفنجی میگیره خواهش کمکم کنید تا ایرادشو پیدا کنم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. اردبیل

  ۶ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه وانت ۸۴ دارم شیشه رو میدم پایین بوی بنزین میاد تو مجبورم شیشه رو بدم بالا دیاکم زدم. گفتن روغنت مشکل داره اونم عوضکردم با هواکشو فیلترش لطفا راهنماییم کنین ممنونن

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. اصف

  ۹ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. ماشینم مزدا ۲۰۰۰هست تورا یهو خاموش شد بردمیش تعمیرگاه دستگاه هم وصل کرد ولی ایرادشو نشون نداد میشه کمکم کنید..ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. حمزه

  ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام سمند ef7پایه گاز دارم وحدود ۴ماه اول صبح که میخوام روشنش کنم باید ۷الی ۸استارت بزنم تاروشن بشه اگه راه حلی دارید لطفا کمکم کنید مدل ۹۰

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. Binam

  ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام یک دستگاه خودروی پژو آردی دارم ازش راضی بودم مدل ۸۴ انژکتوری که تازه هم خریدم صاحب قبلی بهش بنزین سوپر میزد اما من معمولی میزنم بعد از چهار پنج روز یهو شروع به اذیت کرد وقتی موتور سرد روشن میشه شتاب و قدرت موتور عالیه اما بعد از گرم شدن یهو افت ناگهانی شتاب و قدرت موتور پیدا میکنه و هرچی بیشتر گاز بدی لرزش ماشین بیشتر میشه دور موتور میره بالا و دیر پایین میاد وقتی هم پایین میاد شروع به ریپ زدن میکنه و چراغهای استپ و آب و روغن شروع به چشمک زدن میکنه و موتور چق چق صدا میده لطفا راهنمایی کنید همه کار هم کردم ۵ بار دیاگ زدم خطا نشون نداده ضمنا فیلتر هوا و روغن و فشنگی روغن رو هم عوض کردم ولی بازهم بهتر نشد ممنون از لطف و محبت شما

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. حسن

  ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من ٢٠۶تیپ ۶دارم مدل ٨۴میخوام برم معاینه بگیرم ولی ماشین خام میسوزه تعمیر کارشمع و سوزن انژکتور رو چک وتمیز کرد حتی کویل رو هم عوض کریم ولی بازم نشد صبح هم با تک استارت روشن نمیشه باید ٢تا٣بار استارت زد تا روشن شه ی راهنمایی بهم بکنید لطفا ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. سید کریم

  ۱۷ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خدمت دوستان عزیز.
  من یه ۲۰۵ تیپ۵ دارم مدلش۹۲.صفحه کلاچشو به خاطرلرزش در شروع حرکت اولیه عوض کردم.حالا وقتی به ماشین شتاب میدم یا در سرعت بالای ۱۲۰ یه بوی خاصی شبیه بوی کاربیت توی اتاق ماشین میپیچه؟ دلیلشو میخواستم بدونم.ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. امیر

  ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من یه تویوتا کریسیدای مدل ۸۹ خریدم.
  به سختی روشن میشه
  پمپ مکانیکیش رو عوض کردم اما بازم مشکل به صورت دیگه ای ادامه داره
  یعنی اگر تازه ماشین روشن شده باشه با اولین گاز اروم ماشین خاموش میشه. در حین حرکت هم اگر شتاب ماشین گرفته شده باشه و بخوام گاز بدم، ماشین با یه وقفه شروع به شتاب گرفتن میکنه.
  لطفا اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 30. جمشید

  ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه پژوه ۴۰۵glxدارم چند روز قبل سیم کلاچ را تعویض کردم وحالا دنده ۲به۳ و۴به ۳صدای خرخر می دهند مشکل چیست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا