آموزش

یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مشابه

‫۱,۱۷۰ دیدگاه‌ها

 1. mahmood

  ۱۵ دی ۱۳۹۰
  سوابق: (2 ديدگاه)

  سلام از مطالب خوبتون خیلی استفاده کردم،گه میشه درباره نحوه صحیح رانندگی تا سطوح پیشرفته هم یکم توضیح بدین،متشکرم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 2. behzad

  ۲۴ دی ۱۳۹۰
  سوابق: (1 ديدگاه)

  estefade kardim kheyli mamnun

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 3. فرشاد اختیاری

  ۱۴ بهمن ۱۳۹۰
  سوابق: (1 ديدگاه)

  چون رشته ام مهندسی مکانیک خیلی استفاده کردم متشکرم.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 4. مهرداد

  ۸ فروردین ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  متشکرم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 5. مریم

  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام

  با تشگر از زحمات شما.
  ماشین من راحت دنده عوض می کند. گاز می خوره اما حرکت نمی کنه. در ضمن وقتی توی دنده هستش دور موتورش خیلی بالا می ره با یک گازدادن ساده.
  در ضمن ماشینم پزو هستش

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. مهدی

   ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
   سوابق: (80 ديدگاه)

   باید ببریش دیاگ
   احتمالا مشکل از ((استپر))است

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. parham 15

    ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
    سوابق: (130 ديدگاه)

    آقامهدی یک کم زود جواب ایشون رو ندادی؟۵اردیبهشت ۲۸شهریور !!!!!

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  2. جاوید

   ۲ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (1 ديدگاه)

   دیسک و صحفه سوخته

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  3. سواد

   ۲۲ تیر ۱۳۹۲
   سوابق: (1 ديدگاه)

   این مشکل در مورد آردی پراید پیش امده

   سیم کلاچ به موتور بسته شده

   دو دور پیچ ان را سفت کنید حله

   من اردی داشتم این مشکل در چالوس اتفاق افتاد

   الان که پراید دارم در گردنه حیران با گازو کلاچ کارمیکرم این اتفاق افتاد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 6. mohammad

  ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام لطفا درباره رفع عیب خودروهای دوگانه سوز دستی توضیح دهید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 7. mohammad hossein

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  salam.gol modele86 daram.yebar beelate kharabie pompe roghan motor girpajh karde.bad dorostesh kardam,tasme time avaz.roghano fiter taviz.filter havam hamintor.safi benzin ok ama to doore motore2200ye rip mizane vel mikone bad age to sarbalai basham ya dore motor kam bashe gofl mikone az egzor sedaye tapp tp=op miad dg hamonja mione pet pet mikone ta ye makos bedam dore motor bere balla.to hameye dandehaam hast faghad dore motore2200.diagham zadam nafahmide mige shamam avaz kon.avaz mikonam vali motmaen nistam doros beshe lotfan komakam konim.mohammad hossein az karaj

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   مشکل از اهم سنسور میل سوپاپ است.یا پروگرامینگ ای سی یو.ضمنا پتانسومتر دریچه گازتون احتمال عدم ارسال زاویه به ای سی یو را در زاویه ای خاص دارد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 8. amin

  ۷ تیر ۱۳۹۱
  سوابق: (8 ديدگاه)

  در مورد صدایی تق تق اگزوز بگم که برین یقه ی بچه ی همسایه رو بگیرین چون تو اگزوزتون سنگ ریزه انداخته”تجربش رو دارم”

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 9. حمید

  ۷ مرداد ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با تشکر
  پرایدم در حین رانندگی چراغ چک روشن میشود و ماشین خاموش میشود علت چیست در ضمن دیاگ زدم گفتن کاملا ماشین سالم است پمپ بنزین را هم عوض کردم ولی درست نشد در ضمن در هوای گرم بیشتر اتفاق میافتد

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   سنسور ایر مس و اکسیژن هم چک کنید یا آن را تمیز کنید.اگر امر رفع نشد مشککل از ا سی یو میباشد.البته از باطریساز بخواهید تا سیم کشی تمامی سنسور ها بخصوص سنسور های کمکی چهار سیمه که دارای نویز گیر میباشند را چک کند.نود درصد عیب رفع میشود.ضمنا بخواهید تا ای سی یو را مقدار دهی اولیه کنند

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 10. مجید

  ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم وقتی پنکه داخل کابین روشن میکنم رادیاتور جوش میکنه.حالا چه روی گرم بزارم یا روی سرد. ماشین BMW i318 مدل ۱۹۹۸
  اگر امکان داره جواب منو بدید.
  قبلا از شما متشکرم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   باید بدونیم که آیا کمپرسور کولر یا ac را متصل میکنید یا نه.این امر نود درصد به علت عمل نکردن رله فن تند با روشن شدن سیستم تحویه مطبوع است.زیرا حرارت موتور بسیار بالا میرود.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 11. ahmadhamidi

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۱
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با تشکر از زحمات شما
  در مورد ایرادهای فنی ۲۰۶ سوال داشتم تو سایت شما در خصوص تعمیرات خودرو مطلبی رو میشه پیدا کرد،خواهش میکنم راهنماییم کنید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 12. ahmadhamidi

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۱
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با تشکراز زحمات شما
  حسینی عزیز alt+shiftرو بگیری صفحه کلید فارسی میشه فارسی راپاس بداریم .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 13. Ehsan

  ۵ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.
  من ماشینم رو چند روزی میشه خریدم ولی جدیدا وقتی که تو دنده هستش و گاز میدم احساس لرزش میکنم وقتی پامو از گاز برمیدارم لرزشی در کار نیست. ممنون میشم راهنماییم کنید

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   مدل خودروتون؟

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 14. ابراهیم کرمی

  ۶ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام
  ۱- کلاچ ماشینم نسبت به بقیه ماشینهای دیگه سفته اما دنده ها به راحتی جا میرن
  ۲-ماشین قرقر میکنه اما وقتی کلاچ میگیریم هیچ صدای اضافی از موتور شنیده نمیشود.
  لطفا راهنمایی نمایی.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 15. mehrzad

  ۱۱ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام امشب ماکسیما من دنده نمیداد روی دنده فکر میکنم ٣ مونده بود و دور موتور به محض گاز ندادن میومد روی ١
  کسی علت رو میدونه تعمیر کار خوب در این مورد میشناسین؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   داداش ابتدا روغن گیربسکستو چک کن.یا کثیفه یا سوخته.اگر نشد یکی از سلونوید های ساعت گیربکسته.که باید کامل از رو موتور پیاده شه.یهنی پیشنهادم اینه که یه سرویس اور هال انجام بدی.ضمنا فیلتر هم کثیفه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   ابتدا روغ گیربکس اتومات چک شود نباید بوی سوختگی یا رنگی سیاه داشته باشد.اگر مشکل رفع نشد فیلتر دچار گرفتگی است.اگر مشکل رفع نشد باید هم تورک کنورتر را در تست استال چک کرد و هم مقادیر سنسور های ورودی و خروجی.خودرو نباید گاز هرز هم داشته باشد.در صورت عیوب قطعات دیگر که توسط تعمیر کار شناخته میشود که مربوط به ساعت و درام ها و سروو هاست گیربکس باید از روی خودرو پیاده شده و تحت سرویس اور هال قرار گیرد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 16. nima

  ۱۳ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و عرض ادب و تشکر از مطالب ناب و مفیدتون اگه میشه مشکل بنده رو هم حل کنید اتومبیل من پایه دو گانه سوز و بعضی وقتها به محض اینکه میزارم رو سی ان جی دیگه گاز نمی خوره و ماشین خاموش میشه
  اگه راهنمایی کنین ممنون میشم

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. dds

   ۷ تیر ۱۳۹۳
   سوابق: (3 ديدگاه)

   ما هم ممنون میشیم اگر نوع و مدل خودروی خور دا می گفتین تا بتونیم دقیق راهنمایی کنیم.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   این مشککل بسیار شایعه در ای سی یو ها بای فیول.ده درصد این امر مربوط به استپر گاز میباشد.بقیه مربوط به پروگرامینگ ای سی یو

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 17. Saeed

  ۲۹ مهر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام چند روزی است خودروی پراید را تحویل گرفتم ولیکن هنگام رانندگی صدای خر خر می‌دهد و با اینکه دور موتور بالا می‌رود ولی شتاب کافی به خودرو داده نمیشود در نتیجه سرعت به حدی که مطابق با دنده استفاده شده است بالا نمی‌رود و دنده ها به خصوص دنده عقب به سختی جا می‌رود ضمنا موتور خیلی داغ می‌شود و آمپر حرارت تا نشانگر ۵ بالا می‌رود خواهشا مرا از راهنمایی خود بهره مند سازید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. dds

   ۷ تیر ۱۳۹۳
   سوابق: (3 ديدگاه)

   دوست عزیز
   مشکل شما احتمالا از دیسک و صفحه است. متاسفانه دیسک و صفحه های شرکتی سایپا بسیار نامرغوب هستند. در صورت امکان ابتدا سیم کلاچ را ۳ دنده کامل سفت کنید و اگر جواب نگرفتید به تعمیرکار مجرب مراجعه کنید.
   دنده ۱ و عقب مربوط به دیسکه
   (خواستین دیسک بگیرین حتما seco اصل کره بگیرین)

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 18. علی

  ۲۶ آبان ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  ۱-ماشین قرقر میکنه اما وقتی کلاچ میگیریم هیچ صدای اضافی از موتور شنیده نمیشود.
  ۲- در دنده ۱و۲ یک صدای ااضافی مثل موقعی که دنده زیادتر از سرعت باشه غر غر مکنه
  با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علی

   ۲۶ آبان ۱۳۹۱
   سوابق: (2 ديدگاه)

   احتمالا از گیربکس هست

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   مربوط به خورشیدی کلاچ دیسک و صفحه های شرکتیه.یعنی تولیدات جدید اینطوریه.اگر دویست و شش دارید.پیشنهاد میکنم دیسک و صفحه را تعویض کنید و مارکی مرغوب بیندازید.ضمنا صفحه های کارخانه احتمال بریدن در هنگام رانندگی را دارند.و منجر به بکسل کردن خودرو تا مکانیکی میشوند

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 19. مجتبی

  ۱۰ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام , من یک هفته پیش یک پراید۱۳۱ صفر تحویل گرفتم از همون روز اول در سربالائی که ماشین های قبلیم حتی پرایدهام با دنده ۴ بالا می رفتند با دنده حداکثر ۳ اونم با تعلل زیاد بالا میره و انقدر گاز نمی خوره که مجبور می شم همش به دنده ۲ برگردم و معلومه که خیلی تحت فشاره, مصرف سوختم هم با اینکه بنزین سوپر می زنم از صدی ۱۰ بیشتره از طرفی هم وقتی ماشین سرده بعضی وقتا که ماشین رو روشن می کنم چند دفعه خاموش می شه تا روشن بمونه خلاصه اینکه واقعاً داره اذیتم می کنه دیاگ هم دو جای معتبر زدم گفتند که مشکلی که دیاگ نشون بده نداره , اگر دوستان اطلاعی در این مورد دارند یا تجربه مشابه داشته اند , لطفاً من رو راهنمائی کنند . ممنون می شم .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   دوست عزیز رو این ماشین ها زیاد حساب باز نکنید تولیدات جدید از اصول کافی برخوردار نیستند.بنده هم تیبا دارم اصلا سر بالایی راه نمیرود.اونم با سر نشین.میتونید ای سی یو تون رو توربو کنید که تا ده درصد قدرت را افزایش میدهد اما مصرف سوختتون رو هم درصدی افزایش میدهد.که ظاهرا از مصرف سسوخت عادی این ماشین راضی نیستید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 20. ساروی

  ۱۲ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با درود
  من پراید مدل ۸۵ دارم.
  یکبار در حالی که دنده معکوس کرده بودم،در گرفتن کلاج، یک صدای “تق” شنیده شد که نمی دانم از کلاج بود یا جای دیگه؟و چرا؟
  ممنون می شوم راهنمایی ام کنید؛
  سپاس.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   به علت جدا کردن انتقال نیرو از موتور به صورت آنی این امر شایع است.مخصوصا پراید های دهه هشتادی

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 21. mohsen

  ۲۱ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (3 ديدگاه)

  با سلام

  بنده ال۹۰ مدل ۸۶ دارم

  زمانی که ماشین سرده روشنش میکنم ۳۰ ثانیه بد کار میکنه بعد خوب میشه نه آب کم میکنه که بگیم واشر سرسیلندر سوخته ۴تا شمع و ۴تا کوئل هم عوض کردم سنسور مپ و سنسور اکسیژن هم عوض کردم استپر موتور هم عوض کردم ولی هیچ افاغه ای نشد ممنون میشم اگه بتونین کمکم کنین

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   مقدار دهی دوباره ی ای سی یو انجام شود.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 22. علیرضا

  ۲۳ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام مطالبتون خوبه فقط ایرادروشن ماندن چراغ چک خودروی روای سال که ecuزیمنس دارندروپیدانکردم بارفع وبرطرف کردن ان رامیخواستم وچکارکنیم که بهتربشود

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   دوست عزیز چه خطایی را مشاهده میکنید؟

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 23. علي

  ۲۵ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  پراید من در زمان روشن کردن ( گاهی در هوای سرد یا بارانی ) قیژ قیژ می کند

  ممنون می شم راهنمایی فرمائید .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 24. پیمان

  ۲۸ آذر ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.
  بنده ماشین ۴۰۵دوگانه مدل۸۹ دارم که دارای ترمزabsهست.
  اخیرا متوجه شدم که ترمزماشین بامشکلی به شرح زیر مواجه گردیده است
  ۱-پس از فشار روی پدال ترمزتاحدی ماشین را متوقف میکند ودر انتها که پدال به پاضربه واردمیکندپدال خالی میکند و خودرو دوباره حرکت میکندونمیایستد
  ۲-در برف و یاجاده ناهموار یا جاده خاکی ترمزماشین به کلی خالبی میکند علیرغم اینکه پدال به پا ضربه میزند

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
 25. خدیجه

  ۴ دی ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من یک پراید مدل ۸۵ یگانه سوز دارم الان یک مدت وقتی سرده حتما باید پدال گاز فشار بدم که ماشین روشن بمونه وگرنه خاموش میکنه
  استپر عوض کردم درست نشد
  چک باکامپیوترم کردم گفتن همه چی درسته
  یکی گفت ماشین وقتی خاموشه پدال گاز چندبار فشار بده این کار کردم یه ذره بهتر شد
  مشکل از چیه

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. dds

   ۱۳ مهر ۱۳۹۳
   سوابق: (1 ديدگاه)

   من هم این مشکل را داشتم، یا تمیز کردن سنسور MEP و برطرف کردن نشتی سیستم واکیوم مشکل تا حدود زیادی حل شد.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
  2. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   ای سی یو باید پروگرامینگ دوباره بشه.تشریف میبرید مکانیکی کسی که دیاگ خوب داشته باشه.عرض میکنید که مقدار دهی اولیه براتون انجام بده.

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 26. جعفری

  ۲۱ دی ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  باسلام! ماشین من اتومات وخودکار است. وقتی می خواهم به عقب بروم حرکت نمی کند. با این که دسته اتومات در خانه عقب قرار دارد.هایدر لیک آن نیز به اندازه کافی وجود دارد. ممنون میشوم که پاسخ دهید.

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   اینیبیتور سوییچ دچار مشکل ارتباط شده.به نظرم موتور شویی رفته باشید.این امر شایعه.بدید تعمیر کار فوق حرفه ای اتوماتیک کار براتون تعمیر یا تعویض کنه.با تشکر مکانیک

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 27. majid

  ۲۲ دی ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام .
  بی ام و e93 کروک دارم
  بعضی وقتا موقع دنده عقب خصوصا کپ داره
  گاهی در دنده خاموش میشه ، درصورتی که اتوماته
  تو ترافیک خاموش میکنه !
  ممکنه کمکم کنید ؟

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   سنسور ها ورودی و خروجی روی گیربکس اتوماتیک خودروتون.با دیاگ آی کام بررسی شود

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 28. فرهاد

  ۲۴ دی ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سانتافه۲۰۱۰درحین حرکت درجاده خاکی صدای تق تق درقسمت جلو دارد.حتی باسرعت خیلی کم.درضمن هنگام چرخاندن فرمان به طرف چپ به طورکامل صدای بدجوری مثل تق تق می دهد.خواهشمنداست راهنمایی کنید .با تشکر

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. امیر

   ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
   سوابق: (1 ديدگاه)

   سلام خسته نباشی داداش ببربده سرشفت ماشینت روعوض کنن طرف چپ تایرجلو.عوضش کنی صداکلاقطع میشه اگه همون جورم برونی لاستیکت داغ میکنه وهرزگاهیم فرمان میکشه بده سرشفت ماشینوعوض کنن خلاص شو

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
   1. بهرام

    ۹ اسفند ۱۳۹۳
    سوابق: (1 ديدگاه)

    سلام خسته نباشید پرایددوگانه ی کارخانه صبای۸۸دارم یه سالی که با گاز خوب کار نمیکنه ای سیو ش عوض کردم کمتر از گاز به بنزین می شه به صورت خود به خود اما وقتی صبح ها که می خای باهاش بیای از بنزین می ره رو گاز خاموش می شه در ضمن نسبت به قبل قدرت ماشین کم می شه به خصوص تو سربالایی های ملایم حتما باید بهش معکوس بدی شتابش کم میشه شمع و وایر شمع هارم عوض کردم نمی دانم چی باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  2. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   ولوسیتی جوینت یابه زبان مکانیک ها کله پلوس سمت چپتون خورد کرده است.خواهشا در اسرع وقت پیگیری کنید مسئله با جونتون در ارتباطه

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 29. سعید

  ۲۸ دی ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام.من سمندEF7 دارم وقتی گاز سی ان جی به ته میرسه یه صدای خرخر از سمت راست موتور میاد .صداازطرف خارج ماشین بیشتره تااز داخل.وقتی گاز میزنم صدانمیده تابرسه به یه خونه خالی
  ممنون میشم راهنماییم کنین که مشکل از کجاست

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   فک نکنم جای نگرانی باشه یعنی ایراد خاصی نیست.چون فشار رگلاتور پایین اومده اون صدا تولید میشه.میتونید با یک رگولاتور کار مشورت کنید

   موافقم ۰
   مخالفم ۰
 30. م.جعفر باستانی

  ۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  با سلام و عرض تشکر پژو پارس مدل ۸۶ دارم و هنگامیکه موتور سردهست (صبحها) دنده ها جا نمیرود بایستی بازور متوصل شوم تا یکی از دنده ها جا رود و از آن وقت به بعد گیربکس تعویض دنده را میپذیرد .لطفا در این مورد راهنمایی لازم را مرحمت نمایید . بسیار متشکر هستم .

  موافقم ۰
  مخالفم ۰
  1. علیرضا مکانیک

   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
   سوابق: (19 ديدگاه)

   این امر به علت انقباض و انبساط میباشد.متاسفانه منم خودرویی داشتیم که اینگونه است.پیشنهاد میکنم روغن گیربکس رو چک بفرمایید.اگر درست نشد نود درصد به علت ریخته گری گیربکسه.اون ده درصد هم میتونه دلایلی از جمله درگیری ماهک های داخل گیربکس و عدم مرغوبیت کشویی ها باشد

   موافقم ۰
   مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا