آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۶۹ دیدگاه

 1. مجید

  ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
  سوابق: (4 ديدگاه)

  با سلام.پرایدم مدل ۸۹ صبح وقتی استارت میزنم بعدش ماشین پنج الی شش بار ریپ میزنه و به حالت عادی بر میگرده.در جریان باشید وقتی بنزین سوپر میزنم مشکل ریپ ندارم،فیلتر بنزین هم عوض شده.ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.پیشاپش ممنون.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 2. کیوان

  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ، من هیوندا سوناتا ۲۰۱۱ دارم . وقتی در حال عقب رفتن فرمان را می چرخانم یک صدای تق تق میاد . این صدا را تقریبا از زیر پام احساس می کنم. به نظرتون مشکل چیه ؟
  مرسی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. امیر

   ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
   سوابق: (3 ديدگاه)

   احتمال میدم کله پولوس در حال خراب شدن باشه،هنگام دور درجا هم بعضیا صدا میدن

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. منصور

  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من سراتو ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۵ است وقتی بعد از چند کیلومتر کارکردن پارک میکنم واز ماشین پیاده میشم ماشین صدای میده لطفا راهنمائی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. nima

  ۱ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام داداش مرسی از مطالب به درد بخورتون من یهمشکل دارم اونم اینه کهاحساس میکنم دنده خیلی شول شده مشکل از چی هست مرسی داداش اگه میشه زود جواب بده

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی سلیمانزاده

   ۶ تیر ۱۳۹۵
   سوابق: (2 ديدگاه)

   اگه ماشینت پژو باشه خرچنگی دنده گیرت خرابه که توپیش خراب شده که باید تعویض شه که احتمالا میل ماهکاتم باید تعویض شه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 5. شایلین

  ۴ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من ماشینم پراید هست جدیدا با استارت صدای خودرو خیلی ضعیفه . و موقع حرکت هم هنگام گرفتن کلاچ جهت عوض کردن دنده با این مشکل مواجه میشم که کلاچ همانند گاز صدای بلندی داره و تا توقف خودرو این صدا همچنان ادامه داره که با خاموش شدن و مجدد روشن شدن ماشین این صدا از بین میره
  میشه بدونم مشکل از کجاست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. مسلم

  ۸ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام،ممنون از سایت خوبتون
  یه ۴۰۵دارم یه سال هست سرسیلندر عوض کردم، الان شیم شل کرده به گفته مکانیک (صدای شرشر سوپاپ توی دور موتور ۳۰۰۰شنیده میشه) شل بودن شیم چه ضرری داره?به موتور فشار میاد?

  برای افزایش شتاب میشه ای سی یو رو دستکاری کرد،ماشین دوگانه فابریک هست
  ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 7. محمود

  ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام
  ماشین روآسال دارم با وصل کردن سوکت سنسور اکسیژن در محدوده ای از گاز دادن صدای سوت بلند شنیده میشود ولی با کشیدن و قطع کردن سوکت سنسور اکسیژن صدا کاملا قطع میشود (در حال حرکت) چند بار برنامه ای سی یو را هم عوض کردم ولی عیب پا برجاست.
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. samira

  ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با عرض سلام و تشکر من هفته ÷یش تصادفی داشتم که هنوز دلیلش را درست متوجه نشدم با سرعت ۶۰تا ۷۰ در زیر گذر در حرکت بودم که ناگهان کنترل فرمان از دستم خارج شد و فرمان با سرعت زیاد به راست و چپ چرخش می کرد با برخورد به دیواره زیر گذر متوقف شد می خواستم بفهمم دلیل این چرخش چی بوده ممنون می شم راهنماییم کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. حدیث

   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
   سوابق: (2 ديدگاه)

   احتمالا در اون محل روغن ریخته شده بوده و لاستیک های ماشین سر خوردن و شما کنترلی روی حرکت ماشین نداشتین

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 9. mazaher

  ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  وقتی که ماشین پرگازمیکنی پدال کلاچ به لرزش درمیادمشکل چیست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی سلیمانزاده

   ۶ تیر ۱۳۹۵
   سوابق: (2 ديدگاه)

   دنده فلایویلت تاب داره یا صفحه کلاچت معیوبه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. حدیث

  ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  من پراید ۱۴۱ دارم. امروز صبح که در سکوت رانندگی میکردم و شیشه ها پایین بودند متوجه شدم باهر مرتبه که پدال گاز را فشار میدهم ازسمت باک ماشین صدای فس فس بلندی شنیده میشود وهر وقت پدال گاز را رها میکردم صدا متوقف میشد. ممنون میشم بهم بگین ایراد ازچیه.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 11. مسعود

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با عرض سلام خدمت اقا وحید گل ارادت دارم ،،،ببخش بزرگوار یه پرایدی دارم مدل ۹۳وقتی سرده تو حیاط گذاشته میرم بیرون باهاش درسته ولی وقتی تو شهر یه نیم ساعتی چرخیدم باهاش نفسش گرفته میشه ،،همه سنسوراشو عوض کردم لنتاشم چک کردم بوشاشم چک کردم اگزوزشم. چک کردم ،،دیگه حالی برام نذاشته ،،وقتی که بیشتر از پدال ترمز استفاده میکنم ایجور میشه ،،ولی اگه یه مرتبه بزنم بیرون از خونه ومسیر مستقمی برم خیلی بیشتر طول میکشه که همچین اتفاقی باز بیافته. نسبت به تو شهر چرخیدنم
  ممنونم از راهنماییتون مرسی

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. سینا

  ۵ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام بنده ۲۰۶ مدل ۹۰ تیپ سه دارم همه سرویساش انجام شده فیلتر هوا و بنزین اینام عوض شده حتی شمع هاشم عوض شده مشکل خودرو اینه که با توجه به حجم کم موتور،اخیرا یه سالی هس ماشین کلا قدرتش خیلی کم شده حتی وقتی توی سربالایی یکمی درجه حرارتش میره بالاتر انقدر کند میشه که با برداشتن کامل کلاج و گاز دادن بازم راه نمیره و اصطلاحا نمیکشه مصرف سوختشم خیلی بالاس تا حدی که توی جاده ۹ تا میسوزونه برخی از دوستان میگن احتمالا سرسیلندر میسوزونه کم کم،میخواستم راهنماییم کنین اگه ممکنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 13. مخدی

  ۹ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. من پراید مدل ۹۱ دوگانه دستی دارم بعضی اوقات توجاده وقتی به بنزین میدلزم شتاب ماشین کم میشه بیشتراز ۷۰تا نمیره باید نیم ساعت بایستم تا درست بشه . اشکال از کجاست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. سینا

  ۱۶ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام و خسته نباشید من یک اردی دارم و وقتی با ماشین پر گاز میرم امپر اب میره بالا میخواستن از راهنماییتو استفاده کنم
  وحس میکنم ماشین تو دور پایین خوب کار نمیکنه
  باتشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. محمد رضا

  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام و خسته نباشید . ببخشید سوالی داشتم . من یک پراید مدل ۸۶ دارم . سه روز پیش تو اتوبان سیم کلاچ بریدم . بعد از عوض کردن اون الان وقتی که گاز میدم یه صدای خر خر به صدای عادی موتور اضافه میشه . مخصوصا وقتی که دور موتور بالاتر میره . تو اکثر دنده ها هم این صدا وجود داره ولی تو دنده های بالاتر کم تر میشه . در صورتی که شتاب و دور موتورم خوبه و دنده ها به خوبی جا میره . حالا نمیدونم علت از چی هست . ممنون میشم اگر راهنماییم کنید .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. Ali

  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (29 ديدگاه)

  سلام دوستان گرامی.یه سوال فتی دارم.یه پارس مدل ۸۴ دارم..دنده های ۳ به بعد وقتی گاز رو تخت میکنم یه صدای تخ تخ یا خر خر مانند از موتور به گوش میرسه..دلیلش چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. جواد

  ۲۶ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی اساتید پدال.
  من یه پژو ۴۰۵ glx مدل ۹۳ یورو۴ دارم ک اخیرا با چندتا مشکل روبرو شدم اول از همه اینکه وقتی می کلاچ میگیرم برای تعویض دنده دور موتور با تاخیر میاد پایین البته این مشکل رو از همون روزی ک از نمایندگی تحویلش گرفتم داشت تنظیم موتور هم بردم بهم گفت ک دریچه گاز اش سالمه و نتونست تعمییرش کنه.مشکل بعدی اینه ک با تاخیر گاز می خوره و خیلی کند دور موتورش میره بالا اینو دارم ب نسبت پژو یورو ۲یی ک سوار شدم میگم ی جورایی متاسفانه مث پراید دور موتورش میره بالا ک خیلی ناجوره برام.مشکل بعدی اینه ک پدال کلاچ خیلی سفت شده و موقع کلاچ گرفتن ی صدای خشکی فنر از داخل موتور میاد ک خودم احتمال میدم دیسک صفحه اش سوخته.
  ممنون میشم ب مشکلاتم پاسخ بدین پیشاپیش هم از جواب های ارزشمندتون تشکر میکنم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. مهران محبی

  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام ببخشید من مگان ۲۰۰۰ اتوماتیک مدل ۲۰۱۱ دارن که بعد روشن کردن کولر از زیر داشبورد آب میاد بیرون!!!!تا حالا هم حدود ۷۰۰ تومن خرجش کردم ولی حل نشده!!!درضمن وقتی که کمی آب به داخل کاپوت میره ریپ میزنهم و باید بردش تعمیرگاه و شمع ها رو در آورد و خشک کرد !!!به نظرتون اینا طبیعیه؟؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. محمد

  ۳۱ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام پراید صندوق دار صبا مدل ۸۷ دارم.به میزان فرمان رفتم .که جعبه فرمان را تعمیر کرد و سیبک ها را نیز عوض کرد.بعد از ان ماشین تعادل ندارد.یعنی وقتی سرعت به ۱۱۰ میرسد ماشین خود به خود به یک سمت کشیده میشود.دوباره به همان میزان فرمانی بردم .گفت اکسل کج شده .من قبول نکردم چون قبل از ان که انجوری نبود .لطفا راهنمایی کنید…..

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. محمد

  ۳۱ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام .پراید صندوق دار صبا مدل ۸۷ دارم.که حدود ۶سال دوگانش کردم.الان مدتیه که وقتی روی بنزین میخوره .مثلا وقتی میخوام بزنم دنده ۲ یا ۳ مانند دنده مرده صدای جرجر از ماشین میاد وبعد از ۳ثانیه که ماشین گاز میخوره خوب میشه ولی وقتی روی گاز میخوره ،اینجوری نیست.به تنظیم موتور رفتم .دیاگ گذاشت وگفت هیچ عیبی نداره.ولی شمع،وایر،تایم ماشین را عوض کرد فرقی نکرد حتی کویل را نیز عوض کردم ولی فایده نداشت.به مکانیک رفتم،گفت ازنظر موتوری هیچ ایرادی نداره…لطفا راهنمایی کنید.ممنون……….

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. احسان

  ۳۱ تیر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید
  ماشین من ۲۰۶ تیپ ۵ یک هفته پیش تعمیر موتور اساسی کردم مکانیک وقتی داشت سرسیلندر جمع میکرد میل سوپاپ دود و هوا جابجا بست ماشین خیلی استارت خورد بعد که دید ماشین روشن نمیشه سرسبلندر باز کرد فهمید میل سوپاپ دود و هوا جابجا بسته. میل سوپاپ ها. را جابجا کرد ماشین روشن شد هالا بعد از یک هفته یک صدای تق تق از سر سرسیلندر میاد به نظر شما مشکل از چیه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. علی

  ۶ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه سمند سورن مدل ۸۸ دارم دیشب باشا چند تا دستی دور درجا زدم بعدش که وایسادم اومدم حرکت کنم موقع حرکت صدای تق تق از چرخ طرف راست میاد توی حرکت گاز یه دفعه میگیرم یا گاز شل سفت میکنم اینجور صدای میده .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. احسان

  ۸ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. ۴۰۵ دارم ازدرون اگزوز صدای وحشتناکی داد طوری که فک کردم ماشین رفت هوا. مشکل چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. امیراد

  ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  پراید من پس از استارت زدن بخصوص زمانی که موتور سرد است با یک صدای سوت نسبتا شدید روشن می شود که بعد از ۱۰ ثانیه به کلی رفع می شود. لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟ و آیا مشکل مهمی هست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. محمد

  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام پراید دارم موقع روشن کردن دور موتور روی ۱۵۰۰ و بالاتر میره اما موقع دنده کشی مشکلی نیست لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. وحید

  ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام بنده یه پیکان مدل ۸۳ دارم که خیلیم خوب کار میکنه فقط وقتی هوا بارونی باشه یا از جایی که آب جمع شده رد بشم صدای اگزوز کلا عوض میشه طوری که انگار انباره از اگزوز جدا شده و گاها هم صدای انفجار از اگزوز میاد در ضمن شمع و وایر ها رو هم عوض کردم ولی درست نشد ممنون میشم اگه راهنماییم کنین ?

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. محمد بن هلال

  ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من مدتی هست که ماشین ۴۰۵ گرفتم وقتی ماشین روشن میکنم هیچ مشکلی نداره اما بعد از تقریبا یک ساعت که ماشین گرم میشه صدای تق تق به نظرم از جلوی ماشین میاد ممنون میشم راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. محمد

  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  وقتی جا فندکی ماشین کار نمیکند باید چیکارکنیم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. حجت عابدی

  ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام، ی پراید ۱۳۱ صفر خریدم ی چهار ماهی هست سوار میشم ماشین زمانی ک سرد باشه تازه روشن کنم همین که بزنم دنده حرکت کنم صدای خر خری از ماشین احساس میکنم ولی وقتی که ماشین گرم بشه صدا از بین میره در ضمن از لحاظ شتاب، قدرت مشکلی نداره، لطفا راهنمایی کنین،ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. حجت عابدی

   ۱ شهریور ۱۳۹۵
   سوابق: (2 ديدگاه)

   جواب لطفاً

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 30. پیمان

  ۳ شهریور ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  یه جنسیس کوپه دارم.وقتی تو حالت ساکن فرمونو میچرخونم پامو از ترمز برمیدارم ک ماشین آروم بره جلو یا عقب صدای تق تق از عقب ماشین حس میکنم که عقب ماشینو تکون تکون میده.الان خیلی وقته اینطوری رانندگی میکنم.چنتا نمایندگی نشون دادم آخر یکیشون گف بوش دفت پارس.واقنم پاره بود.نشونم داد.عوضش کردم ولی باز اون صدا میاد.حتی بهترم نشده.داره اذیتم میکنه این موضوع.تو سربالایی هم این صدا با وضوح بیشتری خودشو نشون میده و ماشینو بیشتر تکون میده.۱۰ روز دیگم بیشتر از گارانتیم نمونده.اگه ممکنه کمکم کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا