آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه

 1. امیر

  ۵ شهریور ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. ماشین من در حین حرکت گاهی سوت می کشد. به مرور هم زیاد شده است. این صدا به نظر می رسد از لاستیک ها و زیر خودرو است. فکر می کنید مشکل کجاست؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 2. امید

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  خودرو زمانی که ترمز میزنم کسر برق میاره و امپر دور موتر هم بازی میکنه اگه بخاری روشن باشه بدتر کسر برق میاره
  لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 3. Jaber

  ۱۳ مهر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم من یه پارس تی یو فایو گرفتم صفر کیلومتر ولی امپر ابش همیشه رو وسط یا از وسط بالاست و فن کار میکنه و میاردش وسط قبل از اینم سمند ال ایکس داشتم و حرارتش به این بالایی نبود میتونید راهنماییم کنید ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محسن

   ۳ آذر ۱۳۹۵
   سوابق: (3 ديدگاه)

   مشکل سنسور میل سوپاپه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 4. حامد

  ۱۴ مهر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  اقا جان تو اگه می دونی کمک کنین
  من لیفان ایکس ۵۰ دارم ۲۰ هزار تا کار کرده
  موقع رانندگی صدای سوت شنیده میشه
  وقتی توی حرکت گاز و ول می کنم صدا قطع میشه وقتی گاز می دم صدا میاد
  هر چی بیشتر گاز می دم صدا بیشتر میشه
  وقتی ماشین و خاموش می کنم
  ۲ ثانیه صدا میاد بعد با عمل کردن یه رله قطع میشه
  صدای تیک رله هم میاد که بعدش صدای سوت قطع میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. مصطفی

  ۱۵ مهر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. خدمت کارشناس محترم. یه پژو پارس سال مدل ۹۵دارم از همون صفر کیلومتر تا حالا که ۵۰۰۰تا کار کرده تا میخوام شتاب بگیرم یه کوچک مک یا ریپی میزنه بعدش خوب میشه مشکل کجاست راستی کویل و سنسور پایه بلند و مپ سنسور هم عوض کردم ولی دوباره همون جور شده

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محسن

   ۳ آذر ۱۳۹۵
   سوابق: (3 ديدگاه)

   مشکل سنسور میل سوپاپه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 6. Omid

  ۲۱ مهر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام، من پژو ۴۰۵ مدل ۹۱ دارم در حال حرکت چرخ ها قفل کرد، وبا آزاد کردن پیچ ریگلاژ چرخ ها آزاد شد ولی ترمز نداشتم، وسایل پمپ ترمز تعویض کردم بازم نشد، ولی به محض اینکه شیلنگ هوا را از بوستر جدا میکنم چرخ ها آزاد میشود ولی ترمز ندارم، ایرادش کجاست، خیلی ممنون از شما

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. محسن

   ۳ آذر ۱۳۹۵
   سوابق: (3 ديدگاه)

   مشکل از پوستره داداش قفل کرده پوستر باید عوض بشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 7. شاهین

  ۲۵ مهر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام میخواستم بدونم عمر میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵ چند ساله چون قصد تعویض دارم مدل ۸۲ ۲۰۰۰۰۰ کارکرد رینگ و پیستون تازه عوض کردم سرسیلندر شم گیری شده تایپی ها مشکل ندارن ولی صدای تق تق از سر سیلندر میاد با گاز دادن بیشتر میشه ممنون آ پاسخ بدید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. ابوذر

  ۱ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام دوستان پارس ۹۰ دارم. چندوقتیه تو دنده مرده صدای ناجورمیده. الان توی درجا وقتی گازشدید میدی دود سفید خیلی زیادی همراه با بوی روغن بیرون میاد.و بعد قطع میشه ولی تو حرکت مشکل نداره.شتاب و قدرت موتور هم خوبه روغن هم تازه عوض کردم ۴لیتر توتال ریختم. یکی میگه مال بنزین کثیف و انژکتور کثیفه.یکی میگه مال لاستیک سوپاپه و یکی میگه مال سرسیلندره. ممنون میشم راهنمایی کنید که خرج اضافه نکنم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. محمد

  ۳ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ، ال نود دارم ، چند وقت هست موقع گاز دادن در حرکت صدای سوت از موتور میاد و با کم و زیاد شدن گاز صدا هم کم و زیاد میشه ، و در حرکت توی بیشتر توی سربالایی ماشین به صورت یکنواخت گاز نمیخوره و گاز خیلی مختصر کم و زیاد میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 10. وحید

  ۴ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خدمت دوستان عزیز.خودروی ۲۰۷ دارم که بعد از نیم ساعت حرکت و گرم شدن در حالت توقف صدایی شبیه کلیک موس به صورت متناوب شنیده میشه و این صدا با گرفتن ترمز در حالت ثابت و زدن دکمه شیشه بالابر و یا روشن کردن کولر بیشتر میشه. و با حرکت خودرو این صدا کمتر و یا گاهی اصلا شنیده نمیشه.یاد آوری کنم که این صدا بعد از نیم ساعت از روشن شدن ماشین شنیده میشه و این حالتها تو فاصله ی نیم ساعت اتفاق نمی افته. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 11. حمید

  ۷ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک سمند ۸۴ دارم که وقتی پا رو رو گاز میزاری تقه میزنه و موتور خیلی سریع شتاب میگیره جوری که به بدنه لگد میزنه و وقتی پاتو بر میداری یهو یک کپ کوچیکی میکنه و دوباره آروم گاز و کم میکنه انگار خوب گازو تنظیم نمیکنه همه چیزشو عوض کردم از سنسورهاش تا شمع و وایر به چند تا برقکارم نشون دادم اونا هم از کو ئل تا شمع و همه چیزشو عوض کردن ولی خوب نشد ماشین دو گانست و هم روی گاز اینطوریه هم روی بنزین.یادتون نره همه چیزاشو چند بار عوض کردم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. میلاد

  ۸ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام اساتید محترم من یه پژوپارس ۹۲ دارم وقتی ک سرعت میرم و پدال گاز را ول میکنم هرچه دور موتور میاد پایین تر یه صدای میاد وهر چه دور موتورمیاد پایین تر صدا بیشتر میشه وقتی ماشین سردهست صدا بیشتر بعضی موقع ها هم صدا نمیکنه بنظرتون مشکل از کجاست ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 13. مهدی

  ۱۰ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام من پژو پارس مدل ۸۸ دارم گاهی بوی اگزوز داخل کابین میاد هنگامی که شیشه ها پایین هست اگر راهنمایی کنید ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 14. احسان

  ۱۱ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام.سمند lx مدل ۸۶ انژکتور دارم. ماشین روی ساسات روشن نمیشه.وقتی استارت میزنم دور موتور پایینه و دل دل میکنه وچند ثانیه زمان میبره تا خودش روی ساسات میره.دیاگم زدم هیچ ایرادی نشون نمیده.استپر موتور و سنسور دریچه گازم عوض کردم بازم درست نشده.لطفا کمک کنید چون واقعا خستم کرده.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. پویا

  ۱۴ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه پارس مدل ۸۶ دوگانه دارم تا زمانی که کپسول گازش پره خوبه ولی وقتی کم میشه پدال گاز رو اگه زیاد فشار بدم برای شتاب گرفتن سریع میره رو بنزین ولی اگه اروم اروم دور موتور رو ببرم بالا با گاز میره مشکلش چیه؟
  مشکل دوم اینه که جدیدا وقتی کپسول پر هم باشه به محض اینکه میذارم روی گاز سریع میاد رو بنزین حتی اگه ماشین درجا کار کنه هم اینجوری میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 16. احمد ساری

  ۲۳ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام سوناتا ۲۰۱۴ هنگامی که سرد باشد مشکل ندارد هرچه گرمتر بشود ریپ میزند وقتی یکدفعه گاز بدهم صدای مثل چک چک میدهد وقتی گرمتر شود بوی روغن سوخته میدهد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 17. amirali1375

  ۲۵ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام خسته نباشید یه پراید سال ۸۷ دارم وقتی ماشین یک مدت مثل ۱ روز بدون کار میمونه به محض استارت زدن بوی بدی میده بیرون از اگزوزاش این بو هر چقدر ماشین بیشتر بدون کار بمونه به محض استارت زدن بوی بیشتری میده در حال حرکت هم وقتی دور موتورم به ۳ میرسه بو میپیچه تو اتاق وقتی تو حالت خلاص گاز میدم دود سیاه میاد بیرون دلیلش چیه؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 18. علی

  ۲۸ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام ماشین من (۴۰۵) از اگزوزش بوی دود بدی میاد و به نظرم ماشین بد کار میکنه به نظرم مال اگزوز هستش میشه راهنماییم کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 19. علی

  ۲۸ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  میشه زودتر کمکم کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 20. نیما

  ۲۸ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.من پارس lx مدل ۹۴ دارم توی حرکت یه دفعه گاز نمیخوره و چراغ چک روشن میشه وقی خاموش روشنش کنم خوب میشه یا دیاگ بزنم وکد را پاک کنند چند دقیقه خوبه! پدال گاز و دریچه گاز رو را عوض کردم ولی هنوز خوب نشده.ضمنا مشکل دیگه ای هم داره که اونم صدای گیربکس هست و تووی سرعت پائین هم یه صدای ناهنجاری مثل صدای کشیده شدن قابلمه روو زمین میده لطفا راهنمایی کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 21. saeed

  ۲۹ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلامم.من ی پیکان وانت مدل ۸۸ دارم.امروز وقتی بخاری روشن بود راهنمایی سمت راست زدم متوجه شدم ک ماشین داره بد کار میکنه همینطور به برف پاکنم فشار میاورد ک زد فیوز سوزوند یه فیوز دیگه انداختم ک اونم سوزوند.الانم امپرها راهنما وبوق قطع شده.لطفا راهنماییم کنین مشکل از چیه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 22. عباس

  ۳۰ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام. من پژو ۴۰۵ دارم چند مدتی هست بوی اگزوز تغییر کرده و از موتور هم بوی روغن داغ میاد. پیش مکانیک هم بردم میگن عادیه مشکلی نداره. ولی بو خیلی اذیتم میکنه. داخل اتاق نمیاد ولی شیشه پایین باشه میاد.الان طوری شده که تو پارکینگ خونه درجا کار میکنه بوی اگزوز فضا رو پر میکنه. با تشکر راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 23. عباس

  ۳۰ آبان ۱۳۹۵
  سوابق: (2 ديدگاه)

  با سلام. من پژو ۴۰۵ دارم چند مدتی هست بوی اگزوز تغییر کرده و از موتور هم بوی روغن داغ میاد. پیش مکانیک هم بردم میگن عادیه مشکلی نداره. ولی بو خیلی اذیتم میکنه. داخل اتاق نمیاد ولی شیشه پایین باشه میاد.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. بهزاد

  ۲ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشین من اپتیما ۲۰۱۴ هست چند روزیه بعد از اینکه بردم تعویض روغن یه مشکلاتی داره اول اینکه ماشین وایساده باشه فرمونو میچرخونم صدا میده مثل صدای کشیده شدن چرخ رو زمین ولی قبلا نمیداد موقع راه رفتن ماشین بعضی اوقات لرزش داره که تو سرعتای یکن بالاتر فک میکنم باشه و اینکه فرمون ماشین صاف باشه ولی ماشین داره به طرف راست میره کم کم …. این میتونه از چی باشه ممنون میشم بگید تا ببرم نمایندگی در ضمن موقع تعویض روغن لنت هارو هم چک کرد گفت مشکل نداره گفتم شاید پیچ چرخ شل باشه ولی تنظیم باد پیچارو دید مشکلی نداشت

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. زانیار

  ۷ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  دروود دوستان
  چند روزیه که ماشینم (۴۰۵ SLX) گاز نمی خوره ، یعنی رو همون دور پایین موتور میمونه و پدال گاز عمل نمیکنه باید ماشین رو خاموش کنم و دوباره استارت بزنم تا عمل کنه و چراغ چک هم روشن میمونه
  دیاگ زدیم ارور عدم هماهنگی میان پدال و دریچه گاز میزنه که رفع نمی شه و باید دوباره سیستم فلش بشه تا چراغ چک خاموش شه
  ولی بعد چند روز دوباره همین اتفاق میافته و گاز نمی خوره

  اگه تجربه مشابه داشتید و یا روش درست رفع این ارور رو میدونید سپاسگذار میشم
  به منم بگید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 26. محمدرضا

  ۷ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام وخسته نباشید
  ماشینم پرایده ایرادش اینه که وقتی ماشین سرعت میگیره و میخوای سرعت رو کم کنی ماشین خاموش میشه . چند جا تعمیر گاه هم بردم ولی سر در نیاوردن . لطفا راهنماییم کنید . چکار کنم؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 27. sam

  ۸ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه ۱۱۱ دارم بیشتر اوقات که ماشین رو روشن میکنم چه زمستون یا تابستون و اینکه چه ماشین گرم باشه یا سرد یه یک دقیقه ای که روشن هست دیگه سه کار میکنه و باید یواش یواش گاز بدم تا سرحال بیاد حتی شده ماشین رو پارک کردم رفتم خرید برگشتم خواستم از پارک بیام بیرون دیگه این جوری شده و راه نمیتونه بره.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 28. علی

  ۹ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان,ماشینم پراید مدل ۹۵,ماشین وقتی خلاص میشه پدال گاز بدون اینکه پابزارم رو پدال گاز میخورد امپرش تا ۴هم میرفت,تااینکه استوپرش stoper رو عوض کردم,درجه امپر ایده ال موقع روشن کردن ماشین درحالت خلاص چقدره؟؟
  ممنون میشم,چون الان موقع روشن شدن روی عدد یک هست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 29. سعید..

  ۱۰ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام وخسته نباشید پیکان وانت مدل ۹۳ دارم به خاطر پایین آمدن بیش از حد دور موتور در حالت در جا به طوری ماشین میخواد خاموش بشه و شروع به لرزیدن میکنه ،بردم تست موتور گفت از استپر موتورش هست خلاصه عوضش کرد ولی با این حال بازم هیچ تغییری نکرد .در ضمن موتور وقتی گرمه به این حالت می افته .ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 30. حجت

  ۱۱ آذر ۱۳۹۵
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام،پراید ١١١ دارم حدود ٨٠٠٠ کارکرده،در مواقع زیاد موقعی که شروع به حرکت میکنم در حالت حرکت وقتی پا از روی پدال گاز برمیدارم و بعد از کمی مکس دوباره پدال را فشار میدم صدای جیغ از جلوی ماشین به گوش میرسه بعضی مواقع در دست انداز هم چنین صدایی میده،به چند جا هم بردم نشون دادم ولی کسی علتش رو متوجه نمیشه،خواهشا راهنماییم کنید که چیکار کنم؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا