قیمت روز انواع موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت‌های ایرانی – طرح هوندا CG

مدلمشخصاتقیمت
احسان۱۲۵---
احسان۲۰۰---
باجاج بوکسر۱۲۵---
باجاج بوکسر۱۵۰---
پرواز۱۲۵---
پرواز۱۵۰---
پیشتاز۱۲۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰
تک تاز موتور۱۵۰---
تک تاز موتور۱۲۵---
تلاش۱۲۵---
رایکا۱۲۵---
رهروMW 150---
زمرد کویر۱۵۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰
زمرد کویر۲۰۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰
ساوین۱۲۵---
شهاب۱۲۵---
عرشیا۱۲۵---
ماهرون۱۲۵---
مهران۱۲۵---
مهتا۱۲۵---
کبیر۲۰۰ KMC---
کبیر۱۲۵ KM۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کثیر CDi 125---
کویر موتورCDi 125---
کویر موتورCDi 150---
کی وی Keeway۱۵۰---
نامی۲۰۰---
همتازSH 200 شکاری۳۱,۷۰۰,۰۰۰
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹

قیمت موتورسیکلت‌های اسکوتر/کاب

مدلمشخصاتقیمت
احسانRD۲۵,۰۰۰,۰۰۰
باسلSC1 110۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بنلی سیتا ۱۲۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰
بنلی کافه نرو ۱۵۰---
پیشتازبرقی EM2000۲۸,۲۰۰,۰۰۰
پیاجیوMedley 125---
تی وی اس دز۱۱۰---
تی وی اس ژوپیتر۱۱۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگو۱۱۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکز۱۲۵---
ثمینبرقی SK800۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جهان رو گالکسی۱۳۰---
جهان همتاهمتاز کروز RS 150---
سالارگستر DASH 120---
کویر رادیسون۱۲۵---
کویر رادیسون۱۵۰---
کویر KV1958برقی۲۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا ویو۱۲۵---
هوندا کلیک۱۲۵---
هوندا کلیک۱۵۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰
هیرو پلیژر۱۲۵---
هیرو دش۱۲۰---
وسپا۱۵۰cc اسپرینت۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا۱۵۰cc پریماورا---
وسپاGTV 300---
وسپاSXL 150۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دینولئوپارد ۲۰۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰
دینوکاوان ۱۲۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دینوویند ۲۰۰---
زمرد۱۲۵ S۲۶,۵۰۰,۰۰۰
ماهیندراگوستو ۱۱۰ فلایت---
نوین سیکلتبرقی TDR2232---
همتازبرقی EM800۱۴,۴۰۰,۰۰۰
همتازبرقی EM1200۱۸,۹۰۰,۰۰۰
همتازبرقی EH2000۲۱,۷۰۰,۰۰۰
همتازبرقی EM3000 اسیدی۲۵,۵۰۰,۰۰۰
همتازبرقی EM3000 لیتیومی۳۲,۵۰۰,۰۰۰
همتازبرقی ERS-2 5000۶۹,۵۰۰,۰۰۰
همتازRS 150۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماهاگرند فیلانو ۱۲۵۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹

قیمت موتورسیکلت‌های شهری تا ۲۵۰ سی‌سی

مدلمشخصاتقیمت
ام کا زد MKZ۲۰۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
TVS آپاچیRTR 160۶۰,۰۰۰,۰۰۰
TVS آپاچیRTR 180---
TVS آپاچی RTR 200---
باجاجاونجر ۲۲۰ کروزر۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاجدیسکاور ۱۲۵---
باجاجباکسر ۱۵۰---
باجاجپالس ۱۵۰AS---
باجاجپالس ۱۶۰NS۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
باجاجپالس ۱۸۰ UG4---
باجاجپالس ۲۰۰RS۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاجپالس ۲۰۰NS۸۹,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز۲۰۰ CDI۳۱,۵۰۰,۰۰۰
پیشتاز کافه ریسر۲۴۹X۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلیتی ان تی ۱۵۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بنلیتی ان تی ۲۴۹S۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بنلی۱۸۰ S۹۱,۰۰۰,۰۰۰
بنلیS 249۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکیجیکسر ۱۵۰۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکیV-Storm۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکیاینازوما ۲۵۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایلیمتیپ ۱---
دایلیمتیپ ۲---
دربیGTR 160cc---
رگال رپتوردیتونا ۲۵۰---
رگال رپتوربابر ۲۵۰---
رگال رپتوراسپایدر ۲۵۰---
رگال رپتورفالکن ۲۵۰---
زونتس V249۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰
زونتسR249 کی‌لس۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر۲۰۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کی تی ام KTMدوک ۲۰۰---
کی تی ام KTMRC 250---
کاوازاکیZ 250
کاوازاکیاسترلا ۲۵۰---
کاوازاکینینجا ۲۵۰ نیوفیس۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکینینجا ۳۰۰---
فلاتطرح KTM 250۹۰,۰۰۰,۰۰۰
لیفان۲۰۰ KPS---
کویر موتورکراس CRF---
مگلی۲۰۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامیRX249۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهارچرخCF 1000۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهارچرخAU200۹۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهارچرخATV 125۵۲,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهارچرخATV 250۸۷,۰۰۰,۰۰۰
هیروتریلر ۱۵۰---
هیروهانک ۱۵۰---
هونداCBR 250---
هونداCB 250---
هیوسانگآکوئلا---
هیوسانگجی تی آر---
هیوسانگGTN---
هیوسانگGTR C---
هیوسانگاکسیو R---
یاماهاNMAX 150۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
تریل روانQM200۹۲,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیرازپرواز ۲۰۰ تریل---
تاریخ به روز رسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۱

قیمت موتورسیکلت‌های ریس (بدون پلاک)

مدلمشخصاتقیمت بازار
سوزوکیGSX S1000---
سوزوکیGSX 600---
کاوازاکی نینجاZ1000---
کاوازاکی نینجاZX-6R---
کاوازاکی نینجاH2---
هونداCBR 600---
هوندا رپسولCBR 1000---
یاماهاR3---
هیوسانگ آکوئلا۶۰۰cc---
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا