قیمت روز انواع موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت‌

مدلتوضیحاتقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SR 160مدل ۱۴۰۲۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
آپریلیا STR 160مدل ۱۴۰۲۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰
آپریلیا SXR 160مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
آپریلیا STR GT 175مدل ۱۴۰۲---۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰
آپریلیا STR GT 175Sمدل ۱۴۰۲---۴۸۹,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CL 150مدل ۱۴۰۱ کیلس---۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CX 180مدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی FX 150مدل ۱۴۰۲۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی J 200مدل ۱۴۰۲۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JT 200مدل ۱۴۰۳۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۷,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JX 250مدل ۱۴۰۲۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 180مدل ۱۴۰۲۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 250مدل ۱۴۰۲۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 180مدل ۱۴۰۱۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 250مدل ۱۴۰۱۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی OR 125مدل ۱۴۰۲---۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SF 180مدل ۱۴۰۲۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 200مدل ۱۴۰۲۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی TN 110مدل ۱۴۰۲---۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ DS 200مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200مدل ۱۴۰۲۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200 PROمدل ۱۴۰۲۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ X2مدل ۱۴۰۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ XY150مدل ۱۴۰۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰مدل ۱۴۰۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰مدل ۱۴۰۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵مدل ۱۴۰۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹مدل ۱۴۰۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱مدل ۱۴۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲مدل ۱۴۰۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ وترانومدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج اونجر ۲۲۰مدل ۱۴۰۱۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 160مدل ۱۴۰۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 200مدل ۱۴۰۲۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج دومینار ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی SETA 125مدل ۱۴۰۲---۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 135مدل ۱۴۰۲-سفید، مشکی و قرمز---۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 135مدل ۱۴۰۲-سبز---۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 15 EFIمدل ۱۴۰۲---۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 150مدل ۱۴۰۳۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۲ رنگ سبز۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۲ رنگ سفید، مشکی و قرمز۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۳,۱۰۰,۰۰۰
بنلی TRK 249 Nمدل ۱۴۰۲۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰
بنلی VZ 125مدل ۱۴۰۲---۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
بنلی پانارئا ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰
بنلی لئون چینو ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰
پژو جانگو ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPEمدل ۱۴۰۲۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو بورلی ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو بورلی ۲۴۹sمدل ۱۴۰۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰
تی وی اس استار HLX 150مدل ۱۴۰۳۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰
تی وی اس انتورک ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکزمدل ۱۴۰۳۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگومدل ۱۴۰۲۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰
جهان همتا بلنتا VLX 150مدل ۱۴۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا Z 249مدل ۱۴۰۲۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا Z1مدل ۱۴۰۲۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا کلیک V 150مدل ۱۴۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا فلات تریل ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا RS 150مدل ۱۴۰۲۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی HX 180مدل ۱۴۰۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی JP 150مدل ۱۴۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی RX 249مدل ۱۴۰۲۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی RZ 249مدل ۱۴۰۲۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
دینو BD 249مدل ۱۴۰۱۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
دینو کاوان ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰---
روان سیکلت QM 200مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
رویال الوی TG 180مدل ۱۴۰۲۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230مدل ۱۴۰۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230Nمدل ۱۴۰۲۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰
زونتس V249مدل ۱۴۰۱---۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 G1مدل ۱۴۰۲-رینگ پره‌ای۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 Uمدل ۱۴۰۱۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 U1مدل ۱۴۰۱۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 Z2مدل ۱۴۰۲۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Rمدل ۱۴۰۱۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ بدون باکس۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱ جی پی۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
سپهر خودرو شارک L200مدل ۱۴۰۲۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی V-Strom 250مدل ۱۴۰۲۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی اینازوما GW250مدل ۱۴۰۱۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو CUxمدل ۱۴۰۱---۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰
سوکو CUx Ducatiمدل ۱۴۰۱---۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰
سوکو TCمدل ۱۴۰۱---۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱---۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱-رینگ پره‌ای۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰
سوکو TSمدل ۱۴۰۱---۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰
سوکو TS Pمدل ۱۴۰۱---۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰
سهند سیکلت لاکی VF3 185مدل ۱۴۰۲۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 NKمدل ۱۴۰۲۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 SRمدل ۱۴۰۲۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو Cforce 110مدل ۱۴۰۲---۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰
سی اف موتو Cforce EV 110مدل ۱۴۰۲---۳۲۱,۱۰۰,۰۰۰
سی اف موتو NK 150مدل ۱۴۰۲۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا AC4مدل ۱۴۰۲۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا CRT 160مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا DS2مدل ۱۴۰۲---۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا RX 150مدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۲۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۲-رالی۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا VSP 170مدل ۱۴۰۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیکمدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰
کابالرو اسکرمبلر ۲۴۹------۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰
کابالرو فلت ترک ۲۵۰------۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰
کاوازاکی KX 250Fمدل ۱۴۰۲۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی Z 248Nمدل ۱۴۰۲---۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰
کاوازاکی Z250مدل ۱۴۰۳۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی استرلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷۸,۶۰۰,۰۰۰
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰------۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰مدل ۱۴۰۱ با ABS۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SEمدل ۱۴۰۲۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ZX-25Rمدل ۱۴۰۲ بدون ABS۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی ورسیس X250مدل ۱۴۰۲۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو A 150مدل ۱۴۰۱---۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰
کایو A 180مدل ۱۴۰۰---۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰
کایو A 300نیکران موتور---۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰
کایو AU 110مدل ۱۴۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰
کایو AU 150مدل ۱۴۰۲۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰
کایو AU 180مدل ۱۴۰۱۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰
کایو AU 180N------۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰
کایو AU 200------۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰
کایو AU 300نیکران موتور---۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰
کایو AY 70------۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰
کایو K6 ENDUROنیکران موتور---۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰
کبیر موتور ADV 150iمدل ۱۴۰۲۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور KLD 200مدل ۱۴۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور NVX 170مدل ۱۴۰۱۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور رایز NVX 150iمدل ۱۴۰۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور ساتلیس S 170مدل ۱۴۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰مدل ۱۴۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 125مدل ۱۴۰۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 200مدل ۱۴۰۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CGL150مدل ۱۴۰۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰---
کودرکوادرو ۴۰۰مدل ۱۴۰۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ۱۹۵۸------۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور AGV 150مدل ۱۴۰۲۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور AGV 150باکس دار---۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249تیپ ۲---۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249تیپ ۳---۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125هندلی باکس دار---۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 استارتی باکس دار---۹۶,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 استارتی---۹۴,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125هندلی---۹۳,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150استارتی دیسک اسپرت---۸۹,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150استارتی دیسک اسپرت باکس دار---۹۱,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ پره‌ای---۹۵,۷۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ پره‌ای باکس دار---۹۷,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ اسپرت---۹۶,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150رینگ اسپرت باکس دار---۹۸,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200مدل ۱۴۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200باکس دار---۹۹,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES1 1800مدل ۱۴۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES2 1500مدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 1500مدل ۱۴۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 2000مدل ۱۴۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES6 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۲,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES8 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۱,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST2 1500مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۶۸,۱۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST4 1500مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور ET1مدل ۱۴۰۱۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور iTangoمدل ۱۴۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور iTank------۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور M1-70مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور MADمدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰
کویر موتور MAD Truckمدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MT2-70مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۱۰۰,۰۰۰
کویر موتور S1 125مدل ۱۴۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150مدل ۱۴۰۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150باکس دار---۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150مدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150باکس دار---۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲-باکس دار۹۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰
کویر موتور S7 150------۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور ST3-220مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰
کویر موتور T2 248 Nمدل ۱۴۰۱۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰
کویر موتور T4 200مدل ۱۴۰۱۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰
کویر موتور X2 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 250مدل ۱۳۹۹۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام RC 200مدل ۱۴۰۲ ABS۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۱,۴۰۰,۰۰۰
کی تی ام ادونچر ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۰۰مدل ۱۳۹۹۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰
کی وی XVD 249------۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰
کی وی CITY 150 EFIمدل ۱۴۰۲۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کی وی K249nمدل ۱۴۰۲۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۷۰۰,۰۰۰
کی وی K249NRمدل ۱۴۰۲۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰
کی وی K249Rمدل ۱۴۰۲۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ویسته ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کیمکو MXU 300i------۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰
کیمکو X-town CT249------۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور LTR 150مدل ۱۴۰۲۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150مدل ۱۴۰۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRV 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور VPS 125------۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
گس گس EC 249Fمدل ۱۴۰۲۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
گس گس EX 250Fمدل ۱۴۰۲۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
لامبرتا LPB 170------۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۸,۹۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۲۰۰,۰۰۰
لیفان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰
لیفان BM 180مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 200مدل ۱۴۰۲۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 250مدل ۱۴۰۲۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰
لیفان KPV 150------۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰
لیفان KPV 150 safari------۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
مگلی ۲۰۰Rمدل ۱۴۰۳ SE۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249 Paganiمدل ۱۴۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی RX249مدل ۱۴۰۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو محرکه نامی TS150مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲ استارتی۵۹,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۶,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RDمدل ۱۴۰۲---۶۹,۶۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gyمدل ۱۴۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI مدل ۱۴۰۲-هندلی---۶۹,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۶۸,۲۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI مدل ۱۴۰۲---۶۳,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-هوا خنک۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160مدل ۱۴۰۲-آب خنک۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170مدل ۱۴۰۲-آب خنک۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170مدل ۱۴۰۲-هوا خنک---۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲-آب خنک۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CCمدل ۱۴۰۲ RED۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا اسپرینت ۱۵۰Sمدل ۱۴۰۲۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUBمدل ۱۴۰۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ تورینگ------۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپرمدل ۱۴۰۲۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپر تکمدل ۱۴۰۲۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرتمدل ۱۴۰۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر نتمدل ۱۴۰۲۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلابمدل ۱۴۰۲۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰مدل ۱۴۰۳۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰---
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا ADV 150مدل ۱۴۰۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا ADV 160مدل ۱۴۰۲۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا CRF L250مدل ۱۴۰۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 150مدل ۱۴۰۱۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 160مدل ۱۴۰۲۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا بیت ۱۱۰مدل ۱۴۰۱۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا فیوچر ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۶۰مدل ۱۴۰۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۷,۶۰۰,۰۰۰
یاماها AEROX 155مدل ۱۴۰۲-ABS۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰
یاماها MT 15مدل ۱۴۰۲۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰
یاماها MT 25مدل ۱۴۰۲۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰
یاماها MX Kingمدل ۱۴۰۲۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۳۵۰,۰۰۰
یاماها WR 155مدل ۱۴۰۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XMAX 250مدل ۱۴۰۲۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155مدل ۱۴۰۲۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۱۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R15مدل ۱۴۰۲۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R25مدل ۱۳۹۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰
یاماها رپتور ۹۰مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS---۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰

تاریخ به روز رسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکمه بازگشت به بالا