آگهی فروش خودرو

آگهی های فروش خودرو خود را می توانید در ذیل همین برگه قرار دهید. حتما یک شماره تماس و قیمت مشخص و ویژگیها و مشخصات دقیقی از خودروی خود را ذکر نمایید. اطلاعات مهم را می توانید بدین شرح دسته بندی نمایید:

اطلاعات خودرو شامل:

  • نام خودرو
  • مدل خودرو
  • وضعیت بدنه از نظر تصادف
  • وضعیت بیمه
  • وضعیت امکانات و آپشنهای اضافی
  • قیمت مورد نظر

اطلاعات فروشنده شامل:

  • شهر
  • نام فروشنده
  • تلفن تماس به همراه ساعات تماس

خریداران گرامی نیز برای تماس با فروشندگان، به ساعات تماس و همچنین تاریخ آگهی توجه فرمایند.

با سپاس