یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

auto repair service

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
میزان روغن در گیربکس درست نیست.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
مشکلی در موتور ایجاد شده است.
در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گیربکس گیر کرده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ باید تنظیم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.
فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند
توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت
توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود
توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
خط واکیوم قطع شده است.
نشت از یک وسیله واکیوم.

مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود
توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رینگ پیستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید
توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود
توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعیف کار می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود
توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود
توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظیم نیستند.
یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
چرخها تنظیم نیستند.
چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین 60 تا 100 کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
چرخ ها خیلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پیچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خیلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشیده می شوند
توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
دیسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
سیلندر چرخ خراب شده است.
بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نیست.
چرخها خورده شده اند.
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد
توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
سیلندر اصلی ترمز خراب است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است
توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود
توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد
توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نیست.
مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است
توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خیلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مطالب مرتبط

1,157 دیدگاه

 1. mahmood
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  سلام از مطالب خوبتون خیلی استفاده کردم،گه میشه درباره نحوه صحیح رانندگی تا سطوح پیشرفته هم یکم توضیح بدین،متشکرم.

  پاسخ
 2. فرشاد اختیاری
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  چون رشته ام مهندسی مکانیک خیلی استفاده کردم متشکرم.

  پاسخ
 3. مریم
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام

  با تشگر از زحمات شما.
  ماشین من راحت دنده عوض می کند. گاز می خوره اما حرکت نمی کنه. در ضمن وقتی توی دنده هستش دور موتورش خیلی بالا می ره با یک گازدادن ساده.
  در ضمن ماشینم پزو هستش

  پاسخ
  1. مهدی
   سوابق: (80 دیدگاه) ,

   باید ببریش دیاگ
   احتمالا مشکل از ((استپر))است

   پاسخ
   1. parham 15
    سوابق: (130 دیدگاه) ,

    آقامهدی یک کم زود جواب ایشون رو ندادی؟5اردیبهشت 28شهریور !!!!!

    پاسخ
  2. سواد
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   این مشکل در مورد آردی پراید پیش امده

   سیم کلاچ به موتور بسته شده

   دو دور پیچ ان را سفت کنید حله

   من اردی داشتم این مشکل در چالوس اتفاق افتاد

   الان که پراید دارم در گردنه حیران با گازو کلاچ کارمیکرم این اتفاق افتاد

   پاسخ
 4. mohammad
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام لطفا درباره رفع عیب خودروهای دوگانه سوز دستی توضیح دهید

  پاسخ
 5. mohammad hossein
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  salam.gol modele86 daram.yebar beelate kharabie pompe roghan motor girpajh karde.bad dorostesh kardam,tasme time avaz.roghano fiter taviz.filter havam hamintor.safi benzin ok ama to doore motore2200ye rip mizane vel mikone bad age to sarbalai basham ya dore motor kam bashe gofl mikone az egzor sedaye tapp tp=op miad dg hamonja mione pet pet mikone ta ye makos bedam dore motor bere balla.to hameye dandehaam hast faghad dore motore2200.diagham zadam nafahmide mige shamam avaz kon.avaz mikonam vali motmaen nistam doros beshe lotfan komakam konim.mohammad hossein az karaj

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   مشکل از اهم سنسور میل سوپاپ است.یا پروگرامینگ ای سی یو.ضمنا پتانسومتر دریچه گازتون احتمال عدم ارسال زاویه به ای سی یو را در زاویه ای خاص دارد

   پاسخ
 6. amin
  سوابق: (8 دیدگاه) ,

  در مورد صدایی تق تق اگزوز بگم که برین یقه ی بچه ی همسایه رو بگیرین چون تو اگزوزتون سنگ ریزه انداخته”تجربش رو دارم”

  پاسخ
 7. حمید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با تشکر
  پرایدم در حین رانندگی چراغ چک روشن میشود و ماشین خاموش میشود علت چیست در ضمن دیاگ زدم گفتن کاملا ماشین سالم است پمپ بنزین را هم عوض کردم ولی درست نشد در ضمن در هوای گرم بیشتر اتفاق میافتد

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   سنسور ایر مس و اکسیژن هم چک کنید یا آن را تمیز کنید.اگر امر رفع نشد مشککل از ا سی یو میباشد.البته از باطریساز بخواهید تا سیم کشی تمامی سنسور ها بخصوص سنسور های کمکی چهار سیمه که دارای نویز گیر میباشند را چک کند.نود درصد عیب رفع میشود.ضمنا بخواهید تا ای سی یو را مقدار دهی اولیه کنند

   پاسخ
 8. مجید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم وقتی پنکه داخل کابین روشن میکنم رادیاتور جوش میکنه.حالا چه روی گرم بزارم یا روی سرد. ماشین BMW i318 مدل 1998
  اگر امکان داره جواب منو بدید.
  قبلا از شما متشکرم

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   باید بدونیم که آیا کمپرسور کولر یا ac را متصل میکنید یا نه.این امر نود درصد به علت عمل نکردن رله فن تند با روشن شدن سیستم تحویه مطبوع است.زیرا حرارت موتور بسیار بالا میرود.

   پاسخ
 9. ahmadhamidi
  سوابق: (3 دیدگاه) ,

  با تشکر از زحمات شما
  در مورد ایرادهای فنی 206 سوال داشتم تو سایت شما در خصوص تعمیرات خودرو مطلبی رو میشه پیدا کرد،خواهش میکنم راهنماییم کنید.

  پاسخ
 10. ahmadhamidi
  سوابق: (3 دیدگاه) ,

  با تشکراز زحمات شما
  حسینی عزیز alt+shiftرو بگیری صفحه کلید فارسی میشه فارسی راپاس بداریم .

  پاسخ
 11. Ehsan
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام.
  من ماشینم رو چند روزی میشه خریدم ولی جدیدا وقتی که تو دنده هستش و گاز میدم احساس لرزش میکنم وقتی پامو از گاز برمیدارم لرزشی در کار نیست. ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
 12. ابراهیم کرمی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باسلام
  1- کلاچ ماشینم نسبت به بقیه ماشینهای دیگه سفته اما دنده ها به راحتی جا میرن
  2-ماشین قرقر میکنه اما وقتی کلاچ میگیریم هیچ صدای اضافی از موتور شنیده نمیشود.
  لطفا راهنمایی نمایی.

  پاسخ
 13. mehrzad
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام امشب ماكسيما من دنده نميداد روي دنده فكر ميكنم ٣ مونده بود و دور موتور به محض گاز ندادن ميومد روي ١
  كسي علت رو ميدونه تعمير كار خوب در اين مورد ميشناسين؟

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   داداش ابتدا روغن گیربسکستو چک کن.یا کثیفه یا سوخته.اگر نشد یکی از سلونوید های ساعت گیربکسته.که باید کامل از رو موتور پیاده شه.یهنی پیشنهادم اینه که یه سرویس اور هال انجام بدی.ضمنا فیلتر هم کثیفه

   پاسخ
  2. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   ابتدا روغ گیربکس اتومات چک شود نباید بوی سوختگی یا رنگی سیاه داشته باشد.اگر مشکل رفع نشد فیلتر دچار گرفتگی است.اگر مشکل رفع نشد باید هم تورک کنورتر را در تست استال چک کرد و هم مقادیر سنسور های ورودی و خروجی.خودرو نباید گاز هرز هم داشته باشد.در صورت عیوب قطعات دیگر که توسط تعمیر کار شناخته میشود که مربوط به ساعت و درام ها و سروو هاست گیربکس باید از روی خودرو پیاده شده و تحت سرویس اور هال قرار گیرد

   پاسخ
 14. nima
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و عرض ادب و تشکر از مطالب ناب و مفیدتون اگه میشه مشکل بنده رو هم حل کنید اتومبیل من پایه دو گانه سوز و بعضی وقتها به محض اینکه میزارم رو سی ان جی دیگه گاز نمی خوره و ماشین خاموش میشه
  اگه راهنمایی کنین ممنون میشم

  پاسخ
  1. dds
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   ما هم ممنون میشیم اگر نوع و مدل خودروی خور دا می گفتین تا بتونیم دقیق راهنمایی کنیم.

   پاسخ
  2. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   این مشککل بسیار شایعه در ای سی یو ها بای فیول.ده درصد این امر مربوط به استپر گاز میباشد.بقیه مربوط به پروگرامینگ ای سی یو

   پاسخ
 15. Saeed
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام چند روزی است خودروی پراید را تحویل گرفتم ولیکن هنگام رانندگی صدای خر خر می‌دهد و با اینکه دور موتور بالا می‌رود ولی شتاب کافی به خودرو داده نمیشود در نتیجه سرعت به حدی که مطابق با دنده استفاده شده است بالا نمی‌رود و دنده ها به خصوص دنده عقب به سختی جا می‌رود ضمنا موتور خیلی داغ می‌شود و آمپر حرارت تا نشانگر 5 بالا می‌رود خواهشا مرا از راهنمایی خود بهره مند سازید.

  پاسخ
  1. dds
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   دوست عزیز
   مشکل شما احتمالا از دیسک و صفحه است. متاسفانه دیسک و صفحه های شرکتی سایپا بسیار نامرغوب هستند. در صورت امکان ابتدا سیم کلاچ را 3 دنده کامل سفت کنید و اگر جواب نگرفتید به تعمیرکار مجرب مراجعه کنید.
   دنده 1 و عقب مربوط به دیسکه
   (خواستین دیسک بگیرین حتما seco اصل کره بگیرین)

   پاسخ
 16. علی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  1-ماشین قرقر میکنه اما وقتی کلاچ میگیریم هیچ صدای اضافی از موتور شنیده نمیشود.
  2- در دنده 1و2 یک صدای ااضافی مثل موقعی که دنده زیادتر از سرعت باشه غر غر مکنه
  با تشکر

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   مربوط به خورشیدی کلاچ دیسک و صفحه های شرکتیه.یعنی تولیدات جدید اینطوریه.اگر دویست و شش دارید.پیشنهاد میکنم دیسک و صفحه را تعویض کنید و مارکی مرغوب بیندازید.ضمنا صفحه های کارخانه احتمال بریدن در هنگام رانندگی را دارند.و منجر به بکسل کردن خودرو تا مکانیکی میشوند

   پاسخ
 17. مجتبی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام , من یک هفته پیش یک پراید131 صفر تحویل گرفتم از همون روز اول در سربالائی که ماشین های قبلیم حتی پرایدهام با دنده 4 بالا می رفتند با دنده حداکثر 3 اونم با تعلل زیاد بالا میره و انقدر گاز نمی خوره که مجبور می شم همش به دنده 2 برگردم و معلومه که خیلی تحت فشاره, مصرف سوختم هم با اینکه بنزین سوپر می زنم از صدی 10 بیشتره از طرفی هم وقتی ماشین سرده بعضی وقتا که ماشین رو روشن می کنم چند دفعه خاموش می شه تا روشن بمونه خلاصه اینکه واقعاً داره اذیتم می کنه دیاگ هم دو جای معتبر زدم گفتند که مشکلی که دیاگ نشون بده نداره , اگر دوستان اطلاعی در این مورد دارند یا تجربه مشابه داشته اند , لطفاً من رو راهنمائی کنند . ممنون می شم .

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   دوست عزیز رو این ماشین ها زیاد حساب باز نکنید تولیدات جدید از اصول کافی برخوردار نیستند.بنده هم تیبا دارم اصلا سر بالایی راه نمیرود.اونم با سر نشین.میتونید ای سی یو تون رو توربو کنید که تا ده درصد قدرت را افزایش میدهد اما مصرف سوختتون رو هم درصدی افزایش میدهد.که ظاهرا از مصرف سسوخت عادی این ماشین راضی نیستید

   پاسخ
 18. ساروی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با درود
  من پراید مدل 85 دارم.
  یکبار در حالی که دنده معکوس کرده بودم،در گرفتن کلاج، یک صدای “تق” شنیده شد که نمی دانم از کلاج بود یا جای دیگه؟و چرا؟
  ممنون می شوم راهنمایی ام کنید؛
  سپاس.

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   به علت جدا کردن انتقال نیرو از موتور به صورت آنی این امر شایع است.مخصوصا پراید های دهه هشتادی

   پاسخ
 19. mohsen
  سوابق: (3 دیدگاه) ,

  با سلام

  بنده ال90 مدل 86 دارم

  زمانی که ماشین سرده روشنش میکنم 30 ثانیه بد کار میکنه بعد خوب میشه نه آب کم میکنه که بگیم واشر سرسیلندر سوخته 4تا شمع و 4تا کوئل هم عوض کردم سنسور مپ و سنسور اکسیژن هم عوض کردم استپر موتور هم عوض کردم ولی هیچ افاغه ای نشد ممنون میشم اگه بتونین کمکم کنین

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   مقدار دهی دوباره ی ای سی یو انجام شود.

   پاسخ
 20. علیرضا
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام مطالبتون خوبه فقط ایرادروشن ماندن چراغ چک خودروی روای سال که ecuزیمنس دارندروپیدانکردم بارفع وبرطرف کردن ان رامیخواستم وچکارکنیم که بهتربشود

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   دوست عزیز چه خطایی را مشاهده میکنید؟

   پاسخ
 21. علي
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  پرايد من در زمان روشن كردن ( گاهي در هواي سرد يا باراني ) قيژ قيژ مي كند

  ممنون مي شم راهنمايي فرمائيد .

  پاسخ
 22. پیمان
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام.
  بنده ماشین 405دوگانه مدل89 دارم که دارای ترمزabsهست.
  اخیرا متوجه شدم که ترمزماشین بامشکلی به شرح زیر مواجه گردیده است
  1-پس از فشار روی پدال ترمزتاحدی ماشین را متوقف میکند ودر انتها که پدال به پاضربه واردمیکندپدال خالی میکند و خودرو دوباره حرکت میکندونمیایستد
  2-در برف و یاجاده ناهموار یا جاده خاکی ترمزماشین به کلی خالبی میکند علیرغم اینکه پدال به پا ضربه میزند

  پاسخ
 23. خدیجه
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  من یک پراید مدل 85 یگانه سوز دارم الان یک مدت وقتی سرده حتما باید پدال گاز فشار بدم که ماشین روشن بمونه وگرنه خاموش میکنه
  استپر عوض کردم درست نشد
  چک باکامپیوترم کردم گفتن همه چی درسته
  یکی گفت ماشین وقتی خاموشه پدال گاز چندبار فشار بده این کار کردم یه ذره بهتر شد
  مشکل از چیه

  پاسخ
  1. dds
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   من هم این مشکل را داشتم، یا تمیز کردن سنسور MEP و برطرف کردن نشتی سیستم واکیوم مشکل تا حدود زیادی حل شد.

   پاسخ
  2. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   ای سی یو باید پروگرامینگ دوباره بشه.تشریف میبرید مکانیکی کسی که دیاگ خوب داشته باشه.عرض میکنید که مقدار دهی اولیه براتون انجام بده.

   پاسخ
 24. جعفری
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باسلام! ماشین من اتومات وخودکار است. وقتی می خواهم به عقب بروم حرکت نمی کند. با این که دسته اتومات در خانه عقب قرار دارد.هایدر لیک آن نیز به اندازه کافی وجود دارد. ممنون میشوم که پاسخ دهید.

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   اینیبیتور سوییچ دچار مشکل ارتباط شده.به نظرم موتور شویی رفته باشید.این امر شایعه.بدید تعمیر کار فوق حرفه ای اتوماتیک کار براتون تعمیر یا تعویض کنه.با تشکر مکانیک

   پاسخ
 25. majid
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام .
  بي ام و e93 كروك دارم
  بعضي وقتا موقع دنده عقب خصوصا كپ داره
  گاهي در دنده خاموش ميشه ، درصورتي كه اتوماته
  تو ترافيك خاموش ميكنه !
  ممكنه كمكم كنيد ؟

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   سنسور ها ورودی و خروجی روی گیربکس اتوماتیک خودروتون.با دیاگ آی کام بررسی شود

   پاسخ
 26. فرهاد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سانتافه2010درحین حرکت درجاده خاکی صدای تق تق درقسمت جلو دارد.حتی باسرعت خیلی کم.درضمن هنگام چرخاندن فرمان به طرف چپ به طورکامل صدای بدجوری مثل تق تق می دهد.خواهشمنداست راهنمایی کنید .با تشکر

  پاسخ
  1. امیر
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   سلام خسته نباشی داداش ببربده سرشفت ماشینت روعوض کنن طرف چپ تایرجلو.عوضش کنی صداکلاقطع میشه اگه همون جورم برونی لاستیکت داغ میکنه وهرزگاهیم فرمان میکشه بده سرشفت ماشینوعوض کنن خلاص شو

   پاسخ
   1. بهرام
    سوابق: (1 دیدگاه) ,

    سلام خسته نباشید پرایددوگانه ی کارخانه صبای88دارم یه سالی که با گاز خوب کار نمیکنه ای سیو ش عوض کردم کمتر از گاز به بنزین می شه به صورت خود به خود اما وقتی صبح ها که می خای باهاش بیای از بنزین می ره رو گاز خاموش می شه در ضمن نسبت به قبل قدرت ماشین کم می شه به خصوص تو سربالایی های ملایم حتما باید بهش معکوس بدی شتابش کم میشه شمع و وایر شمع هارم عوض کردم نمی دانم چی باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    پاسخ
  2. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   ولوسیتی جوینت یابه زبان مکانیک ها کله پلوس سمت چپتون خورد کرده است.خواهشا در اسرع وقت پیگیری کنید مسئله با جونتون در ارتباطه

   پاسخ
 27. سعید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام.من سمندEF7 دارم وقتی گاز سی ان جی به ته میرسه یه صدای خرخر از سمت راست موتور میاد .صداازطرف خارج ماشین بیشتره تااز داخل.وقتی گاز میزنم صدانمیده تابرسه به یه خونه خالی
  ممنون میشم راهنماییم کنین که مشکل از کجاست

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   فک نکنم جای نگرانی باشه یعنی ایراد خاصی نیست.چون فشار رگلاتور پایین اومده اون صدا تولید میشه.میتونید با یک رگولاتور کار مشورت کنید

   پاسخ
 28. م.جعفر باستانی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و عرض تشکر پژو پارس مدل 86 دارم و هنگامیکه موتور سردهست (صبحها) دنده ها جا نمیرود بایستی بازور متوصل شوم تا یکی از دنده ها جا رود و از آن وقت به بعد گیربکس تعویض دنده را میپذیرد .لطفا در این مورد راهنمایی لازم را مرحمت نمایید . بسیار متشکر هستم .

  پاسخ
  1. علیرضا مکانیک
   سوابق: (19 دیدگاه) ,

   این امر به علت انقباض و انبساط میباشد.متاسفانه منم خودرویی داشتیم که اینگونه است.پیشنهاد میکنم روغن گیربکس رو چک بفرمایید.اگر درست نشد نود درصد به علت ریخته گری گیربکسه.اون ده درصد هم میتونه دلایلی از جمله درگیری ماهک های داخل گیربکس و عدم مرغوبیت کشویی ها باشد

   پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.