آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه‌ها

 1. وحيد

  ۱۲ مهر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان

  من ٢٠۶ sd مدل ٩۴ دارم

  پدال گاز ماشینم در حالت ساکن و در در حال حرکت رو دور موتور ١١٠٠ تا به لرزه میافته طوری ک کاملا لرزش پدال گاز رو حس میکنم وبا افزایش دور موتور این لرزش خیلی کمتر میشه ولی ازبین نمیره
  سایر پدال ها و اتاق و … هیچ لرزشی ندارن

  دریچه گاز ماشین سیمی هست
  تمام سرویس های فیلتر و روغن و شمع و وایر و اینا تازه عوض شده

  ممنون میشیم اگه کسی تجربه اینو داره راهنمایی کنه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mehdi

   ۱ خرداد ۱۳۹۷
   سوابق: (6 ديدگاه)

   احتمال زیاد دسته موتور خودرو شما خراب شده
   موتور خودرو روی سه تا دسته موتور نصب میشود که به مرور زمان فرسوده میشود
   احتمال کم استیپ موتور کثیف شده

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 2. مسعود

  ۱۵ مهر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام . خودروی بنده ال ۹۰ هستش .درحال حرکت صدای سوت زدن از چرخ سمت راست جلو شنیده می شه و با ترمز کردن این صدا می افته. دوبار لنت عوض شد ویک بار با تشخیص مکانیک دیسک ترمز تراشکاری شد نتیجه ای نداد . به مکانیکی دیگری بردم گفتند دیسک ها بد تراشیده شده اند لنت ها هم بدرد نمی خورند . دیسک نو ولنت های نو شرکتی انداختیم یک هفته اول خوب بود ولی دوباره در موقع حرکت صداهای سوت مانند که بر روی اعصاب میرود شنیده میشود. کسی از دوستان می تواند راهنمایی کند ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   کالیپر ترمز در اون چرخ ایراد داره و هیچ ربطی به دیسک و لنت نداره. کالیپر ترمز خوب لنت ها رو از دیسک جدا نمیکنه بعد از هربار ترمز، اینه که صدا میده. کالیپر رو تعمیر یا تعویض کنید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 3. عباس

  ۱ آبان ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان
  من ماشین سمند سورن ELX با موتور EF7 دارم .
  ماشینم توی تمام دنده ها در دور موتور ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ صدای زوزه داره لطفآ کسی اگاهی داره نظر بده .
  ممنونم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   دور موتور رو زیر ۲۹۰۰ و یا بالای ۳۰۰۰ نگه دارید، ردیف میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 4. شهاب

  ۵ آبان ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام . ماشین من پراید ۱۳۱ صفر هست از همون اول وقتی شتابگیری میکنم یا به عبارتی فقط زمان گاز دادن ماشین به راست میکشه . تنظیم فرمون و لاستیک و جلوبندی انجام دادم درست نشد . فقط زملن گاز دادن اینجوریه و وقتی خلاص حرکت میکنم خوبه . راهنماییم کنید .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   سیستم انتقال قدرت به چرخها معیوب هست و قدرت به طور مساوی تقسیم نمیشه بین چرخ های جلو، به همین دلیل ماشین به سمت چرخی که قدرته بیشتری بهش میرسه منحرف میشه.. پولوس ها رو چک بفرمایید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 5. رضا متقی

  ۲ آذر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام پراید صبا دارم اکثر اوقات صدایی میاد که به نظر از چرخ سمت چپ جلوست بلبرینگ رو هم عوض کردم نشد وقتی سرعت میگیرم و خلاص حرکت میکنم تا وقتی سرعت خیلی کم نشده بوضوح صدا میاد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 6. محمد خسروی

  ۱۵ آذر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.
  ال۹۰ مدل۹۲ دارم
  در حالت عادی خوبه ولی در ترافیک سنگین موقع کلاژ گرفتن ریپ میزنه و باید با گاز زیاد کلاژ ازاد کنی به نظر شما مشکل چیه.
  ممنون از راهنمایی شما

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Reza

   ۴ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1 ديدگاه)

   استپ موتورشه یا همون استپر

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 7. رضا

  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ٢٠۶ sd مدل ٩٣ دارم خواستم بدونم دلیل حرکت های رفتو برگشتی در حین گاز دادن و برداشتن پا از روی پدال ناگهانی چیست به عبارتی ماشین آارامش ندارد و با کم و زیاد کردن فشار پدال گاز ماشین کله میزند
  متشکرم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 8. Fatemeh

  ۶ دی ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یه اپل کورسا ۹۴دارم بعد آزمونها روشن کردم دم در بالانس برای تنظیم باد وایرادی بااینکه ترمز دستی راکردم ورامین خاموش بود ماشین حرکت میکند ورامین راتودنده گذاشتم بازم حرکت میکند مشکل از کجاست
  لطفا جواب رابه ایمیل بفرستید ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. رضا

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام پراید ۸۸صبا دارم دنده ۱بدون گاز دادن مسافت زیادی ماشین راه میره عیبشو کسی اگه میدونه به ایمیلم بفرسته ممنون میشم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   خدایا این ایرادای الکی و ساده رو طرف بلد نیس، حتی تشخیص نمیده دور موتورش در حالت عادی بالا هست و باید رو کمتر تنظیمش کنه. وااااای که ما چقد از اینا در مغازمون داریم..

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. mahdi

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ماشینم پژو ۴۰۵ مدل ۸۸ هستش زمانی که روشن میکنم مخصوصا تو سرما بوی روغن سوخته میزنه بیرون با دود ابی یکم کار میکنه و گرم میشه خوب میشه تعمیرگاه بردم چک کردم چون موتور گرم بوده گفتن مشکلی نداره ولی خودم حس میکنم میخوادبدبختم کنه لطفا راهنماییم کنیدممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   دود آبی فقط و فقط علتش روغن سوزیه که در خودروی شما خیلی خفیف این اتفاق افتاده. یعنی نشت روغن به داخل سیلندر خیلی ناچیز هست، به همین علت وقتی موتور چندساعت خاموشه، مقداری روغن وارد میشه، بعد روشن که میکنین اون روغنه جمع شده میسوزه و بعد دیگه چون مقدارش ناچیزه، حس میکنین درست شده.. که درست نشده در واقع

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. امیر

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام ببخشید من یه پرشیا داشبورد جدید دارم وقتی بلوتوث روشن میکنم چشمک میزنه و به گوشی وصل میکنم علامت ضبط ماشین هنوز چشمک میزنه ولی از توی گوشی وصل هستش
  و نمیتونم اهنگ بزارم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   آهنگ نذارید!
   سی دی یا فلش مموری بذارید
   ماشین رو بفروشید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 12. hojjat.gallardo

  ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
  سوابق: (185 ديدگاه)

  بچه ها یه پژو ٢٠٠٠ که داده تمام رنگش کردن بدون ضربه هست بنظرتون چطوره ؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   عالیه، در حد فراری لافراری ارزشمند و خاصه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 13. Fardin

  ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.
  من ماشینم ۴۰۵تیوفایو هس داشتم چراغ صندوق عقب رو جا میزدم اتصال کرد ب بدنه حالانه چراغ سقف داخل روشن میشه نه با ریموت در ها باز و بسته میشه مشکلش چیه.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   فیوز : |

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 14. ایمان فرزانه

  ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و عرض ادب
  تیگو۵ مدل ۹۶ دارم. در شروع به حرکت با فشار پدال گاز، صدای خرخر از موتور (شاید هم گیربکس) شنیده می شود و پدال هم زیر پا می لرزد، زمانیکه گیربکس دنده را عوض می کند نیز این اتفاق می افتد.
  چرخ جلو سمت راست هم در دست انداز ها (مخصوصاً اگر چند دست انداز پشت سر هم باشند) می کوبد (گوپ گوپ گوپ صدا می دهد) که چرخ جلو سمت چپ هم کم کم دارد به صدا می افتد، مشکل چیست؟ لطفاً راهنمای کنید. ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   مشکل اینه که خودروی شما چینیه و دوزار نمی ارزه : )) پولتون رو فعلا به مزخرفاته چینی ندین

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 15. علی

  ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام دوستان ۲۰۶ صفر تیپ ۲ دارم..وقتی ماشین سرد هستش وقتی کلاچ را میگیرم ویا تو حرکت هستم و کالج درگیر نیست صدا جیر جیر میده رفتم نمایندگی گفتن واشر گلوی اگزوز هستش چندبار بردمش ولی درست نشده میشه راهنمایی کنید چکار کنم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   جیر جیرک رفته تو کلاچ، پیف پاف روزی سه نوبت بزنین حل میشه..

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 16. علی باقری

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام خودروی سانتافه دارم که مدتی است که اگه خودرو حدود یک هفته خاموش باشد واستفاده نکنم باطری کامل تخلیه میشود که مجبورشدم هنگامی که استفاده نمی کنم بست باطری راجداکنم وبعدازهرمدتی که نصب کنم راحت روشن میشود ومن حس میکنم بعدازبازبست کردن سپرهای عقب وجلو این مشکل پیش اومده لطفا راههنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   ماشینتون به اصطلاح برق دزدی داره. یعنی همون سپر ها رو که باز و بسته کردن براتون، یکی از سیم های سیستم روشنایی (یا هر سیمی) اتصال با بدنه یا جایی پیدا کرده و در زمان خاموش بودن از باتری برق میکشه. البته ممکنه ایراد از قسمت های دیگه باشه ولی قطعا مشکل برق دزدی هست

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 17. بهروز

  ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من یه پراید مدل ۹۴ ۱۳۲ دارم که تقریبا که وقتی گاز میدم بیشتر مواقع دور موتورش دیر از ۲ تا ۱ میاد پایین و تعویض دنده باعث پرش ماشین میشه و حسابی نروم رفته. تقریبا از اول همین مشکل رو داشتم. کسی میدونه علتش چیه؟! استپر هم هر ۶ ماه یبار خراب میشه عوض میکنم خسته شدم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Armin

   ۹ آذر ۱۳۹۷
   سوابق: (4 ديدگاه)

   سلام دوست خوبم مشکلت استپر
   استپر زیمنس بگیر
   بنده مکانیک هستم اگه کاری از دستم براوپددرخدمتم
   ۰۹۱۹۷۳۲۷۹۹۶

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 18. موسوی

  ۶ مهر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک پراید ۸۹ با کارکرد ۱۰۰ هزار دارم دو سه روزه در سرعت کم با دنده ۱ و هنگام روشن شدن کولر از جلو بندی صدای لق‌ بودن چیزی شنیده می‌شود و در سرعت بالا و دنده ۳ اصلا صدا شنیده نمی‌شود خیلی نگرانم که مشکل خاصی باشد لطفا راهنمایی کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   مشکل لق بودنه چیزی در جلو بندیه، لق بودگی رو تعمیر کنین : )

   (طبق خودرو مشکل داره)

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 19. نگین

  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام، من ماشینم پژو پارسه، بعدش یه بار از پیشم محکم تو یه گودی افتاد و کفش کشیده شد و لاستیکشم پنچر شد، الان هنگام حرکت ماشین صدا میده زیاد، در حالی ک قبلا نمیداده اصلا وخیلی روان بوده، به نظرتون اشکال از چیه؟؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Armin

   ۹ آذر ۱۳۹۷
   سوابق: (4 ديدگاه)

   سلام دوست خوبم
   مشکل از جلوبندی شماست
   بنده مکانیکم اگه کاری بود در خدمتم
   ۰۹۱۹۷۳۲۷۹۹۶

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   مشکل اینه که زدی ماشینو ترکوندی، میخوای صدا هم نده؟
   ممکنه از ۱۰جا ایراد بوجود اومده باشه خب

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 20. kanal

  ۸ آبان ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  خودرو پارس ۹۱ دارم بوی بد از اگزوز خارج میشه ودرجا بدکارمیکنه ولی شتاب ماشین خوبه دوغن واب کم نمیکنه جایی نشون دادم گفت باید سیلندر بازبشه بدونیم مشکل چیه ایا ازپیستون یا سیلندر لطفا راهنمایی فرمایید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   ماشینه شما عین راسو از خودش بو متصاعد میکنه، بی ادبه
   از ماسک استفاده کنین

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 21. کیانوش سهرابی پور

  ۱۷ آبان ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  ببخشید در حال حرکت بودم که موتور خاموش شد بعد متوجه شدم روغن از هواکش با فشار خارج میشه خودرو تویوتا کمری مدل ۲۰۰۹ هست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   تبریک میگم، بیچاره شدی
   سیستم هیدرولیک احتمالا جنتش پاره شده تو خوشبینانه ترین حالت..

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 22. مجتبی

  ۵ آذر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام، من یه ۴۰۵ مدل ۹۰ دارم که دنده اتوماتیک ماشین من و تقریبا ۱۸۰۰۰ کارکرده مشکلی که برای من به وجود اومده اینه که چرا ماشین من وقتی با کش رو پر می کنم احساس می کنم به سرعت خالی میشه من دیروز یا پریروز باک رو پر کرده و تقریبا ۵۵ تا ۶۰ کیلومتر استفاده کردم از ماشین و خط باک از خط اول عبور کرده اینطور که تقریباً محاسبه کردم الان ماشین هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۸ لیتر داره میسوزونه چه کار کنم مشکل ماشین من چیه با تشکر از سایت خوبتون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Armin

   ۹ آذر ۱۳۹۷
   سوابق: (4 ديدگاه)

   دوست خوبم اول ببین بوی بنزین نمیزنه تو ماشین
   و بعد چک کن بنزین نشتی نداری
   و در مرحله اخر شمع و وایر عوض کن
   بنده مکانیکم درخدمتم سوالی بود
   ۰۹۱۹۷۳۲۷۹۹۶

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   مشکل از ناهماهنگی گیربکس با موتور هست. گیربکس برای این موتور طراحی نشده، هیچوقتم درست بشو نیست، نهایتا بتونی یک یا دو لیتر مصرف رو پایین بیاری

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 23. Armin

  ۹ آذر ۱۳۹۷
  سوابق: (4 ديدگاه)

  شمعاتو چک کن

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. محمد

  ۱۰ آذر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام در دور برگردون ها هنگام ترمز صدا ی بوق مانند که صدای بمی دارد از ماشین شنیده می شود نوع ماشین تیبا صندوق دار
  دوستان علت را لطفا بگید ممنون

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   صدا به احتمال زیاد مربوط به سیستم فرمان هست که به عملکرد ترمزها فشار میاره، مستقیما پیش تعمیرکار فرمان برید اول

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. امید

   ۲۳ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1 ديدگاه)

   سلام منم ماشینم تیبا هس،همین صدا میده روغن هیدرولیک کشیدم توش اشغال بود،میرفت جلو سوراخ لوله رفت میگرفت روغن کم میرسید وقتی فرمونم پرمیدادم صدا میداد درس شد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 25. مرادی

  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام یه ۲۰۶ مدل ۹۰ دارم، رو دور ۳۰۰۰ یه صدای قر میده، اگزوزم هم از انبار وسط تا خروجی اگزوز میلرزه.
  سینیم رو باز کردم از سینی نبوده، دسته موتورها و دسته گیربکس هم چک کردم نبوده، اگزوز رو هم تا حالا به ده نفر نشون دادم میگن سالمه و جایی گیر نیست،
  صداو لرزش تو اتاق به وضوح شنیده میشه ولی بیرون از ماشین متوجه نمیشن.
  تاحالا پیش کلی مکانیک و اگزوزساز و حتی نمایندگی ایرانخودرو بردم متوجه نشدن از چیه.
  اگه کسی میدونه یا سابقه چنین مشکلی داشته رو لطف کنه به ایمیلم یا شماره تماسم راه کارشو بهم بگه، یا همینجا پاسخ سوالمو محبت کنه و جواب بده.
  باتشکر

  ممنون میشم با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   مشکل ماشین درد بی درمان هست با توضیحات شما، چاره هم نداره. چون اینجور که گفتین، پیش سی نفر مکانیک بردین اقلا!

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 26. مسعود

  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من یک خودرو سراتو سایپا دارم
  حدود یک سال کارکرده
  وقتی ترمز میگرن همون ابتدای کورس پدال ترمز یک صدای طق طق میده که مشخصه از ارتباط میله پدال تا بوستر هست
  چند باری نمایندگی بردم نتونستن حلش کنن و استپ ترمز و عوض کردن
  اگه اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید
  راستی این صدا در مواقعی که سرد هست خیلی بیشتره

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۱ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   خودروی خود را فروخته، یدونه سراتو ۲۰۱۲ وارداتی بگیرید، از ای اس پی ش هم لذت ببرید و باقی پولتون هم جیبتون بذارید و به جون من دعا کنین
   والا! سایپا گند زده به این سراتو

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 27. جلال موسوی

  ۴ دی ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام خدمت دوستان عزیز – من یه تیبای ۹۵ دوگانه سوز دارم که بیشتر اوقات زمانی که خودرو در حالت خلاص کار می کند صدای لق لق از سمت گیربکس بگوش می رسد که با یک یا دوبار کلاچ گرفتن این مشکل برطرف می شود لطفاً راهنمایی فرمایید اراد از کجاست (بیشترین میزان صدا در صبح )

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۵ دی ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   اگه بیشتر صبح صدا میده ممکنه بخاطر کم بودن یا گذشتن از موعد تعویض واسکازین باشه. واسکازین رو ما به مشتریا توصیه میکنیم نهایتا ۳۰هزار تا تعویض کنن، نمونه ایرانی هم بریزید.
   مورد دیگه اینکه کلا کیفیت گیربکس پراید و تیبا های بعد از سال ۹۱-۹۲ به طرز بدی پایین هست و درواقع به طرز خنده داری شانسی بعضیا خوبه بعضی بد. آلیاژ ضعیفی توشون بکار رفته (پراید های قدیمی تر هرگز مشکل گیربکس نداشتن تو پنج سال اول)
   خلاصه که واسکازین رو فعلا چک و تعویض کنید ایشالا ردیف میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 28. علی شعبانی

  ۶ دی ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام. من ماشین سمند دارم مدل ۹۴ و EF7، در سرعت های بالاتر از ۶۰ وقتی که پام رو از روی گاز بر می دارم تا سرعت ماشین کم بشه بدون اینکه ترمز بگیرم و یا کلاچ رو فشار بدم صدایی شبیه ویبره میاد انگار که ماشین از روی برجستگی های پشت سر هم که برای بیدار موندن راننده در سطح جاده میذارن رد شده. اگر ممکنه بنده رو راهنمایی کنید.
  با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   وارد منوی ستینگ شده و در قسمت کال ستینگ، تیک ویبره رو بردارید، درست میشه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 29. امیر نجفی

  ۷ دی ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام من پراید مدل ۸۹ دارم دنده یک که جا میره موقه حرکت ماشین راه میفته بعد موقه گاز دادن یه صدای وحشتناک از زیر ماشین میاد و ماشین تکون میخوره و مانع حرکت میشه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   ااون فرشته ی نجاته که نمیذاره پرایدتون حرکت کنه، اون صدای وحشتناکم صدایداد زدنه پراید رو سر فرشته ی مهربونه : )

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 30. کاظم

  ۲۹ دی ۱۳۹۷
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  یه روا دوگانه کارخانه مدل ۸۶ دارم چند وقتیه دور موتور وقتی کلاچ میگیرم بیش از حد پایین میاد و نزدیک ۶۰۰ و موتور به لرزه میفته ولی دوباره برمی گرده روی ۹۰۰ ثابت می مونه گاهی اوقات که ماشین گرم شده برعکس میشه و دور موتور دیر پایین میاد در حقیقت دور موتور با کاهش سرعت کم کم پایین میاد و وقتی میخای مثلا از دنده ۴ میخوای سرعت کم کنی و به دنده ۳ بری دور موتور بیش از حد بالاست. لازم به ذکره که این مشکلات خیلی بیشتر روی گاز پیش میاد تا روی بنزین . روی بنزین خیلی کمتر این مشکلات پیش میاد. یه مشکل دیگه ای که هست اینکه وقتی ماشینو توی جاده زیاد میرونم و ماشین گرم شده عقربه سرعت توی سرعت ۱۰۰ تا ۱۱۰ شروع میکنه دل زدن
  خلاصه کارهایی که انجام دادم ۱. شستشو و تنظبم رگلاتور گاز ۲. تست و شستشوی انژکتور ۳. فیلر گیری ۴. تعویض شمع و استپر موتور ۵. تعویض آفتامات دینام و تست سلامت دینام و باطری
  خلاصه درست نشد که نشد
  من خودم به سنسور سرعت هم شک دارم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. Mad.z.Max

   ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
   سوابق: (1153 ديدگاه)

   روا مدل ۸۶ رو امسال چارشنبه سوری آتیش بزنین، هم خدمتی به خودتون و بشریت کردین، هم بلخره خوش میگذره دور هم : ))
   (سنسور اکسیژن معیوبه، مپ سنسور اکسیژن هم چک کنین)

   موافقم ۰
   مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا